Κατά 4,5% μειώθηκε πέρυσι, σε σύγκριση με το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρασκευαστών Ζωοτροφών (FETAC) η παραγωγή ζωοτροφών στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έπεσε στα 144 εκατ. τόνους.

Για εφέτος η FETAC εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή ζωοτροφών θα διατηρηθεί στα περυσινά περίπου επίπεδα. Παράλληλα η Ομοσπονδία προβλέπει ότι το κόστος των πρώτων υλών, που συμμετέχουν στην παρασκευή ζωοτροφών, θα πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα, από ότι πέρυσι.

Αναλυτικά για εφέτος η FETAC εκτιμά ότι οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη βοοτροφία θα μειωθούν κατά 1%, εκείνες που προορίζονται για τη χοιροτροφία θα διατηρηθούν στα περυσινά επίπεδα, ενώ εκείνες που προορίζονται για τις εκτροφές πουλερικών θα αυξηθούν κατά 2%.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Advertisements