Δυσκολίες έχει προκαλέσει σε ορισμένα σφαγεία της χώρας η υλοποίηση της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με την οποία από 1ης Ιουλίου επιτρέπεται η σφαγή των χοίρων μόνο αφού εξετασθούν για τη νόσο της τριχινίασης.Με την απόφαση…..

εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας του 2005 (εξέταση σφάγιων χοιρινού κρέατος για τη νόσο της τριχινίασης με τη μέθοδο της τεχνητής πέψης).

Όμως, ορισμένα σφαγεία, όπως για παράδειγμα τα 4 που λειτουργούν στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, δεν διαθέτουν μέχρι τώρα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, με συνέπεια να έχει σταματήσει η σφαγή των χοίρων.

ΠΗΓΗ : AGRONEWS

Advertisements