· Επωνυμία φορέα: ASTRON
· Τίτλος θέσης: ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
· Γνώση γλωσσών: ΑΓΓΛΙΚΑ
· Επιθυμητός τομέας προϋπηρεσίας: ΠΩΛΗΣΕΙΣ


ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ:
e-mail: i.mavraki@astronchemicals.gr

Καταληκτική Ημ/νία υποψηφιότητας:
17/01/2010

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Advertisements