Η καθιέρωση της ετικέτας – «Nourri sans OGM» στα γαλλικά και «Fed without GMOs» στα αγγλικά – υιοθετήθηκε για τα γαλλικά κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα, μετά από σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Οικονομίας και κατόπιν συμφωνίας όλων των πλευρών (βιομηχανία τροφίμων, κτηνοτροφικές και καταναλωτικές οργανώσεις). Η υφιστάμενη κοινοτική και κατ΄επέκταση γαλλική νομοθεσία, δεν προβλέπει μέχρι τώρα την επισήμανση των κρεάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν προέλθει είτε από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες γίνεται χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών, είτε από αυτές στις οποίες δεν γίνεται χρήση. Η κοινοτική επισήμανση ισχύει μόνο για τις ζωοτροφές που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση φυτικών μεταλλαγμένων προϊόντων.

Advertisements