Με την ολοκλήρωση των επιτυχημένων σεμιναρίων για την επιμόρφωση των επαγγελματιών αλιέων που πραγματοποιήθηκαν από την ΠΑΣΕΓΕΣ στην Αλεξανδρούπολη και στη Στυλίδα, η Συνομοσπονδία προχώρησε σε δεύτερο κύκλο ανάλογων σεμιναρίων, που αφορούν αυτή την φορά τους απασχολούμενους στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Τα νέα σεμινάρια έχουν ως θέμα τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων

Τα νέα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Στυλίδας, του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Σπυρίδων Κλαουδάτος.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου της ΠΑΣΕΓΕΣ με τίτλο: «Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων αλιέων και απασχολούμενων στις υδατοκαλλιέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και της εμπορίας τους» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛ 2000-2006 (75% -Χ ΜΠΑ) και ΥΑΑΤ (25%ΠΔΕ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

ΠΑΣΕΓΕΣ

Σεμινάριο επιμόρφωσης απασχολούμενων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων

17 – 28 Ιουλίου 2009

Στυλίδα, – Ν. Φθιώτιδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυρίδων Κλαουδάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ημέρες

Ώρες

Αρ.

Εισηγητής – Φορέας

Αντικείμενο

Διάρκεια

Θ.

Σύνολο

Παρασκευή

17/07/2009

Ομάδα έργου ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρουσίαση προγράμματος
15.00-21.00 1 Β. Κεσσόπουλος

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

Κοινή Αλιευτική Πολιτική Εισαγωγή 6 6
Σάββατο

18/07/2009

15.00-21.00 2 Δ. Ρίζος- Διεύθυνση Αλιείας Ν.Α. Φθιώτιδας Οστρακοκαλλιέργεια 6 6
Δευτέρα

20/07/2009

15.00-21.00 3 Σ. Κλαουδάτος-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καλλιέργεια νέων ειδών 6 6
Τρίτη

21/07/2009

15.00-21.00 3 Σ. Κλαουδάτος-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιπτώσεις στο περιβάλλον 6 6
Τετάρτη 22/07/2009 15.00-21.00 4 Γ. Βεντήρης – ΣΕΘ

Διαχείριση και οργάνωση μονάδων 6 6

Πέμπτη 23/07/2009

15.00-18.00 5 Ν. Φιλιππούσης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων

ΚΟΑ – Οργανώσεις Παραγωγών -Συνεταιρισμοί 3 6
18.00-21.00 6 Κ. Αναστασόπουλος

ΠΑΣΕΓΕΣ

Ασφαλιστικά -Φορολογικά

θέματα

3

Παρασκευή 24/07/2009

15.00-18.00 7 Κ. Αναστασόπουλος

ΠΑΣΕΓΕΣ

Φορολογικά -Ασφαλιστικά θέματα 3

6

18.00-21.00 8

Στ. Ματσιώρη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συμβολαιακή Υδατοκαλλιέργεια 3
Σάββατο 25/07/2009 15.00-21.00 9 Ι. Μποζιάρης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 6

6

Δευτέρα 27/07/2009 15.00-21.00 10 Ν. Σταμάτης -ΙΝΑΛΕ Διατήρηση και συντήρηση αλιευμάτων 6 6
Τρίτη 28/07/2009 15.00-20.00 10 Ν. Σταμάτης-ΙΝΑΛΕ Ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων 5

6

20.00-21.00 10 Σ. Κλαουδάτος

Ομάδα έργου ΠΑΣΕΓΕΣ

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 1
10 Ομάδα έργου ΠΑΣΕΓΕΣ Λήξη προγράμματος
Σύνολο 10 60 60

ΕΠΑΛ 2000-2006 – Μέτρο 4.4, Δράση 3

Κοινοτική χρηματοδότηση (ΧΜΠΑ) 75% – ΥΑΑΤ (ΠΔΕ) 25%

Τίτλος έργου ΠΑΣΕΓΕΣ: «Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης αλιέων και απασχολουμένων στις υδατοκαλλιέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Advertisements