Βελτιώσεις στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των χοίρων ήταν ο κύριος στόχος σχετικής ημερίδας που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλες.

Στο «Εργαστήριο για την ευζωία των χοίρων» ήρθαν σε επαφή εμπειρογνώμονες από τις εθνικές κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων για την καλή διαβίωση των ζώων ή που ενδιαφέρονται για την προώθηση υψηλών στάνταρς στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές που διευκολύνουν την καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των χοίρων και στις πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την ευζωία των χοίρων.

Η ημερίδα είχε στόχο να καταδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των κοινοτικών στάνταρς καλής μεταχείρισης των ζώων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας του χοιρινού και να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες αγοράς που δημιουργούνται όταν σέβονται τις απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα φιλικά προς τα ζώα.

 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣAdvertisements