Archive for Μαρτίου, 2009


Ανακοινώνεται ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης για Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005. Τα σεμινάρια θα παρακολουθήσουν οι γεωτεχνικοί που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια εισαγωγής στα HACCP & ISO 22000:2005 που διοργάνωσε το Επιμελητήριο, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Τα σεμινάρια θα είναι τριήμερης διάρκειας και θα διεξαχθούν σε εργάσιμες ημέρες στις ίδιες με τις προαναφερθείσες πόλεις, δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Η έναρξη των σεμιναρίων προγραμματίζεται για το 2ο δεκαπενθήμερο Απριλίου τ.έ., αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα. Το κόστος παρακολούθησης των σεμιναρίων είναι 200 € / άτομο, θα διοργανωθούν, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», σε συνεργασία με την TÜV HELLAS και η παρακολούθησή τους θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Συστημάτων. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων οριστικοποιείται με την κατάθεση του ποσού των 200 € στην Αγροτική Τράπεζα (στο λογαριασμό της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» – Αρ. λογαρια-σμού: 215-0400422625) και την αποστολή στον ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του αντίστοιχου αποδεικτικού κατάθεσης, συνοδευόμενου από τη Δήλωση Συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης 200 € + Δήλωση Συμμετοχής) πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας courier ή με fax, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2009, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 54631, Θεσ-σαλονίκη). Με την οριστικοποίηση του αριθμού των ενδιαφερομένων γεωτεχνικών, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι ονομαστικοί πίνακες των εκπαιδευομένων ανά πόλη και εκπαιδευτικό τμήμα και ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των σε-μιναρίων. Επισημαίνεται ότι για να οργανωθεί ένα τμήμα, θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 15 γεωτεχνικοί. Με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, δεν θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά τμήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τη-λέφωνο 2310/278817-8, εσωτ. 1, κα Ασπασία Πρίτσα.

Δήλωση συμμετοχής εδώ: http://lesvos.files.wordpress.com/2009/03/ds-epitheoriteshaccp.pdf

Advertisements

Ανακοινώνεται ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης για Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005. Τα σεμινάρια θα παρακολουθήσουν οι γεωτεχνικοί που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια εισαγωγής στα HACCP & ISO 22000:2005 που διοργάνωσε το Επιμελητήριο, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Τα σεμινάρια θα είναι τριήμερης διάρκειας και θα διεξαχθούν σε εργάσιμες ημέρες στις ίδιες με τις προαναφερθείσες πόλεις, δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Η έναρξη των σεμιναρίων προγραμματίζεται για το 2ο δεκαπενθήμερο Απριλίου τ.έ., αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα.

Το κόστος παρακολούθησης των σεμιναρίων είναι 200 € / άτομο, θα διοργανωθούν, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», σε συνεργασία με την TÜV HELLAS και η παρακολούθησή τους θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Συστημάτων.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων οριστικοποιείται με την κατάθεση του ποσού των 200 € στην Αγροτική Τράπεζα (στο λογαριασμό της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» – Αρ. λογαρια-σμού: 215-0400422625) και την αποστολή στον ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του αντίστοιχου αποδεικτικού κατάθεσης, συνοδευόμενου από τη Δήλωση Συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης 200 € + Δήλωση Συμμετοχής) πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας courier ή με fax, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2009, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 54631, Θεσ-σαλονίκη).

Με την οριστικοποίηση του αριθμού των ενδιαφερομένων γεωτεχνικών, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι ονομαστικοί πίνακες των εκπαιδευομένων ανά πόλη και εκπαιδευτικό τμήμα και ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των σε-μιναρίων. Επισημαίνεται ότι για να οργανωθεί ένα τμήμα, θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 15 γεωτεχνικοί. Με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, δεν θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τη-λέφωνο 2310/278817-8, εσωτ. 1, κα Ασπασία Πρίτσα.


Δήλωση συμμετοχής εδώ:

ds-epitheoriteshaccp

Με αφορμή διενέξεις που υπάρχουν την τελευταία διετία μεταξύ κτηνοτρόφων ή καλλιεργητών, σχετικά με τις εγκαταστάσεις των μελισσοσμηνών σε βοσκότοπους ή κοντά σε καλλιέργειες, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας ανακοίνωση σειρά οδηγιών που θα πρέπει να τηρούν οι μελισοκόμοι και καλλιεργητές.

