Ανακοινώνεται ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης για Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005. Τα σεμινάρια θα παρακολουθήσουν οι γεωτεχνικοί που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια εισαγωγής στα HACCP & ISO 22000:2005 που διοργάνωσε το Επιμελητήριο, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Τα σεμινάρια θα είναι τριήμερης διάρκειας και θα διεξαχθούν σε εργάσιμες ημέρες στις ίδιες με τις προαναφερθείσες πόλεις, δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Η έναρξη των σεμιναρίων προγραμματίζεται για το 2ο δεκαπενθήμερο Απριλίου τ.έ., αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα.

Το κόστος παρακολούθησης των σεμιναρίων είναι 200 € / άτομο, θα διοργανωθούν, μέσω της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ», σε συνεργασία με την TÜV HELLAS και η παρακολούθησή τους θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Συστημάτων.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων οριστικοποιείται με την κατάθεση του ποσού των 200 € στην Αγροτική Τράπεζα (στο λογαριασμό της ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» – Αρ. λογαρια-σμού: 215-0400422625) και την αποστολή στον ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του αντίστοιχου αποδεικτικού κατάθεσης, συνοδευόμενου από τη Δήλωση Συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης 200 € + Δήλωση Συμμετοχής) πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας courier ή με fax, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2009, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 54631, Θεσ-σαλονίκη).

Με την οριστικοποίηση του αριθμού των ενδιαφερομένων γεωτεχνικών, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι ονομαστικοί πίνακες των εκπαιδευομένων ανά πόλη και εκπαιδευτικό τμήμα και ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των σε-μιναρίων. Επισημαίνεται ότι για να οργανωθεί ένα τμήμα, θα πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 15 γεωτεχνικοί. Με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, δεν θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τη-λέφωνο 2310/278817-8, εσωτ. 1, κα Ασπασία Πρίτσα.


Δήλωση συμμετοχής εδώ:

ds-epitheoriteshaccp

Advertisements