Στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων σύγχρονων σφαγείων του δήμου Γρεβενών. Τα σφαγεία, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος κ. Γιώργος Νούτσος, θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία του δήμου, αφού ο δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε για την ανεύρεση ανάδοχου ιδιώτη απέβη άγονος.

Τα νέα σφαγεία βρίσκονται στη Μυρσίνα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Γρεβενών. Είναι δυναμικότητας 800 τόνων κρέατος ανά έτος. Ειδικότερα μπορούν να γίνει επεξεργασία ανά ώρα σε 4 έως 6 βοοειδή, 20 έως 30 χοιρινά και 80 έως 100 αιγοπρόβατα.

Τα σφαγεία διαθέτουν άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό και σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Επίσης διαθέτουν χώρους αναμονής και σφαγής των ζώων, χώρους επεξεργασίας των παραπροϊόντων, χώρο απορριπτόμενων υποπροϊόντων, ψυκτικούς θαλάμους, γραφείο κτηνιατρικού ελέγχου και αποδυτήρια προσωπικού.

Advertisements