Archive for Φεβρουαρίου, 2009


farm

Η ΒΙΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.

Βιολογική κτηνοτροφία αποκαλείται η εκτροφή των ζώων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό 1804/99/ΕΚ του Συμβουλίου και όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Προκειμένου μια εκμετάλλευση να χαρακτηριστεί ως “βιολογική” πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (διατροφή, στάβλισμα, χώροι ελεύθερης κίνησης και άσκησης, εκτάσεις διασποράς των αποβλήτων, βοσκότοποι κ.λπ.).

Είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι για τον παραγωγό η μετατροπή μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από συμβατική σε βιολογική συνεπάγεται απώλεια παραγωγής. Με δεδομένο ότι γενικά μέχρι σήμερα η εμπορία δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια παραγωγής και κατ’ επέκταση το εισόδημα, αναγκαστικά ο κτηνοτρόφος αποβλέπει για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους στην πριμοδότηση. Πριμοδότηση όμως για τη μετατροπή της συμβατικής εκμετάλλευσης σε βιολογική μπορεί να εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι από το \Γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο “3.2 Βιολογική Κτηνοτροφία” του άξονα 3. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού επιδοτούνται η:

 • Εκτατική και ημισταυλισμένη προβατοτροφία και αιγοτροφία.
 • Εκτατική και ημισταυλισμένη βοοτροφία.
 • Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

Ωστόσο δεν επιδοτούνται η μελισσοκομία και η πτηνοτροφία, κλάδοι στους οποίους γίνονται ήδη αξιόλογες προσπάθειες μετατροπής εκμεταλλεύσεων σε βιολογικές. Εδώ οι παραγωγοί προσδοκούν στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους (από την απώλεια παραγωγής) από τη μεγαλύτερη τιμή που θα πετύχουν στην αγορά και μόνο απ’ αυτή.


ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΑ :

 • ΧΩΡΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
 • ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • ΧΨΡΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ :

 • ΟΜΟΙΟΠΑΓΗΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
 • ΑΛΑΤΑ – ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΥΚΤΑ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
 • ΣΤΡΩΜΝΗ ΜΕ ΑΧΥΡΟ Η ΡΟΚΑΝΙΔΙ
 • ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ :

 • ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
 • ΟΡΜΟΝΕΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
 • ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
 • ΒΙΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ – ΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
Advertisements

Η ΒΙΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.

Βιολογική κτηνοτροφία αποκαλείται η εκτροφή των ζώων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό 1804/99/ΕΚ του Συμβουλίου και όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Προκειμένου μια εκμετάλλευση να χαρακτηριστεί ως “βιολογική” πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (διατροφή, στάβλισμα, χώροι ελεύθερης κίνησης και άσκησης, εκτάσεις διασποράς των αποβλήτων, βοσκότοποι κ.λπ.).

Είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι για τον παραγωγό η μετατροπή μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από συμβατική σε βιολογική συνεπάγεται απώλεια παραγωγής. Με δεδομένο ότι γενικά μέχρι σήμερα η εμπορία δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια παραγωγής και κατ’ επέκταση το εισόδημα, αναγκαστικά ο κτηνοτρόφος αποβλέπει για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους στην πριμοδότηση. Πριμοδότηση όμως για τη μετατροπή της συμβατικής εκμετάλλευσης σε βιολογική μπορεί να εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι από το \Γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο “3.2 Βιολογική Κτηνοτροφία” του άξονα 3. Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού επιδοτούνται η:

 • Εκτατική και ημισταυλισμένη προβατοτροφία και αιγοτροφία.
 • Εκτατική και ημισταυλισμένη βοοτροφία.
 • Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

Ωστόσο δεν επιδοτούνται η μελισσοκομία και η πτηνοτροφία, κλάδοι στους οποίους γίνονται ήδη αξιόλογες προσπάθειες μετατροπής εκμεταλλεύσεων σε βιολογικές. Εδώ οι παραγωγοί προσδοκούν στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους (από την απώλεια παραγωγής) από τη μεγαλύτερη τιμή που θα πετύχουν στην αγορά και μόνο απ’ αυτή.

ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΑ :

 • ΧΩΡΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
 • ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • ΧΨΡΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
 • ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ :

 • ΟΜΟΙΟΠΑΓΗΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
 • ΑΛΑΤΑ – ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΥΚΤΑ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
 • ΣΤΡΩΜΝΗ ΜΕ ΑΧΥΡΟ Η ΡΟΚΑΝΙΔΙ
 • ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ :

 • ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
 • ΟΡΜΟΝΕΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
 • ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ
 • ΒΙΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ – ΟΥΡΙΑ
 • ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

Α. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ (Π.Χ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΠΤΕΓ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΝΕΟ ΣΥΛΛΟΓΟ )!!! ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α.Ε.Ι.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΩΝΤΑΣ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.&Τ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΤΕΕ) ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΡΑΘΥΡΩΣΗ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.Τ., (ΟΠΕΓΕΠ, ΕΛΓΑ, ΕΛΟΓ).ΚΛΠ.) ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΤΕΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΑ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. (Η ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ , ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΠΛ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΛ.ΥΛΙΚΟ ΚΛΠ ΕΝΑΣ ΚΥΚΕΩΝΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΝΕΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ; ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (ΙΔΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 60% .
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. ΑΛΛΑ Η ΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ . ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΕΞΕΙΣ ΟΞΥΜΩΡΟ, Ο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΤΗΝ.-ΓΕΩΠ.) ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΘΕΛΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ «ΛΟΓΗΣ-ΛΟΓΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ»; ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ / ΣΤΑΥΛΟ ΟΣΟ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΡΑΦΙ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ , ΕΔΑΦΟΥΣ , ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΖΩΙΑΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ) ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡ.ΕΦΟΔΙΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ , ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΖΩΩΝ, ΚΤΗΝ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ. ΟΙ ΔΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΩΝ « ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΕΤΣΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΟ 70% ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ).

Δ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΙΣΙΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ «ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ». ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ.

Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ Υ.Α.Α.&Τ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΛΛΑ «ΚΑΛΦΑΔΕΣ» ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Υ.Α.Α.&Τ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΕ. ΛΥΣΗ: ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.

ΣΤ. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: ΜΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ. ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΕΝΝΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΥΤΙΚΗ, ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΠ )

Ζ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΑΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Η. Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ.Α.Α.&Τ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ. ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΕΧΡΙΖΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑΣ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ» ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΦΩΣΤΗΡΕΣ, ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ.

Θ. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘ ……………………………………….

Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ.

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ , ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΚΛΑΙΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ.

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΡΦΙΚΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Α. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ (Π.Χ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΠΤΕΓ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΝΕΟ ΣΥΛΛΟΓΟ )!!! ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α.Ε.Ι.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΩΝΤΑΣ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.&Τ. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΤΕΕ) ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΡΑΘΥΡΩΣΗ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.Τ., (ΟΠΕΓΕΠ, ΕΛΓΑ, ΕΛΟΓ).ΚΛΠ.) ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΤΕΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΑ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. (Η ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ , ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΠΛ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΛ.ΥΛΙΚΟ ΚΛΠ ΕΝΑΣ ΚΥΚΕΩΝΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

ΝΕΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ; ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (ΙΔΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ) ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 60% .

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. ΑΛΛΑ Η ΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ . ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΕΞΕΙΣ ΟΞΥΜΩΡΟ, Ο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΤΗΝ.-ΓΕΩΠ.) ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΘΕΛΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ «ΛΟΓΗΣ-ΛΟΓΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ»; ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ / ΣΤΑΥΛΟ ΟΣΟ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΡΑΦΙ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ , ΕΔΑΦΟΥΣ , ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΖΩΙΑΣ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ) ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡ.ΕΦΟΔΙΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ , ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΖΩΩΝ, ΚΤΗΝ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ. ΟΙ ΔΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΩΝ « ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΕΤΣΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΟ 70% ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ).

Δ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΙΣΙΩΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ «ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ». ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ.

Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ Υ.Α.Α.&Τ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΛΛΑ «ΚΑΛΦΑΔΕΣ» ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Υ.Α.Α.&Τ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΕ. ΛΥΣΗ: ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.

ΣΤ. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: ΜΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ. ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΕΝΝΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΥΤΙΚΗ, ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΠ )

Ζ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΑΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Η. Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ.Α.Α.&Τ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ. ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΕΧΡΙΖΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑΣ ΤΟΥ ΣΙΛΩΑΜ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ» ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΦΩΣΤΗΡΕΣ, ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ.

Θ. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘ ……………………………………….

Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ.ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ , ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΚΛΑΙΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ.

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΡΦΙΚΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

stru1

Η εκτροφή στρουθοκαμήλων στην Ελλάδα είναι μία πονεμένη ιστορία. Ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, αλλά η
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Όμως, η διοργάνωση του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Στρουθοκαμήλων στην
Αθήνα σηματοδοτεί την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος που ανακύπτει σε όλη την Ευρώπη για νέα είδη
πουλερικών.
Η Agrenda παρουσιάζει σήμερα, τα στοιχεία από τις εισηγήσεις των ειδικών για τα λάθη που δεν πρέπει να
επαναληφθούν και τις νέες βάσεις του εγχειρήματος, με οδηγό τις εμπειρίες από τη Λατινική Αμερική. Σε όλο
τον κόσμο αυξάνεται το ενδιαφέρον για εναλλακτικά προϊόντα κρέατος, τα οποία αποσπούν και υψηλότερες
τιμές αγοράς, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα – βοδινό, χοιρινό, κοτόπουλο. Είτε πρόκειται για ελάφι και
αγριογούρουνο είτε για νέα είδη κρεοπαραγωγικών πουλερικών, η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, όπως και οι
τιμές.
Μία κορεσμένη αγορά, όπως η ευρωπαϊκή, είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει την υψηλότερη ζήτηση,
ιδιαίτερα μετά από τις διατροφικές κρίσεις που έχουν αντιμετωπίσει τα βασικά είδη μαζικής παραγωγής
κρέατος. Το τελευταίο ελπιδοφόρο παράδειγμα -που όμως δεν είχε την ανάλογη επιτυχία- ήταν το κρέας των
στρουθοκαμήλων και ο λόγος είναι ότι έγινε ανοργάνωτα και χωρίς εμπορική πολιτική. Εκτός από την
αναγέννηση της εκτροφής των στρουθοκαμήλων στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά προϊόντα
ελληνικά και ευρωπαϊκά να συναντούν έντονο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές από αντίστοιχα προϊόντα της
Λατινικής Αμερικής, όπως πρόβειο κρέας, κρασί κ.λπ.
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και στην Ευρώπη την παραγωγή προϊόντων της Λατινικής Αμερικής, ιδίως σε
χώρες όπως η Ελλάδα, με κλίμα παρόμοιο με της Αργεντινής και της Χιλής. Το πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών
χωρών είναι ότι μιλάμε ακόμη για παρθένες αγορές σε εναλλακτικές εκτροφές, καθώς και το γεγονός ότι οι
πτηνοτρόφοι έχουν ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθουν στα αυστηρά πλαίσια υγιεινής και
ασφάλειας που επιβάλει η Ε.Ε.. Εξάλλου, οι αναπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν και το κοινό που
ζητά διαφορετικές προτάσεις στο τραπέζι του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πληρώσει ακριβά.

Περισσότερα   ΕΔΩ :

http://www.agronews.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3

http://www.minagric.gr/Greek/2.8.4.2.html

gallery-14-large1Προσδιορίστηκαν με τον κοινοτικό κανονισμό 72/2009 του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με τον οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν για τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ – οι νέες ελληνικές ποσοστώσεις παραγωγής αγελαδινού γάλακτος για τη χρονική περίοδο από φέτος και μέχρι το 2015.

