Απαγορεύεται από σήμερα μέχρι και τις 31 Μαϊου, μετά από απόφαση του νομάρχη Έβρου, η αλιεία στον ποταμό Έβρο για λόγους προστασίας της αναπαραγωγικής διαδικασίας των Κυπρινιδών. Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ την εποπτεία για την εφαρμογή της απόφασης έχει το Τμήμα Αλιείας Έβρου, το γραφείο Αλιείας του Επαρχείου Βορείου ΄Εβρου και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Advertisements