Την πρόσληψη προσωπικού, 80 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, ενέκρινε η υπ’ αριθμ. 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του υπουργείου Εσωτερικών). Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 20 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :


http://www.paseges.gr/portal/cl/co/7e0d43d1-d2d5-406e-a551-018ad85aa812

Advertisements