Μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιεί τις αλιευτικές ποσοστώσεις – ανώτατες ποσότητες ψαριών, που μπορούν να ψαρευτούν σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές – προβλέπουν οι προτάσεις της Επιτροπής για το μέλλον της κοινοτικής αλιείας. Παρουσιάζοντας το κείμενο με τις θέσεις-προτάσεις για την κοινοτική αλιεία μετά το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι, παρά τις αλλαγές του 2002 στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, καθυστερεί η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στις βόρειες και ανατολικές θαλάσσιες περιοχές της Κοινότητας. Σήμερα, υπογραμμίζει η Επιτροπή, το 80% των ιχθυαποθεμάτων της Κοινότητας θεωρούνται εξαντλημένα, έναντι του μέσου στόχου 28% που είχε τεθεί αρχικά. Για το λόγο αυτό προτείνεται μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των ετήσιων αλιευτικών ποσοστώσεων (TACs), ώστε να αντιμετωπισθεί η υπεραλίευση και να προστατευτούν τα ιχθυαποθέματα. Ta ΤACs εφαρμόζονται κυρίως στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και το Βορειανατολικό Ατλαντικό, ενώ για την αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα υπάρχουν αλιευτικές ποσοστώσεις μόνο για τον τόνο. Οι οριστικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από τη διαβούλευση που θα γίνει επί του κειμένου που παρουσιάστηκε, θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Advertisements