Θετικά κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεση που συνέταξε, τα αποτελέσματα της τρίχρονης προσπάθειας (2006-2008) για την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχιστούν και τα προσεχή χρόνια.

Η κοινοτική αλιευτική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφέστερη και οι δαπάνες εφαρμογής της για τις υπηρεσίες και για τους χειριστές της έχουν μειωθεί, δήλωσε ο Επίτροπος Αλιείας κ. Τζόε Μποργκ.

Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, το απλούστερο δεν σημαίνει ακόμα απλό και γι αυτό πρέπει να γίνουν περισσότερα, τόσο για τη βελτίωση των νομικών ρυθμίσεων, όσο και για τον περιορισμό των δαπανών στη διαχείριση της αλιευτικής πολιτικής

Advertisements