Προειδοποίηση για την αποφυγή βόσκησης στις επικίνδυνες περιοχές στη Λήμνο απηύθυνε το οικείο Επαρχείο και συγκεκριμένα το Τμήμα Κτηνιατρικής. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε δείγματα από νεκρά αγριοκούνελα τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Ρεπανιδίου και προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας από τη Θηροφυλακή, ανιχνεύτηκε η παρουσία καρβαμιδικών εστέρων. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και είναι τοξικές για τα ζώα και τον άνθρωπο»

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση αναφέρει πως «Η δε αλόγιστη χρήση τους επιβαρύνει το περιβάλλον και καθιστά τοξικά τα φυτά, έχουν δε αθροιστική δράση στους οργανισμούς.

Εφιστούμε την προσοχή των κτηνοτρόφων ώστε να αποφεύγουν τη βόσκηση στις ύποπτες περιοχές για αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων των ζώων τους ή επιβάρυνσης του παραγόμενου γάλακτος».

Advertisements