Αναλυτικότερα κάνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Τα μελισσοσμήνη του, ο μελισσοκόμος μπορεί ελεύθερα να τα τοποθετήσει σε δημόσια δημοτικά και κοινοτικά δάση και εκτάσεις κατά τη περίοδο της ανθοφορίας.

Υπάρχουν όμως και κάποιες δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη από 25 μέτρα από δημόσιο δρόμο και 30 μέτρα από σπίτια που κατοικούνται, εκτός εάν ο χώρος του μελισσοκομείου είναι περιφραγμένος με αδιαπέραστο φράκτη (τοίχο,σανίδωμα,πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη) ύψους τουλάχιστον δύο(2) μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
Κρίνουμε όμως σκόπιμο να πούμε ότι χρειάζεται κάποια σχετική συνεννόηση του μελισσοκόμου πριν την μεταφορά των μελισσοσμηνών, με τις τοπικές αρχές της περιοχής για να αποφεύγονται τυχόν διαμαρτυρίες,κατοίκων και κτηνοτρόφων που συνήθως χρησιμοποιούν την περιοχή για βόσκηση των ζώων τους.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ανομβρίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο τα μελλισοσμήνη να καλύπτουν τις ανάγκες τους για νερό από κτηνοτροφικές ποτίστρες που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τα αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα τη συχνή προστριβή μεταξύ μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων.
Για αυτό το λόγο συστήνουμε στους μελισσοκόμους ειδικά σε περιόδους ανομβρίας  όταν θα μεταφέρουν μελισσοσμήνη σε περιοχές που βόσκουν αιγοπρόβατα, να τοποθετήσουν αυτοσχέδιες ποτίστρες για παροχή νερού στις μέλισσες(βαρέλι με νερό που να στάζει σε κεκλιμένο σανίδι,ώστε οι μέλισσες να το παίρνουν χωρίς πρόβλημα- δεν είναι σωστός ο τρόπος παροχής νερού σε ανοιχτή επιφάνεια διότι οι μέλισσες πνίγονται και μολύνουν όσες θα πιουν νερό αργότερα).
Η μελισσοχωρητικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η κατάσταση και το είδος του φυτού. οι καιρικές συνθήκες, και η δυναμικότητα των μελισσών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε μια συγκεκριμένη περιοχή ακτίνας 1-2 χιλιομέτρων  δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 75-100 μελίσσια.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μελισσοκομείων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 μέτρα.
Η απόσταση αυτή ισχύει για τα μελισσοκομεία που βρίσκονται στη ίδια περίπου γραμμή.
Ποτέ δεν πρέπει ένα μελισσοκομείο να τοποθετείται μπροστά από ένα άλλο.


Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια θέση μελισσοκομείου

1.Ευνοϊκό μικροκλίμα. Ο καταλληλότερος χώρος είναι μια ηλιόλουστη πλαγιά με ανατολικομεσημβρινό προσανατολισμό (ποτέ βορινός) προστατευόμενη από τους τοπικούς ανέμους και υγρασία.
2.Να μην είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές
3.Να προσφέρει προστασία από βανδαλισμούς,κλοπές ή πυρκαγιές.
4.Εύκολη και ασφαλή προσέγγιση του μελισσοκομικού αυτοκινήτου, όλο το χρόνο κάτω από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες.
5.Να εξασφαλίζει στις μέλισσες Νέκταρ-Γύρη-Νερό
6.Το έδαφος του μελισσοκομείου να είναι επίπεδο χωρίς μεγάλη κλίση.
7.Να ληφθούν μέτρα ώστε να μην υπάρχουν χόρτα μπροστά στις κυψέλες ή στο χώρο του μελισσοκομείου.
8.Αποφεύγουμε περιοχές που υπάρχουν αρκούδες ή τοποθετούμε περίφραξη με ηλεκτρισμό.
9.Να γίνεται η πυροσφράγιση των κυψελών με κωδικό αριθμό που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.


