Κατηγορία ΤΕ
· Δύο (2) θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων – Γεωπονίας Ζωικής παραγωγής με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών

Στη Περιφέρεια με έδρα:
– τα Γιαννιτσά (1 θέση)

– την Πάτρα (1 θέση)

Κατηγορία ΔΕ

· Δύο (2) Θέσεις ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών

Στην Περιφέρεια με έδρα:

– τη Δράμα (1 θέση)

– την Πάτρα (1 θέση)

· Δέκα τρεις (13) Θέσεις ΔΕ Δειγματοληπτών με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών

Στην Περιφέρεια με έδρα:

– την Αλεξανδρούπολη (2 θέσεις)

– τα Γιαννιτσά (3 θέσεις)

– τη Δράμα (2 θέσεις)

– την Κόρινθο (1 θέση)

– την Καλαμάτα (1 θέση)

– τη Λάρισα (1 θέση)

– τη Νάξο (1 θέση)

– την Πάτρα (1 θέση)

– τη Τρίπολη (1 θέση)

________________

Ημερομηνία Έναρξης: 03/02/2009

Ημερομηνία Λήξης: 12/02/2009

_________________________

Αίτηση

Η Προκήρυξη:

Προκήρυξη πρόσληψης δεκαεπτά(17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού

Advertisements