Παγίδευση νεαρών μεσογειακών φωκών σε αλιευτικά εργαλεία, ηθελημένη θανάτωση φωκών, αλλά και απώλεια εισοδήματος των παράκτιων αλιέων από τη ζημιά που προκαλούν τα θαλάσσια θηλαστικά στα δίχτυα τους, είναι τα βασικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη σχέση της μεσογειακής φώκιας, του πλέον απειλούμενου είδους στην Ευρώπη, και των ελλήνων παράκτιων αλιέων, σύμφωνα με τη MΟm και το WWF Ελλάς που προτείνουν δράσεις αντιμετώπισής τους.

Την στιγμή που οι Ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν το 90% περίπου του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίλυση αυτών των προβλημάτων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την προστασία τόσο του θαλάσσιου αυτού θηλαστικού όσο και των συμφερόντων της παράκτιας αλιείας. Στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, έρχεται να απαντήσει το Σχέδιο Δράσης του 4ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος MOFI «Μεσογειακή φώκια & αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» (www.mofi.gr), που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα από τη MΟm, το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει εθνικό και τοπικό χαρακτήρα (περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για τα θαλάσσια θηλαστικά και περιοχές που είναι εξαρτημένες από την αλιεία) και χωρίζεται σε 2 αλληλένδετους άξονες:

  • Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία όπως, παύση της αλιευτικής δραστηριότητας το μήνα Μάιο, αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου βάρους αλίευσης του χταποδιού, και εποχιακή παύση της αλίευσής του από τους ερασιτέχνες.
  • Οικονομική Ενίσχυση παράκτιων αλιέων για την καταστροφή διχτυών και όχι για την απώλεια αλιεύματος, της οποίας το μέγεθος θα υπολογίζεται με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος διχτυών, τη συχνότητα των επιθέσεων και καταστροφών που προκαλούν τα θαλάσσια θηλαστικά στα εργαλεία, και τη μέση ετήσια αλιευτική προσπάθεια.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, εκπρόσωποι του ΥΕΝΑΠ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Νομαρχίας Μαγνησίας, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών Αλιείας, ερευνητικών ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Χαρακτηριστικά δήλωσε ο υφυπουργός «είμαι ικανοποιημένος διαπιστώνοντας ότι κάποιοι τολμούν να φέρουν μια εισήγηση με τεκμηριωμένα αποτελέσματα, και ξεκάθαρες προτάσεις για ένα πρόβλημα που μένει άλυτο για 26 χρόνια «. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει άμεσα την εφαρμογή του Σχεδίου, τουλάχιστον σε πιλοτικό επίπεδο τοπικά.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων, είδαν θετικά την πρωτοβουλία, έθεσαν τους γενικότερους προβληματισμούς τους για την κατάσταση της παράκτιας αλιείας, τονίζοντας ότι κοινός στόχος είναι η προστασία της θάλασσας και χρέος όλων μας η προστασία του είδους, και το μέλλον της βιώσιμης αλιείας»

Στο τέλος της συνάντησης ο Διευθυντής της MOm, Δρ. Σπύρος Κοτομάτας, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί άμεσα το Σχέδιο Δράσης επίσημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα συναρμόδια Υπουργεία, προτρέποντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμαχήσουν για την εφαρμογή του, όχι μόνο σε πιλοτικό, αλλά σε εθνικό επίπεδο.

Advertisements