Οι κτηνοτρόφοι υπό την αιγίδα του ΣΕΚ διεκδικούν τα εξής:Να καλυφθούν από το ελληνικό Δημόσιο τα άτοκα δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του. Τα υπόλοιπα δάνεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών προς τις τράπεζες να παγώσουν για 3 χρόνια άτοκα με ανάληψη του κόστους από το κράτος.Η ρύθμιση να αφορά τα πρώτα 500.000€.Η αποπληρωμή τους να γίνει σε διάστημα 10 ετών με ευνοϊκούς όρους.Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους κτηνοτρόφους 50€/ προβατίνα και αίγα και 250€/ αγελάδα και χοιρομητέρα, ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος εισροών που έχει φτάσει στα ύψη .Ριζική αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, με τη χρήση νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου στα σφαγεία, συνδεδεμένο με τα κατά τόπους κτηνιατρεία.Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της παραγωγής- μεταποίησης και κατανάλωσης κρέατος και γάλακτος. Να αυξηθούν οι ποινές και τα πρόστιμα για τους παραβάτες και να γίνει υποχρεωτική η δημοσιοποίησή τους. Να καταργηθεί το ΕΤΑΚ στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Να γίνει 4% το ποσοστό επιστροφής στους κτηνοτρόφους του εθνικού φόρου κατανάλωσης στη πετρέλαιο με βάση τα τιμολόγια Να αυξηθεί η επιστροφή ΦΠΑ στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στο 15%.. Να ενταχθούν στο ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) οι κτηνοτροφικές και οι αγροτικές επιχειρήσεις. Να αυξηθούν οι επενδύσεις στην κτηνοτροφία και τη γεωργία, να αναμορφωθεί ριζικά ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Δ‘ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 σε όφελος του πρωτογενή τομέα.Η επιβίωση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας είναι σε οριακό σημείο. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα τα παρατήσουμε χωρίς να δώσουμε μάχη σε όλα τα επίπεδα.

Advertisements