Archive for Φεβρουαρίου, 2009


ceba

Απέρριψε μεν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρήση χημικών ουσιών για την απολύμανση των σφάγιων κοτόπουλων και άλλων πουλερικών το Συμβούλιο των υπουργών γεωργίας της Ε.Ε. στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου, όμως αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει κάτι τέτοιο στο μέλλον εφ΄ όσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, όπως διατυπώνεται στην απόφαση του Συμβουλίου 2009/121/ΕΚ, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο L 42, της 13ης Φεβρουαρίου, της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., θα πρέπει να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν για χρήση τέτοιων ουσιών (ενώσεων του χλωρίου) μέχρι να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως η αποτελεσματικότητα των ουσιών αυτών αλλά και η ανάπτυξη αντοχών στις αντιμικροβιακές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Για τον σκοπό αυτόν, εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να δημοσιεύσει κοινό έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών αντικείμενο την υποβολή στοιχείων για την αξιολόγηση της ακινδυνότητας και της αποτελεσματικότητας των ουσιών για την επιφανειακή απολύμανση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εν αναμονή της συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων αυτών και της έκδοσης του σχετικού πορίσματος, το Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο να απορριφθεί εν τω μεταξύ η πρόταση της Επιτροπής.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

Advertisements

cebb

Την καθιέρωση συντονισμένων δράσεων, για τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο παραγωγής και διακίνησης των αλιευμάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και την εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος ιχνηλασιμότητας, τόσο για τα προϊόντα αλιείας όσο και υδατοκαλλιέργειας, προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στη γενική διέυθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ο γενικός διευθυντής, κ. Γιάννης Τσιφόρος.

Σχετικά με τη νέα Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, η ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει στο υπουργείο τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1.      Έχει επισημανθεί κατ’ αρχήν, ότι η αδυναμία του συστήματος ελέγχου σε Εθνικό επίπεδο, έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της ΚΑΠ και στη διατήρηση των πόρων και ότι απαιτείται η καθιέρωση συντονισμένων δράσεων, για τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο παραγωγής και διακίνησης των αλιευμάτων, δηλ. από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

2.      Είναι αναγκαίο για την προστασία του καταναλωτή, η εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος ιχνηλασιμότητας, τόσο για τα προϊόντα αλιείας όσο και υδατοκαλλιέργειας.

3.      Το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης σκαφών και ηλεκτρονικής καταγραφής της παραγωγής, είναι πολύπλοκο και πρακτικά ανεφάρμοστο για  σκάφη της Παράκτιας Αλιείας.

Εξ άλλου δεν είναι κατανοητό, γιατί επιχειρείται ο διαχωρισμός των σκαφών της παράκτιας  αλιείας με βάση το μήκος τους, εκτός από τον υφιστάμενο (παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας) και δεν συνδέεται με το είδος του αλιεύματος που υπόκειται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης.

Ως μη ρεαλιστικός στόχος αναφέρεται για τα σκάφη της παράκτιας αλιείας,  το όριο ανοχής κατά τη τήρηση του logbook, o χρόνος προαναγγελίας για τη χρήση των  εγκαταστάσεων εκφόρτωσης κτλ.

4.      Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εναρμόνιση των κυρώσεων.

5.      Για την ερασιτεχνική αλιεία οι ρυθμίσεις είναι αποσπασματικές. Προτείνεται  για την αποτελεσματικότητα του όποιου συστήματος ελέγχου να δημιουργηθεί  Κοινοτικό μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας.

6.      Δεν είναι σαφές πως θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της συμμόρφωσης, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς με τον τομέα, στα πλαίσια του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου.

«Τέλος, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θεωρούμε σκόπιμη τη συστηματική ενημέρωση και τη συχνή ανταλλαγή απόψεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε και η ενημέρωση μας για το μνημόνιο που έχετε συνυπογράψει  για την εν λόγω μεταρρύθμιση σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης του Κανονισμού», καταλήγει το κείμενο που εστάλη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απέρριψε μεν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρήση χημικών ουσιών για την απολύμανση των σφάγιων κοτόπουλων και άλλων πουλερικών το Συμβούλιο των υπουργών γεωργίας της Ε.Ε. στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου, όμως αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει κάτι τέτοιο στο μέλλον εφ΄ όσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, όπως διατυπώνεται στην απόφαση του Συμβουλίου 2009/121/ΕΚ, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο L 42, της 13ης Φεβρουαρίου, της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., θα πρέπει να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν για χρήση τέτοιων ουσιών (ενώσεων του χλωρίου) μέχρι να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως η αποτελεσματικότητα των ουσιών αυτών αλλά και η ανάπτυξη αντοχών στις αντιμικροβιακές ουσίες, καθώς και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Για τον σκοπό αυτόν, εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να δημοσιεύσει κοινό έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών αντικείμενο την υποβολή στοιχείων για την αξιολόγηση της ακινδυνότητας και της αποτελεσματικότητας των ουσιών για την επιφανειακή απολύμανση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εν αναμονή της συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων αυτών και της έκδοσης του σχετικού πορίσματος, το Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο να απορριφθεί εν τω μεταξύ η πρόταση της Επιτροπής.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

