Archive for 25/02/2009


Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι κτηνίατροι και γεωπόνοι των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τις 10.30 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ., στη Νέα Απολλωνία, στην Αίθουσα του Δήμου, θα ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους για τρέχοντα θέματα του κλάδους τους.
Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στα παρακάτω θέματα:

1. Πορεία προγράμματος εξυγίανσης

2. Διαχείριση πτωμάτων ζώων

3. Η προοπτική της Ελληνικής Κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ενιαία Ενίσχυση

5. Πολλαπλή συμμόρφωση

6. Επιδότηση μόσχων

7. Επιδότηση γάλακτος ποιότητας

8. Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 231… του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Advertisements
Χωρίς σχέδιο και στρατηγική εμφανίζεται η κυβέρνηση στο θέμα της βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των αλιευτικών πόρων, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ Borg σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρου Αρναουτάκη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ((ΕΚ) αριθ. 1967/2006) σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου θα έπρεπε σε διάστημα δύο ετών, δηλαδή έως 31.12.2008, τα κράτη μέλη να έχουν δώσει πληροφορίες, σχετικά με τον καθορισμό προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) καθώς και με τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε αυτές. Έπρεπε, επίσης, να έχουν εξασφαλίσει επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας και να ορίσουν προστατευμένες περιοχές αλιείας. Όπως, όμως, προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Borg σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ Σταύρου Αρναουτάκη η Επιτροπή δεν έλαβε στοιχεία από την Ελλάδα για τον καθορισμό των προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) (άρθρα 4,5). Επιπλέον, δεν έχουν υποβληθεί επιστημονικά στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίηση και τη χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων, όπως χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών.(άρθρα 4 και 6)Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα αλιείας κ. Borg οι ελληνικές αρχές εκπόνησαν ένα προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια που θέτει ο κανονισμός ενώ για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστούν τα εκκρεμή ζητήματα.Κλείνοντας, o επίτροπος τονίζει ότι οι «ΠΠΑ θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν και να προσδιορισθούν όχι μόνο με σκοπό τη διατήρηση και τη διαχείριση των υδρόβιων πόρων, αλλά και με σκοπό την τήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλασσίων οικοσυστημάτων». Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ MARE και ΓΔ ENV) συνεργάζονται στενά με τις χώρες που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τη Μεσόγειο προκειμένου να έχουν μια επικαιροποιημένη εποπτεία του εν λόγω θέματος. Ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί « εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με αυτόν».Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «με την απάντηση αυτή επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά η παντελής έλλειψη εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας. Η κυβέρνηση, με κορυφαίο παράδειγμα την αυθαίρετη υπουργική απόφαση για την αλιεία με μηχανότρατες, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν χρησιμοποιεί τις ευνοϊκές διατάξεις των κανονισμών, όχι μόνο στερεί από τον κλάδο της αλιείας πολυτίμους πόρους (μη ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του «Ε.Π Αλιεία» 2000-2006) αλλά εμφανίζεται και χωρίς σχέδιο και στρατηγική στο θέμα της βιώσιμης αξιοποίησης των θαλασσίων πόρων και οικοσυστημάτων. »

Την πρόσληψη προσωπικού, 80 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του υπουργείου Εσωτερικών). Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 20 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/7e0d43d1-d2d5-406e-a551-018ad85aa812

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι κτηνίατροι και γεωπόνοι των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τις 10.30 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ., στη Νέα Απολλωνία, στην Αίθουσα του Δήμου, θα ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους για τρέχοντα θέματα του κλάδους τους.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στα παρακάτω θέματα:

1. Πορεία προγράμματος εξυγίανσης

2. Διαχείριση πτωμάτων ζώων

3. Η προοπτική της Ελληνικής Κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ενιαία Ενίσχυση

5. Πολλαπλή συμμόρφωση

6. Επιδότηση μόσχων

7. Επιδότηση γάλακτος ποιότητας

8. Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 231… του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Χωρίς σχέδιο και στρατηγική εμφανίζεται η κυβέρνηση στο θέμα της βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των αλιευτικών πόρων, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ Borg σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρου Αρναουτάκη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ((ΕΚ) αριθ. 1967/2006) σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου θα έπρεπε σε διάστημα δύο ετών, δηλαδή έως 31.12.2008, τα κράτη μέλη να έχουν δώσει πληροφορίες, σχετικά με τον καθορισμό προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) καθώς και με τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε αυτές. Έπρεπε, επίσης, να έχουν εξασφαλίσει επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας και να ορίσουν προστατευμένες περιοχές αλιείας. Όπως, όμως, προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Borg σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ Σταύρου Αρναουτάκη η Επιτροπή δεν έλαβε στοιχεία από την Ελλάδα για τον καθορισμό των προστατευμένων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) (άρθρα 4,5). Επιπλέον, δεν έχουν υποβληθεί επιστημονικά στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίηση και τη χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων, όπως χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών.(άρθρα 4 και 6)Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα αλιείας κ. Borg οι ελληνικές αρχές εκπόνησαν ένα προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια που θέτει ο κανονισμός ενώ για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστούν τα εκκρεμή ζητήματα.Κλείνοντας, o επίτροπος τονίζει ότι οι «ΠΠΑ θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν και να προσδιορισθούν όχι μόνο με σκοπό τη διατήρηση και τη διαχείριση των υδρόβιων πόρων, αλλά και με σκοπό την τήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλασσίων οικοσυστημάτων». Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ MARE και ΓΔ ENV) συνεργάζονται στενά με τις χώρες που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τη Μεσόγειο προκειμένου να έχουν μια επικαιροποιημένη εποπτεία του εν λόγω θέματος. Ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί « εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο και τη συμμόρφωση των κρατών μελών με αυτόν».Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «με την απάντηση αυτή επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά η παντελής έλλειψη εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας. Η κυβέρνηση, με κορυφαίο παράδειγμα την αυθαίρετη υπουργική απόφαση για την αλιεία με μηχανότρατες, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν χρησιμοποιεί τις ευνοϊκές διατάξεις των κανονισμών, όχι μόνο στερεί από τον κλάδο της αλιείας πολυτίμους πόρους (μη ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του «Ε.Π Αλιεία» 2000-2006) αλλά εμφανίζεται και χωρίς σχέδιο και στρατηγική στο θέμα της βιώσιμης αξιοποίησης των θαλασσίων πόρων και οικοσυστημάτων. »

Την πρόσληψη προσωπικού, 80 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του υπουργείου Εσωτερικών). Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 20 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :


http://www.paseges.gr/portal/cl/co/7e0d43d1-d2d5-406e-a551-018ad85aa812