Μέτρα πρόληψης που πρέπει να παίρνει ο καλλιεργητής:
1.Να αποφεύγει τους ψεκασμούς τις θερμές ώρες της ημέρας,που παρατηρείται η εντονότερη νεκταροέκκριση  και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συλλεκτριών μελισσών στα λουλούδια. Να ψεκάζει αργά το απόγευμα ή τη νύχτα.( Σχετική η Υπ αρ. 12225/5-8-2008 απόφαση Νομάρχη Λάρισας που επιτρέπει τους ψεκασμούς στο βαμβάκι με μελισσοτοξικά φάρμακα μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου, μέχρι μια ώρα πριν την ανατολή του ηλίου).
2.Να ειδοποιεί έγκαιρα τους μελισσοκόμους για τις επεμβάσεις που πρόκειται να κάνει.
3.Να τηρεί τις οδηγίες των φυτοφαρμάκων.
4. Να προτιμά φάρμακα που είναι αποτελεσματικά αλλά ταυτόχρονα και τα λιγότερο μελισσοτοξικά από που μπορεί να χρησιμοποιήσει.


Μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο μελισσοκόμος :
1.Να γνωρίζει το είδος των καλλιεργειών και των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται, σε κάθε περιοχή που μεταφέρει τα μελίσσια του.
2.Να αποφεύγει τις περιοχές που γίνεται συνεχής χρήση εντομοκτόνων.
3.Να έχεις καλές σχέσεις με τους καλλιεργητές και να συνεργάζεται με αυτούς.

4.Να αναγράφει τα στοιχεία του (κωδικός αριθμός-ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο) πάνω σε κάποιες κυψέλες για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίηση.

Με αφορμή διενέξεις που υπάρχουν την τελευταία διετία μεταξύ κτηνοτρόφων ή καλλιεργητών, σχετικά με τις εγκαταστάσεις των μελισσοσμηνών σε βοσκότοπους ή κοντά σε καλλιέργειες, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας ανακοίνωση σειρά οδηγιών που θα πρέπει να τηρούν οι μελισοκόμοι και καλλιεργητές.

Αναλυτικότερα κάνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Τα μελισσοσμήνη του, ο μελισσοκόμος μπορεί ελεύθερα να τα τοποθετήσει σε δημόσια δημοτικά και κοινοτικά δάση και εκτάσεις κατά τη περίοδο της ανθοφορίας.

Υπάρχουν όμως και κάποιες δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη από 25 μέτρα από δημόσιο δρόμο και 30 μέτρα από σπίτια που κατοικούνται, εκτός εάν ο χώρος του μελισσοκομείου είναι περιφραγμένος με αδιαπέραστο φράκτη (τοίχο,σανίδωμα,πυκνό φυσικό ή τεχνητό φράκτη) ύψους τουλάχιστον δύο(2) μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
Κρίνουμε όμως σκόπιμο να πούμε ότι χρειάζεται κάποια σχετική συνεννόηση του μελισσοκόμου πριν την μεταφορά των μελισσοσμηνών, με τις τοπικές αρχές της περιοχής για να αποφεύγονται τυχόν διαμαρτυρίες,κατοίκων και κτηνοτρόφων που συνήθως χρησιμοποιούν την περιοχή για βόσκηση των ζώων τους.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ανομβρίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο τα μελλισοσμήνη να καλύπτουν τις ανάγκες τους για νερό από κτηνοτροφικές ποτίστρες που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τα αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα τη συχνή προστριβή μεταξύ μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων.
Για αυτό το λόγο συστήνουμε στους μελισσοκόμους ειδικά σε περιόδους ανομβρίας όταν θα μεταφέρουν μελισσοσμήνη σε περιοχές που βόσκουν αιγοπρόβατα, να τοποθετήσουν αυτοσχέδιες ποτίστρες για παροχή νερού στις μέλισσες(βαρέλι με νερό που να στάζει σε κεκλιμένο σανίδι,ώστε οι μέλισσες να το παίρνουν χωρίς πρόβλημα- δεν είναι σωστός ο τρόπος παροχής νερού σε ανοιχτή επιφάνεια διότι οι μέλισσες πνίγονται και μολύνουν όσες θα πιουν νερό αργότερα).
Η μελισσοχωρητικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η κατάσταση και το είδος του φυτού. οι καιρικές συνθήκες, και η δυναμικότητα των μελισσών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε μια συγκεκριμένη περιοχή ακτίνας 1-2 χιλιομέτρων δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 75-100 μελίσσια.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μελισσοκομείων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 μέτρα.
Η απόσταση αυτή ισχύει για τα μελισσοκομεία που βρίσκονται στη ίδια περίπου γραμμή.
Ποτέ δεν πρέπει ένα μελισσοκομείο να τοποθετείται μπροστά από ένα άλλο.


Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια θέση μελισσοκομείου

1.Ευνοϊκό μικροκλίμα. Ο καταλληλότερος χώρος είναι μια ηλιόλουστη πλαγιά με ανατολικομεσημβρινό προσανατολισμό (ποτέ βορινός) προστατευόμενη από τους τοπικούς ανέμους και υγρασία.
2.Να μην είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές
3.Να προσφέρει προστασία από βανδαλισμούς,κλοπές ή πυρκαγιές.
4.Εύκολη και ασφαλή προσέγγιση του μελισσοκομικού αυτοκινήτου, όλο το χρόνο κάτω από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες.
5.Να εξασφαλίζει στις μέλισσες Νέκταρ-Γύρη-Νερό
6.Το έδαφος του μελισσοκομείου να είναι επίπεδο χωρίς μεγάλη κλίση.
7.Να ληφθούν μέτρα ώστε να μην υπάρχουν χόρτα μπροστά στις κυψέλες ή στο χώρο του μελισσοκομείου.
8.Αποφεύγουμε περιοχές που υπάρχουν αρκούδες ή τοποθετούμε περίφραξη με ηλεκτρισμό.
9.Να γίνεται η πυροσφράγιση των κυψελών με κωδικό αριθμό που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.


Μέτρα πρόληψης που πρέπει να παίρνει ο καλλιεργητής:
1.Να αποφεύγει τους ψεκασμούς τις θερμές ώρες της ημέρας,που παρατηρείται η εντονότερη νεκταροέκκριση και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συλλεκτριών μελισσών στα λουλούδια. Να ψεκάζει αργά το απόγευμα ή τη νύχτα.( Σχετική η Υπ αρ. 12225/5-8-2008 απόφαση Νομάρχη Λάρισας που επιτρέπει τους ψεκασμούς στο βαμβάκι με μελισσοτοξικά φάρμακα μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου, μέχρι μια ώρα πριν την ανατολή του ηλίου).
2.Να ειδοποιεί έγκαιρα τους μελισσοκόμους για τις επεμβάσεις που πρόκειται να κάνει.
3.Να τηρεί τις οδηγίες των φυτοφαρμάκων.
4. Να προτιμά φάρμακα που είναι αποτελεσματικά αλλά ταυτόχρονα και τα λιγότερο μελισσοτοξικά από που μπορεί να χρησιμοποιήσει.


Μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο μελισσοκόμος :
1.Να γνωρίζει το είδος των καλλιεργειών και των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται, σε κάθε περιοχή που μεταφέρει τα μελίσσια του.
2.Να αποφεύγει τις περιοχές που γίνεται συνεχής χρήση εντομοκτόνων.
3.Να έχεις καλές σχέσεις με τους καλλιεργητές και να συνεργάζεται με αυτούς.

4.Να αναγράφει τα στοιχεία του (κωδικός αριθμός-ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο) πάνω σε κάποιες κυψέλες για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίηση.

