Η 31η Δεκεμβρίου 2009 θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση (το σύστημα των βόλων) των αιγοπροβάτων

Advertisements