Την καθιέρωση συντονισμένων δράσεων, για τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο παραγωγής και διακίνησης των αλιευμάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και την εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος ιχνηλασιμότητας, τόσο για τα προϊόντα αλιείας όσο και υδατοκαλλιέργειας, προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στη γενική διέυθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ο γενικός διευθυντής, κ. Γιάννης Τσιφόρος.

Σχετικά με τη νέα Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, η ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει στο υπουργείο τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Έχει επισημανθεί κατ’ αρχήν, ότι η αδυναμία του συστήματος ελέγχου σε Εθνικό επίπεδο, έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της ΚΑΠ και στη διατήρηση των πόρων και ότι απαιτείται η καθιέρωση συντονισμένων δράσεων, για τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο παραγωγής και διακίνησης των αλιευμάτων, δηλ. από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

2. Είναι αναγκαίο για την προστασία του καταναλωτή, η εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος ιχνηλασιμότητας, τόσο για τα προϊόντα αλιείας όσο και υδατοκαλλιέργειας.

3. Το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης σκαφών και ηλεκτρονικής καταγραφής της παραγωγής, είναι πολύπλοκο και πρακτικά ανεφάρμοστο για σκάφη της Παράκτιας Αλιείας.

Εξ άλλου δεν είναι κατανοητό, γιατί επιχειρείται ο διαχωρισμός των σκαφών της παράκτιας αλιείας με βάση το μήκος τους, εκτός από τον υφιστάμενο (παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας) και δεν συνδέεται με το είδος του αλιεύματος που υπόκειται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης.

Ως μη ρεαλιστικός στόχος αναφέρεται για τα σκάφη της παράκτιας αλιείας, το όριο ανοχής κατά τη τήρηση του logbook, o χρόνος προαναγγελίας για τη χρήση των εγκαταστάσεων εκφόρτωσης κτλ.

4. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εναρμόνιση των κυρώσεων.

5. Για την ερασιτεχνική αλιεία οι ρυθμίσεις είναι αποσπασματικές. Προτείνεται για την αποτελεσματικότητα του όποιου συστήματος ελέγχου να δημιουργηθεί Κοινοτικό μητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας.

6. Δεν είναι σαφές πως θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της συμμόρφωσης, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς με τον τομέα, στα πλαίσια του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου.

«Τέλος, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θεωρούμε σκόπιμη τη συστηματική ενημέρωση και τη συχνή ανταλλαγή απόψεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε και η ενημέρωση μας για το μνημόνιο που έχετε συνυπογράψει για την εν λόγω μεταρρύθμιση σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης του Κανονισμού», καταλήγει το κείμενο που εστάλη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης των γεωτεχνικών για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (GIS) διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Το GIS αποτελεί βασικό συστατικό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων και η καθυστέρηση εφαρμογής του στη χώρα μας έχει εγείρει πολλές ενστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες αγρότες .

Διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης των γεωτεχνικών για το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (GIS) διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Το GIS αποτελεί βασικό συστατικό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων και η καθυστέρηση εφαρμογής του στη χώρα μας έχει εγείρει πολλές ενστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες αγρότες

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Έχει ανακοινώσει τις παρακάτω θέσεις :

1) Μία θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη για το μάθημα Γενετική Αγροτικών Ζώων

2) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος Αναπαραγωγή (Θεωρία)

3) Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη για το μάθημα Ζωοτεχνολογία

4) Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη για το μάθημα Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων.

Πληροφορίες: τηλ. 2310791325 (κ.Παρασκευή Παπακοτούλα)

Υποβολή αιτήσεων έως και 16/02/2009.