Την δέσμευση της ανάδειξης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) ως στρατηγικό ερευνητικό όργανο της εφηρμοσμένης έρευνας στον τομέα της αλιείας ενόψει μάλιστα της πλήρους εναρμόνισης της χώρας μας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006 για την αλιεία στη Μεσόγειο, ανέλαβε χθες από την Καβάλα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Η δέσμευση του υφυπουργού έγινε κατά την διάρκεια συνάντησής του με τη Διοίκηση του ΙΝΑΛΕ, επισκεπτόμενος τον νομό Καβάλας, όπου ενημερώθηκε ενδελεχώς για τη λειτουργία του Ινστιτούτου και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει Συμφωνήθηκε επίσης να κατατεθεί συνολική πρόταση από το ΙΝΑΛΕ για τις μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια που μπορεί να εκπονήσει στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τον εν λόγω Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ακολούθως, ο υφυπουργός επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και από την ενημέρωση που είχε από τη Διοίκησή του αναδείχθηκε το μέγιστο έργο που επιτελεί η υπηρεσία αυτή σε ότι αφορά τη διακίνηση ασφαλών ποιοτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και την υποστήριξη των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Τέλος, ο κ. Κιλτίδης είχε συνάντηση με τις Κτηνιατρικές Αρχές του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας όπου του γνωστοποιήθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπίστευση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για πρώτη φορά μάλιστα από τη σύσταση λειτουργίας του. Στη συζήτηση που ακολούθησε κατεδείχθη η ανάγκη επέκτασης των λειτουργιών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου με την ίδρυση ιχθυοκομικού και μελισσοκομικού τμήματος για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της ευρύτερης περιοχής. Στο περιθώριο της παραμονής του στην Καβάλα ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καβάλας όπου ανακοίνωσε τις δράσεις και τις αποφάσεις που τίθενται σε ισχύ για τον αμπελοοινικό τομέα και την ελαιοκομία ενώ ζήτησε τη συστράτευση της Νομαρχιακής Αρχής για τη μεγιστοποίηση του οφέλους που θα προκύψει από τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας.

Την δέσμευση της ανάδειξης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) ως στρατηγικό ερευνητικό όργανο της εφηρμοσμένης έρευνας στον τομέα της αλιείας ενόψει μάλιστα της πλήρους εναρμόνισης της χώρας μας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006 για την αλιεία στη Μεσόγειο, ανέλαβε χθες από την Καβάλα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.

Η δέσμευση του υφυπουργού έγινε κατά την διάρκεια συνάντησής του με τη Διοίκηση του ΙΝΑΛΕ, επισκεπτόμενος τον νομό Καβάλας, όπου ενημερώθηκε ενδελεχώς για τη λειτουργία του Ινστιτούτου και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Συμφωνήθηκε επίσης να κατατεθεί συνολική πρόταση από το ΙΝΑΛΕ για τις μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια που μπορεί να εκπονήσει στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τον εν λόγω Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ακολούθως, ο υφυπουργός επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και από την ενημέρωση που είχε από τη Διοίκησή του αναδείχθηκε το μέγιστο έργο που επιτελεί η υπηρεσία αυτή σε ότι αφορά τη διακίνηση ασφαλών ποιοτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και την υποστήριξη των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Τέλος, ο κ. Κιλτίδης είχε συνάντηση με τις Κτηνιατρικές Αρχές του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας όπου του γνωστοποιήθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπίστευση του Εργαστηρίου από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για πρώτη φορά μάλιστα από τη σύσταση λειτουργίας του. Στη συζήτηση που ακολούθησε κατεδείχθη η ανάγκη επέκτασης των λειτουργιών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου με την ίδρυση ιχθυοκομικού και μελισσοκομικού τμήματος για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Στο περιθώριο της παραμονής του στην Καβάλα ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καβάλας όπου ανακοίνωσε τις δράσεις και τις αποφάσεις που τίθενται σε ισχύ για τον αμπελοοινικό τομέα και την ελαιοκομία ενώ ζήτησε τη συστράτευση της Νομαρχιακής Αρχής για τη μεγιστοποίηση του οφέλους που θα προκύψει από τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας.

Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σ. Χατζηγάκη και το Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Πεβερέτο, για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία). Ο υπουργός παραδέχτηκε τα προβλήματα του κλάδου, ωστόσο δεν έδωσε άμεσες λύσεις, γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς να βγουν στο δρόμο, για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:»Times New Roman»;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου έθεσαν στον Υπουργό μια σειρά από αιτήματα των κτηνοτρόφων, θεσμικά, αναπτυξιακά και κυρίως οικονομικά, που χρονίζουν κι έχουν φέρει σε απόγνωση τους παραγωγούς, όπως η κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο των άτοκων δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύησή του, το «πάγωμα» των υπόλοιπων δανείων για 3 χρόνια άτοκα με ανάληψη του κόστους από το κράτος και τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 50€/προβατίνα και αίγα και 250€/αγελάδα και χοιρομητέρα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση για τα οικονομικά αιτήματα, που χρήζουν άμεσης λύσης, τονίζοντας ωστόσο ότι καταβάλλει προσπάθειες ικανοποίησής τους, προκειμένου ν’ αμβλυνθούν τα προβλήματα των επαγγελματιών του κλάδου.

