Η BIOHELLAS συνεχίζει την δυναμική της ανάπτυξη στον τομέα της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και εγγυάται με ακεραιότητα και αξιοπιστία την ποιότητα και την ασφάλεια των βιολογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της Hellastat η BIOHELLAS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα έχοντας 12.332 πιστοποιημένους πελάτες. Επιπλέον η BIOHELLAS είναι στην κορυφαία δεκάδα των μεγαλύτερων οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο (Organic Certification Directory 2008) και είναι ο μοναδικός οργανισμός που μπορεί να ελέγχει και να πιστοποιεί βιολογικά προϊόντα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
BIOHELLAS

12332

50%

ΔΗΩ

8672

35%

ΛΟΙΠΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ,

Q WAYS,

A CERT,

IRIS,
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.,

LACON HELLAS,

GMCert,

ΦΙΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

3725

15%

Advertisements