Μειωμένες ήταν το 2008 οι παραδ

ό σ εις πρό βειου και κατσικίσιου γάλακτος από τους κτηνοτρόφους, σε σύγκριση με το 2007, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος, ενώ παρατηρείται μικρή αύξηση στις τιμές παραγωγού.

Συγκεκριμένα, στο πρόβειο γάλα οι συνολικές παραδόσεις στη διάρκεια του 2008 ήταν των 496.098 τόνοι, μειωμένες κατά 3,9% σε σύγκριση με τις παραδόσεις του 2007 που ήταν της τάξης των 516.152 τόνων.


Στο κατσικίσιο γάλα η κάμψη των παραδόσεων ήταν της τάξης του 14,1%, καθώς πέρυσι παραδόθηκαν από τους κτηνοτρόφους 146.315 τόνοι, έναντι 170.403 τόνων το 2007


Η μέση τιμή στο πρόβειο γάλα διαμορφώθηκε πέρυσι στα 0,8683 ευρώ το κιλό, έναντι 0,8017 ευρώ το κιλό της μέσης τιμής το 2007, ενώ στο κατσικίσιο γάλα διαμορφώθηκε στα 0,5587 ευρώ το κιλό, έναντι 0,5125 ευρώ το κιλό της μέσης τιμής τον προηγούμενο χρόνο.

Δηλαδή οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8,3% για το πρόβειο γάλα και κατά 9% στο κατσικίσιο γάλα.

Advertisements