Γ.Π.Α. – ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδιαφέρεται να προσλάβει, έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, στη βαθμίδα του Λέκτορα, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών, (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), για τα μαθήματα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

  • «Γενική Δενδροκομία», του 5ου εξαμήνου, 10 ώρες εβδομαδιαίως.
  • «Ειδική Δενδροκομία», του 6ου εξαμήνου, 8 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75-11855 Αθήνα, μέχρι 13/02/2009.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα: Α) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Β) Βιογραφικό Σημείωμα. Γ) Συνοπτικό Υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων. (Όλα τα ανωτέρω σε πέντε (5) σειρές).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στο τηλέφωνο 210.5294.522. Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, ΤΚ 118 55, ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 210.5294.522, FAX: 210.5294.525  , E-mail: grfytpar@aua.gr Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : Ένας διδάσκων στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μηχανολογία. Πληροφορίες: τηλ. 2105294122 & 2105294124 (Κ.Γεράνη & Μ.Σκούρτη) e-mail: mskourti@aua.gr Υποβολή αιτήσεων έως και : 13-02-2009 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδ. έτος 2008-09 διδάσκοντα (κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος) βάσει του Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

  • Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιοτεχνολογία Φυτών» (Θ+Ε) 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικό.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 1 μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2009. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων σε τέσσερις (4) σειρές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.. 210.5294.662 (κα Νίκη Σχινά). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδ. έτος 2008-09 διδάσκοντα (κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος) βάσει του Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

  • Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστηματική Βοτανική» (Θ+Ε) 2ου εξαμήνου, υποχρεωτικό.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 1 μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2009. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων σε τέσσερις (4) σειρές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.. 210.5294.662 (κα Νίκη Σχινά). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Έχει ανακοινώσει τις παρακάτω θέσεις :

1) Μία θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη για το μάθημα Γενετική Αγροτικών Ζώων

2) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος Αναπαραγωγή (Θεωρία)

3) Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη για το μάθημα Ζωοτεχνολογία

4) Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη για το μάθημα Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων.

Πληροφορίες: τηλ. 2310791325 (κ.Παρασκευή Παπακοτούλα)

Υποβολή αιτήσεων έως και 16/02/2009.

Γ.Π.Α. – ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδιαφέρεται να προσλάβει, έναν (1) διδάσκοντα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, στη βαθμίδα του Λέκτορα, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών, (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), για τα μαθήματα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

  • «Γενική Δενδροκομία», του 5ου εξαμήνου, 10 ώρες εβδομαδιαίως.
  • «Ειδική Δενδροκομία», του 6ου εξαμήνου, 8 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75-11855 Αθήνα, μέχρι 13/02/2009.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα: Α) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Β) Βιογραφικό Σημείωμα. Γ) Συνοπτικό Υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων. (Όλα τα ανωτέρω σε πέντε (5) σειρές).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στο τηλέφωνο 210.5294.522. Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, ΤΚ 118 55, ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 210.5294.522, FAX: 210.5294.525 , E-mail: grfytpar@aua.gr Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : Ένας διδάσκων στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μηχανολογία. Πληροφορίες: τηλ. 2105294122 & 2105294124 (Κ.Γεράνη & Μ.Σκούρτη) e-mail: mskourti@aua.gr Υποβολή αιτήσεων έως και : 13-02-2009 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδ. έτος 2008-09 διδάσκοντα (κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος) βάσει του Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

  • Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βιοτεχνολογία Φυτών» (Θ+Ε) 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικό.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 1 μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2009. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων σε τέσσερις (4) σειρές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.. 210.5294.662 (κα Νίκη Σχινά). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

Γ.Π.Α.- ΘΕΣΗ ΔΕΠ : To Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδ. έτος 2008-09 διδάσκοντα (κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος) βάσει του Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

  • Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστηματική Βοτανική» (Θ+Ε) 2ου εξαμήνου, υποχρεωτικό.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 1 μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2009. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο των υποψηφίων σε τέσσερις (4) σειρές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.. 210.5294.662 (κα Νίκη Σχινά). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.aua.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιήσει στη Θεσ/νίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο πενήντα (50) ωρών συνολικά στις 06-07-08/03/2009 και 13-14-15/03/2009 με τίτλο “Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις στους κατοικημένους χώρους”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Τεχν. Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Επόπτες Δημόσιας Υγείας και λοιπούς επιστήμονες, που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο.

Κόστος συμμετοχής:

600 Ευρώ ανά άτομο, καταβλητέο μέχρι 02/03/2009.

Πληροφορίες – Γραμματεία ΓΣΜ-Θ : κ. Άννα Λιούπα & κ. Κατερίνα Βρακοπούλου

Τηλέφωνα & Φαξ : 2310 272036

Email Συλλόγου : geoponia@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιήσει στη Θεσ/νίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο πενήντα (50) ωρών συνολικά στις 06-07-08/03/2009 και 13-14-15/03/2009 με τίτλο “Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις στους κατοικημένους χώρους”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Τεχν. Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Επόπτες Δημόσιας Υγείας και λοιπούς επιστήμονες, που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο.

Κόστος συμμετοχής:

600 Ευρώ ανά άτομο, καταβλητέο μέχρι 02/03/2009.

Πληροφορίες – Γραμματεία ΓΣΜ-Θ : κ. Άννα Λιούπα & κ. Κατερίνα Βρακοπούλου

Τηλέφωνα & Φαξ : 2310 272036

Email Συλλόγου : geoponia@otenet.gr