Category: ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

sunedrio_tzp_1

196943_458581940871534_1365746380_n

24-26 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2010

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΤΕΛΕΥΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (300 ΛΕΞΕΩΝ) : 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 50 ΕΥΡΩ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ΕΥΡΩ).

28 – 30 ΜΑΪΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

– ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Επιπλέον κονδύλια 12,6 εκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης στους παραγωγούς, που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος εξασφάλισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίιμων.

Αυτό έκανε γνωστό στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχάλης Καρχιμάκης και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε, μάλιστα, στο τελικό στάδιο της πρότασης, την οποία αναμορφώνουμε και εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθούν αιτήσεις, για τη στήριξη των κτηνοτρόφων σε εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα ποιοτικά παρακρατήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριε συνάδελφε, η αιγοπροβατοτροφία θα λαμβάνει για τα προσεχή χρόνια 26,2 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αντί για 12,6 εκατομμύρια ευρώ, όπως είχε προγραμματιστεί σε παρελθόντα έτη».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Κατά 18% στο αρνίσιο και κατά 33% στο κατσικίσιο κρέας υποχώρησαν το πρώτο δίμηνο του 2010, βάσει των επίσημων στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος, οι τιμές παραγωγού.

Μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, όπου οι τιμές για τους κτηνοτρόφους είχαν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 5,50 και 6 ευρώ το κιλό αντίστοιχα για το αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας, το επόμενο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου υποχώρησαν στα 4,50 και 4 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Αναλυτικά,η εξέλιξη των τιμών παραγωγού σε αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας (σε ευρώ ανά κιλό)

Ημερομηνία Αρνίσιο κρέας Κατσικίσιο κρέας
Απρίλιος 2009 5,5 5
Μάιος 2009 5,5 5
Ιούνιος 2009 5,5 5
Ιούλιος 2009 5,5 5
Αύγουστος 2009 7,5 7
Σεπτέμβριος 2009 6 6
Οκτώβριος 2009 5,5 5
Νοέμβριος 2009 5,5 6
Δεκέμβριος 2009 5,5 6
Ιανουάριος 2010 4,5 4
Φεβρουάριος 2010 4,5 4

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να χορηγήσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση στα προγράμματα εμβολιασμού για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου που έχουν εκπονήσει διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ και ενέκρινε, επίσης, σειρά ειδικών μέτρων στήριξης που θα βοηθήσουν την Κύπρο να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα της τρομώδους νόσου στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι…… ο εμβολιασμός είναι το κύριο μέσο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού και, κατ’ επέκταση, για τη μείωση της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι και των προβλημάτων που προκαλεί η νόσος στο εμπόριο. Το πρόσθετο ποσό που θα διατεθεί στα κράτη-μέλη για τον εμβολιασμό είναι περίπου 59 εκατ. ευρώ. Τα ειδικά μέτρα στήριξης για την καταπολέμηση της τρομώδους νόσου στην Κύπρο θα πλαισιώσουν πρόγραμμα διετούς διάρκειας που έχουν υποβάλει οι κυπριακές αρχές. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν το 2009 για την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλει η Κύπρος για την καταπολέμηση της τρομώδους νόσου. Η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την υγεία, δήλωσε: «Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προστασία της υγείας των ζώων ανήκει στις προτεραιότητές μου. Είναι γνωστό ότι η καλή υγεία των ζώων μπορεί να έχει μόνο απτά και πραγματικά οφέλη για τα ίδια τα ζώα αλλά και για τους κτηνοτρόφους και την οικονομία συνολικότερα. Σήμερα, αποδείξαμε ότι έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στον αγώνα τους για την καταπολέμηση σημαντικών ασθενειών των ζώων».

ΠΗΓΗ : ΑΠΕ


«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ κατά τη διάρκεια του 2008 εισήχθησαν 329.798.344 κιλά αγελαδινού γάλακτος, σε διάφορες μορφές, από την ΕΕ και 48.000 κιλά από τρίτες χώρες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε εισαγωγές 5.680.479 κιλά αιγοπρόβειου γάλακτος από την ΕΕ, ενώ οι εταιρίες μεταποίησης που έκαναν τις εισαγωγές ανέρχονται σε 32» αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων για προστασία των Π.Ο.Π. γαλακτοκομικών και των συμφερόντων των ελλήνων κτηνοτρόφων.

Η αναφορά του κ. Πεβερέτου έγινε με αφορμή την αποστολή σχετικών επιστολών προς τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, κ. Ζαμπέλα Αντώνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΟΓΑΚ, κ Φάσσα Πολυνίκη, τον πρόεδρο του ΟΠΕΓΕΠ, κ. Φιλιώτη Ιωάννη-Διονύσιο, και τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Βλάχο Γεώργιο. Στις εν λόγω επιστολές τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως επειδή είναι «πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν τα γάλατα εισαγωγής για την παρασκευή προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά ως ελληνικά, και αυτό αφορά και τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν οι εποπτευόμενες υπηρεσίες σας πραγματοποίησαν ελέγχους στις παραπάνω εταιρίες και τι αποτελέσματα υπήρξαν από τους ελέγχους»

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΣΕΚ επισημαίνει πως «Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, προασπίζοντας τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων μελών του, έχει άμεσο ενδιαφέρον για τα Π.Ο.Π. γαλακτοκομικά προϊόντα και την προστασία τους. Επειδή οι εισαγωγές γάλακτος συνεχίζονται ασφαλώς μέχρι σήμερα και η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον γαλακτοκομικό τομέα, παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους για την προστασία των ελληνικών προϊόντων».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Το τελικό στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης για την εφαρμογή του ισοζυγίου κρέατος, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλη Παπαδόπουλου παρουσία του Γ.Γ. κ. Κωνσταντίνου Σκιαδά και του Προέδρου του ΕΛΟΓΑΚ κ. Πολυνείκη Φάσσα και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών και συζητήσεων, που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εκπρόσωποι των φορέων, είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, σχετικά με την εύρυθμη εφαρμογή και λειτουργία των ΚΥΑ:

 • «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τύποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος»

 • και «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή – προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά την λιανική πώληση του κρέατος»
 • Ο Υφυπουργός ΑΑ&Τ Μχάλης Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι: «Η προσπάθεια συνεχίζεται, παράγεται καθημερινά το απαιτούμενο έργο για την υλοποίηση των αποφάσεων, τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όσο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Ειδικότερα για την τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου, επανεπιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ. Δεν αποκλείστηκε βέβαια το ενδεχόμενο της λήψης διορθωτικών μέτρων, εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, συμμετείχαν:

 • ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Σκιαδάς
 • ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), κ. Πολυνείκης Φάσσας,
 • Εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ, κ. Ράικος Αθανάσιος
 • ο Πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, κ. Εμμανουηλίδης Νικόλαος
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας, κ. Λαμπρόπουλος Γιώργος,
 • ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασταματαρχών Κρεοπωλών, κ. Δημητρίου Πέτρος,
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας-Θράκης & Θεσσαλίας, κ. Τσερνός Ιωάννης

 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Αθηνών, κ. Παντελίδης Ελευθέριος
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Πειραιά κ. Νικόλαος Οικονόμου

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