«Τη στιγμή που οι αγρότες ήδη πληρώνονται από το «πακέτο» ενίσχυσης των 450 εκατ. ευρώ που εξήγγειλε πρόσφατα η Κυβέρνηση, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη λάβει σαφείς απαντήσεις για λύση των προβλημάτων τους», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα η απάντηση των κτηνοτρόφων είναι η αγωνιστική διάθεση για τη διεκδίκηση της επιβίωσής τους, μια και οι αγρότες ικανοποιήθηκαν στο 150% των αιτημάτων τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος καλεί τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας στη συγκέντρωση που πρόκειται να διοργανώσει στην Αθήνα στις 6/4/2009, ζητώντας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Κυβέρνηση ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες για λήψη άμεσων μέτρων στο χρονικό αυτό διάστημα, καθώς η κτηνοτροφία, ένας από τους πιο κρίσιμους κλάδους της πραγματικής οικονομίας περνά δύσκολες στιγμές και ήδη αρκετοί κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Δηλώσεις Χατζηγάκη

Συνεργασία με τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή είχε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις και οι λοιπές ενισχύσεις των αγροτών, καθώς και η πορεία του Εθνικού Διαλόγου για το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας.

Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Χατζηγάκης έκανε τις εξής δηλώσεις:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Τον ενημέρωσα κυρίως πάνω στα εξής τρία θέματα:

Πρώτον τον ενημέρωσα για την αναθεώρηση και προώθηση ενός πολύ μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο θα καλύπτει και θα δώσει μια ώθηση σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, όπως επίσης και στους Έλληνες αγρότες στην πλειοψηφία τους. Είναι ένα έργο το οποίο έχει τίτλο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το οποίο θα το επικαιροποιήσουμε και θα το αναθερμάνουμε.

Το δεύτερο θέμα το οποίο ανέπτυξα στον Πρωθυπουργό είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι το καλοκαίρι, θα προωθήσουμε ό,τι έχει σχέση με επιδοτήσεις και ενισχύσεις, αποζημιώσεις των Ελλήνων αγροτών. Και εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό έργο, το οποίο θα ανακουφίσει και θα στηρίξει πάνω από 400 -500.000 Έλληνες αγρότες.

Και τρίτον τον ενημέρωσα για τον Εθνικό Διάλογο με τους Έλληνες αγρότες που έχει  ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Είναι ένας διάλογος, ο οποίος θέτει εκτάκτως εκ νέου το αγροτικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές και κυρίως ευρωπαϊκό, που συζητήθηκε και στην τελευταία σύνοδο που είχα στην Ε.Ε. προχθές. Μέσα από τον Εθνικό Διάλογο για τα αγροτικά ζητήματα θα επανοικοδομήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής έτσι ώστε να υπάρχει μια συμμετοχική δημοκρατία και μια συμμετοχή γενικότερα του αγρότη στα θέματα που τον αφορούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ρωτήσατε τον κ. Καραμανλή γιατί είπε ότι θα φύγει γιατί είναι κουρασμένος.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν λεχθεί και έχουν απαντηθεί και από τον κ. Πρωθυπουργό και από τον κύριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και επομένως δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο.

Το μεσημέρι, ο κ. Χατζηγάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους κτηνοτρόφων απ’ όλη τη χώρα και είχανε την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και τις νέες πολιτικές του Υπουργείου για τα θέματα αυτά.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος των συναντήσεων με τους κτηνοτρόφους, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε τα εξής:  «Συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ελληνική κτηνοτροφία, ένα μέρος από τα οποία, πράγματι, είναι υπαρκτά.

Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Πριν από δύο μέρες που ήμουν στην Ε.Ε. στο Συμβούλιο Υπουργών, συζητήσαμε κυρίως τα θέματα κτηνοτροφίας.