Με βάση τις αποφάσεις του check up, οι εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής αγελαδινού γάλακτος όλων των κρατών μελών της Κοινότητας, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, αυξάνονται από την ερχόμενη γαλακτοκομική περίοδο 2009-2010, που ξεκινά την 1η Απριλίου, κατά 1% το χρόνο μέχρι και την γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014. Διατηρούνται σταθερές για μια περίοδο και μετά το 2015 το κοινοτικό σύστημα των εθνικών ποσοστώσεων καταργείται.

Έτσι, από 1ης Απριλίου φέτος, οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι θα μπορούν να παράγουν 845.292,493 τόνους αγελαδινού γάλακτος (από 836.923,26 τόνους κατά την τρέχουσα γαλακτοκομική περίοδο), χωρίς την επιβολή κοινοτικού προστίμου (super levy) για τυχόν υπέρβαση των ατομικών τους ποσοστώσεων παραγωγής.

Του χρόνου – την επόμενη γαλακτοκομική περίοδο 2010-11 η ελληνική ποσόστωση γάλακτος αυξάνεται στους 853.745,418 τόνους, την περίοδο 2011-2012 πάει στους 862.282,872 τόνους, για να αυξηθεί την περίοδο 2012-2013 στους 870.905,7 τόνους, την περίοδο 2013-2014 να ανέλθει στους 879.614,757 τόνους, να παραμείνει ίδια την γαλακτοκομική περίοδο 2014-15 και μετά να καταργηθεί.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, και παρά τις διαδοχικές αυξήσεις που επήλθαν στην εθνική μας ποσόστωση παραγωγής, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος υπολήφθηκε της ποσόστωσης. Πέρυσι – γαλακτοκομική περίοδος 2007-8 – παρέμεινε «αχρησιμοποίητο» το 8,5% της εθνικής ποσόστωσης παραγωγής.

Προσδιορίστηκαν με τον κοινοτικό κανονισμό 72/2009 του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με τον οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν για τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ – οι νέες ελληνικές ποσοστώσεις παραγωγής αγελαδινού γάλακτος για τη χρονική περίοδο από φέτος και μέχρι το 2015.

Με βάση τις αποφάσεις του check up, οι εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής αγελαδινού γάλακτος όλων των κρατών μελών της Κοινότητας, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, αυξάνονται από την ερχόμενη γαλακτοκομική περίοδο 2009-2010, που ξεκινά την 1η Απριλίου, κατά 1% το χρόνο μέχρι και την γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014. Διατηρούνται σταθερές για μια περίοδο και μετά το 2015 το κοινοτικό σύστημα των εθνικών ποσοστώσεων καταργείται.

Έτσι, από 1ης Απριλίου φέτος, οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι θα μπορούν να παράγουν 845.292,493 τόνους αγελαδινού γάλακτος (από 836.923,26 τόνους κατά την τρέχουσα γαλακτοκομική περίοδο), χωρίς την επιβολή κοινοτικού προστίμου (super levy) για τυχόν υπέρβαση των ατομικών τους ποσοστώσεων παραγωγής.

Του χρόνου – την επόμενη γαλακτοκομική περίοδο 2010-11 η ελληνική ποσόστωση γάλακτος αυξάνεται στους 853.745,418 τόνους, την περίοδο 2011-2012 πάει στους 862.282,872 τόνους, για να αυξηθεί την περίοδο 2012-2013 στους 870.905,7 τόνους, την περίοδο 2013-2014 να ανέλθει στους 879.614,757 τόνους, να παραμείνει ίδια την γαλακτοκομική περίοδο 2014-15 και μετά να καταργηθεί.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, και παρά τις διαδοχικές αυξήσεις που επήλθαν στην εθνική μας ποσόστωση παραγωγής, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος υπολήφθηκε της ποσόστωσης. Πέρυσι – γαλακτοκομική περίοδος 2007-8 – παρέμεινε «αχρησιμοποίητο» το 8,5% της εθνικής ποσόστωσης παραγωγής.

429_1

Όσο…παράξενος και αν ακούγεται ο όρος «επίθεση αγνώστων σκουληκιών», αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα της Λιβερίας και της Γουϊνέας, στη Δυτική Αφρική.

