Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν περιθώριο να γραφτούν στο Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι ενίσχυσης για μεταφορά ζωοτροφών στα μικρά νησιά. Δικαιούχοι ενίσχυσης για την μεταφορά ζωοτροφών στα μικρά νησιά είναι οι :

1. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)

2. Ανεξάρτητοι πρωτοβάθμιοι Αγρ. Συνεταιρισμοί(που δεν ανήκουν σε ΕΑΣ)

3. Έμποροι που δραστηριοποιούνται άμεσα στην Αγορά Ζωοτροφών


ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Advertisements