Σήμερα τέθηκαν τα ίδια ζητήματα στα οποία είπα ότι υπάρχει μια σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στο ζύγισμα, τη λήψη ορισμένων μέτρων που αφορούν στο γάλα και θέματα που έχουν άμεση σχέση με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες προωθούνται με τις οποίες θα λύσουμε τα ζητήματα αυτά όπως και αυτά των ενοποιήσεων. Βέβαια, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία είναι πολλά. Μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα τα προσεγγίσουμε, ώστε πράγματι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα.»

Την Κυριακή, 29/3, ο Υπουργός κ. Χατζηγάκης θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην εκδήλωση μνήμης για τους αγωνιστές αγρότες του Κιλελέρ.

Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σ. Χατζηγάκη και το Γενικό Γραμματέα, κ. Κ. Σκιαδά συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Πεβερέτο, για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία). Ο υπουργός παραδέχτηκε τα προβλήματα του κλάδου, ωστόσο δεν έδωσε άμεσες λύσεις, γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς να βγουν στο δρόμο, για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου έθεσαν στον Υπουργό μια σειρά από αιτήματα των κτηνοτρόφων, θεσμικά, αναπτυξιακά και κυρίως οικονομικά, που χρονίζουν κι έχουν φέρει σε απόγνωση τους παραγωγούς, όπως η κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο των άτοκων δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύησή του, το «πάγωμα» των υπόλοιπων δανείων για 3 χρόνια άτοκα με ανάληψη του κόστους από το κράτος και τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 50€/προβατίνα και αίγα και 250€/αγελάδα και χοιρομητέρα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση για τα οικονομικά αιτήματα, που χρήζουν άμεσης λύσης, τονίζοντας ωστόσο ότι καταβάλλει προσπάθειες ικανοποίησής τους, προκειμένου ν’ αμβλυνθούν τα προβλήματα των επαγγελματιών του κλάδου.

«Τη στιγμή που οι αγρότες ήδη πληρώνονται από το «πακέτο» ενίσχυσης των 450 εκατ. ευρώ που εξήγγειλε πρόσφατα η Κυβέρνηση, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη λάβει σαφείς απαντήσεις για λύση των προβλημάτων τους», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα η απάντηση των κτηνοτρόφων είναι η αγωνιστική διάθεση για τη διεκδίκηση της επιβίωσής τους, μια και οι αγρότες ικανοποιήθηκαν στο 150% των αιτημάτων τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος καλεί τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας στη συγκέντρωση που πρόκειται να διοργανώσει στην Αθήνα στις 6/4/2009, ζητώντας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Κυβέρνηση ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες για λήψη άμεσων μέτρων στο χρονικό αυτό διάστημα, καθώς η κτηνοτροφία, ένας από τους πιο κρίσιμους κλάδους της πραγματικής οικονομίας περνά δύσκολες στιγμές και ήδη αρκετοί κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Δηλώσεις Χατζηγάκη

Συνεργασία με τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή είχε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η προώθηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις και οι λοιπές ενισχύσεις των αγροτών, καθώς και η πορεία του Εθνικού Διαλόγου για το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας.

Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Χατζηγάκης έκανε τις εξής δηλώσεις:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Τον ενημέρωσα κυρίως πάνω στα εξής τρία θέματα:

Πρώτον τον ενημέρωσα για την αναθεώρηση και προώθηση ενός πολύ μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο θα καλύπτει και θα δώσει μια ώθηση σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, όπως επίσης και στους Έλληνες αγρότες στην πλειοψηφία τους. Είναι ένα έργο το οποίο έχει τίτλο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το οποίο θα το επικαιροποιήσουμε και θα το αναθερμάνουμε.

Το δεύτερο θέμα το οποίο ανέπτυξα στον Πρωθυπουργό είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι το καλοκαίρι, θα προωθήσουμε ό,τι έχει σχέση με επιδοτήσεις και ενισχύσεις, αποζημιώσεις των Ελλήνων αγροτών. Και εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό έργο, το οποίο θα ανακουφίσει και θα στηρίξει πάνω από 400 -500.000 Έλληνες αγρότες.

