Τίτλος: BIOVAK 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
· Φορέας Διοργάνωσης:
· Ημ/νία Έναρξης: 20/01/2010
· Ημ/νία Λήξης: 21/01/2010
· Χώρος: ZWOLLE ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Πληροφορίες
info@biovak.nl
http://www.biovak.n

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
Advertisements