Χώρος καθημερινής προσέλευσης των μελισσοκόμων της Αττικής έχει γίνει το Μελισσοκομικό Κέντρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, τόσο για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «για την βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2008-2010», όσο και για κάθε ενημέρωση που αφορά τον μελισσοκομικό κλάδο. Παράλληλα, οι επόπτριες του Κέντρου επισκέπτονται Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Μελισσοκομικούς Συλλόγους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο την πληροφόρηση των μελισσοκόμων και την άριστη υλοποίηση του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος «για την βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2008-2010», η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει τη λειτουργία Μελισσοκομικού Κέντρου, το οποίο έχει ζώνη ευθύνης την Αττική.

Οι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μελισσοκόμοι είναι:

 • Αντικατάσταση κυψελών
 • Καταπολέμηση της βαροϊκής ακαρίασης
 • Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων
 • Εξοπλισμός μελισσοκομικών οργανώσεων
 • Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας
 • Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων

Οι επόπτριες του Κέντρου ενημερώνουν τους μελισσοκόμους καθημερινά, ενώ παράλληλα γίνονται μετακινήσεις σε Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Μελισσοκομικούς Συλλόγους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο την πληροφόρηση των μελισσοκόμων και την άριστη υλοποίηση του Προγράμματος.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνει η ενημέρωση, είναι τα εξής:

 • Ετικέτα- Σήμανση του μελιού, στα πλαίσια των κοινοτικών και
  εθνικών απαιτήσεων.
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών (βαρροϊκή ακαρίαση, νοσεμίαση,
  σηψιγονίες κ.λ.π.)
 • Η ορθή χρήση των φαρμάκων, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του
  μελιού με υπολείμματα.
 • Η νομοθεσία σχετικά με τις αποστάσεις των μελισσοσμηνών από
  κατοικημένες περιοχές και δημόσιους δρόμους.
 • Η ασφάλιση των μελισσοσμηνών από τον ΕΛΓΑ.
 • Οι διαδικασίες έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου, χορήγησης άδειας
  κυκλοφορίας φορτηγού μελισσοκομικού αυτοκινήτου, χορήγησης
  άδειας πωλητή – παραγωγού λαϊκών αγορών.
 • Βιολογική μελισσοκομία στα πλαίσια του Κανονισμού 834/2007.
 • Διάφορες χρήσιμες για τους μελισσοκόμους πληροφορίες σχετικά με
  εκπαιδεύσεις, μελισσοκομικά βιβλία, περιοδικά, μελισσοκομικά
  εργαστήρια για αποστολή δειγμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών
  των μελισσιών καθώς και εργαστήρια που κάνουν αναλύσεις μελιού.

Διανέμεται επίσης στους μελισσοκόμους, έντυπο το οποίο ετοίμασε το Κέντρο με πληροφορίες για ευρεία γκάμα μελισσοκομικών θεμάτων το οποίο με συνοπτικό τρόπο δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο, και περιλαμβάνει θέματα κοινοτικής και εθνικής πολιτικής.

Το Μελισσοκομικό Κέντρο επίσης προετοιμάζει την έκδοση των παρακάτω αφιερωμάτων:

 • «Η μελισσοκομία στην Αττική από την αρχαιότητα έως σήμερα» Τα στοιχεία
  συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής
  Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά και με τη συμβολή των μελισσοκόμων της Αττικής.
 • Μέλι ΠΟΠ – ΠΓΕ.
 • Βιολογική μελισσοκομία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο του Μελισσοκομικού Κέντρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε doc μορφή, πιέζοντας εδώ:

 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Advertisements