Και τρίτον τον ενημέρωσα για τον Εθνικό Διάλογο με τους Έλληνες αγρότες που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Είναι ένας διάλογος, ο οποίος θέτει εκτάκτως εκ νέου το αγροτικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές και κυρίως ευρωπαϊκό, που συζητήθηκε και στην τελευταία σύνοδο που είχα στην Ε.Ε. προχθές. Μέσα από τον Εθνικό Διάλογο για τα αγροτικά ζητήματα θα επανοικοδομήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής έτσι ώστε να υπάρχει μια συμμετοχική δημοκρατία και μια συμμετοχή γενικότερα του αγρότη στα θέματα που τον αφορούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ρωτήσατε τον κ. Καραμανλή γιατί είπε ότι θα φύγει γιατί είναι κουρασμένος.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν λεχθεί και έχουν απαντηθεί και από τον κ. Πρωθυπουργό και από τον κύριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και επομένως δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο.

Το μεσημέρι, ο κ. Χατζηγάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους κτηνοτρόφων απ’ όλη τη χώρα και είχανε την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και τις νέες πολιτικές του Υπουργείου για τα θέματα αυτά.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος των συναντήσεων με τους κτηνοτρόφους, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε τα εξής: «Συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ελληνική κτηνοτροφία, ένα μέρος από τα οποία, πράγματι, είναι υπαρκτά.

Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Πριν από δύο μέρες που ήμουν στην Ε.Ε. στο Συμβούλιο Υπουργών, συζητήσαμε κυρίως τα θέματα κτηνοτροφίας.

Σήμερα τέθηκαν τα ίδια ζητήματα στα οποία είπα ότι υπάρχει μια σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στο ζύγισμα, τη λήψη ορισμένων μέτρων που αφορούν στο γάλα και θέματα που έχουν άμεση σχέση με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες προωθούνται με τις οποίες θα λύσουμε τα ζητήματα αυτά όπως και αυτά των ενοποιήσεων. Βέβαια, τα προβλήματα στην κτηνοτροφία είναι πολλά. Μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα τα προσεγγίσουμε, ώστε πράγματι να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα.»

Την Κυριακή, 29/3, ο Υπουργός κ. Χατζηγάκης θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στην εκδήλωση μνήμης για τους αγωνιστές αγρότες του Κιλελέρ.

Η υποχρεωτική τήρηση κάθε μήνα ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση βόειου, χοίρειου, και αιγοπρόβειου κρέατος, προβλέπεται σε σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Το ισοζύγιο αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά από τις παραπάνω επιχειρήσεις στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.). Επίσης, ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. με απόφαση του Δ.Σ. του θα επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.


Όπως δήλωσε ο υφυπουργός «Η υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ προέκυψε μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και ικανοποιεί πρωταρχικό αίτημα των ελλήνων κτηνοτρόφων για την εφαρμογή τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου, και αιγοπρόβειου κρέατος.Με την εφαρμογή των ελέγχων και στα ισοζύγια κρέατος το ΥΠΑΑΤ αναμένει θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή των ποσοτήτων όλων των ειδών κρέατος της εγχώριας παραγωγής αλλά και των εισαγόμενων ποσοτήτων, στην πάταξη των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων με στόχο την προστασία του εισοδήματος του Έλληνα κτηνοτρόφου και της υγείας του Έλληνα καταναλωτή».

Η υποχρεωτική τήρηση κάθε μήνα ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση βόειου, χοίρειου, και αιγοπρόβειου κρέατος, προβλέπεται σε σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Το ισοζύγιο αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά από τις παραπάνω επιχειρήσεις στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.). Επίσης, ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. με απόφαση του Δ.Σ. του θα επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.


Όπως δήλωσε ο υφυπουργός «Η υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ προέκυψε μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και ικανοποιεί πρωταρχικό αίτημα των ελλήνων κτηνοτρόφων για την εφαρμογή τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου, και αιγοπρόβειου κρέατος.Με την εφαρμογή των ελέγχων και στα ισοζύγια κρέατος το ΥΠΑΑΤ αναμένει θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή των ποσοτήτων όλων των ειδών κρέατος της εγχώριας παραγωγής αλλά και των εισαγόμενων ποσοτήτων, στην πάταξη των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων με στόχο την προστασία του εισοδήματος του Έλληνα κτηνοτρόφου και της υγείας του Έλληνα καταναλωτή».