Σε ένα περιστατικό άνευ προηγουμένου, ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος σκουληκιού έχει καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών και μολύνει τους υδάτινους πόρους της περιοχής, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή 400.000 κατοίκων. Το εν λόγω σκουλήκι, αν και στην αρχή είχε θεωρηθεί πως πρόκειται για “armyworm” (ένα πιο «σκληροτράχηλο» είδος σαρανταποδαρούσας), σύμφωνα με ανακοίνωση της επιστημονικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών που κατέφτασε στην περιοχή (και ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), ανήκει σε ένα νέο είδος, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ξανά στους καταλόγους των βιολόγων. Παρόλα αυτά, οι ντόπιοι αγρότες λένε πως το έχουν ξανασυναντήσει: πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σκληρό αντίπαλο, ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνο με ακραία μέτρα, όπως την καύση τεραστίων εκτάσεων, με σκοπό την εξόντωση των σκουληκιών μέσω ασφυξίας. Ωστόσο, ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε λάβει χώρα τόσο μαζική «εισβολή».

Ο άγνωστος εισβολέας αρέσκεται να καταβροχθίζει τα φύλλα δέντρων Dohama (συναντάται πάρα πολύ στην Αφρική γενικότερα)  και αφήνει τα αυγά του πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Το παράδοξο είναι πως, παρά τις διαφορετικές συνήθειες σε σχέση με τα γνωστά είδη σκουληκιών, η διαπίστωση πως πρόκειται για τελείως νέο είδος έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ομάδα που είχε σταλεί από τα Ηνωμένα Έθνη (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) προχώρησε σε βιοψίες. Δείγματα έχουν σταλεί στο Διεθνές Ινστιτούτο Τροπικής Γεωργίας στο Μπενίν και στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

________

Κώστας Μαυραγάνης


Όσο…παράξενος και αν ακούγεται ο όρος «επίθεση αγνώστων σκουληκιών», αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα της Λιβερίας και της Γουϊνέας, στη Δυτική Αφρική.

Σε ένα περιστατικό άνευ προηγουμένου, ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος σκουληκιού έχει καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών και μολύνει τους υδάτινους πόρους της περιοχής, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή 400.000 κατοίκων. Το εν λόγω σκουλήκι, αν και στην αρχή είχε θεωρηθεί πως πρόκειται για “armyworm” (ένα πιο «σκληροτράχηλο» είδος σαρανταποδαρούσας), σύμφωνα με ανακοίνωση της επιστημονικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών που κατέφτασε στην περιοχή (και ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), ανήκει σε ένα νέο είδος, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ξανά στους καταλόγους των βιολόγων. Παρόλα αυτά, οι ντόπιοι αγρότες λένε πως το έχουν ξανασυναντήσει: πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σκληρό αντίπαλο, ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνο με ακραία μέτρα, όπως την καύση τεραστίων εκτάσεων, με σκοπό την εξόντωση των σκουληκιών μέσω ασφυξίας. Ωστόσο, ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε λάβει χώρα τόσο μαζική «εισβολή».

Ο άγνωστος εισβολέας αρέσκεται να καταβροχθίζει τα φύλλα δέντρων Dohama (συναντάται πάρα πολύ στην Αφρική γενικότερα) και αφήνει τα αυγά του πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Το παράδοξο είναι πως, παρά τις διαφορετικές συνήθειες σε σχέση με τα γνωστά είδη σκουληκιών, η διαπίστωση πως πρόκειται για τελείως νέο είδος έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ομάδα που είχε σταλεί από τα Ηνωμένα Έθνη (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) προχώρησε σε βιοψίες. Δείγματα έχουν σταλεί στο Διεθνές Ινστιτούτο Τροπικής Γεωργίας στο Μπενίν και στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

________

Κώστας Μαυραγάνης

imgp0447

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ !!!

Ένα περιοδικό για όλους τους κτηνοτρόφους, ζωοτέχνες, κτηνιάτρους,  συμβούλους κτηνοτροφίας και όχι μόνο…

ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ  ΤΟΝ     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2009

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩ : http://www.zoocomos.gr, http://www.istos.biz