Category: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

sunedrio_tzp_1

196943_458581940871534_1365746380_n

24-26 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2010

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΤΕΛΕΥΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (300 ΛΕΞΕΩΝ) : 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 50 ΕΥΡΩ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ΕΥΡΩ).

28 – 30 ΜΑΪΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

– ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Αύξηση 17% στον τζίρο και 15% στις πωλήσεις της σημείωσε η συνεταιριστική ΕΒΟΛ το 2009 με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται στα 14 εκατ. ευρώ. Η ΕΒΟΛ προγραμματίζει επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εντός του Φεβρουαρίου αναμένει επίσκεψη στη Μαγνησία της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας Κατερίνας Μπατζελή και προγραμματίζει εκδήλωση με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου κ. Νικήτας Πρίντζος ανέφερε ότι παρά την οικονομική κρίση και τις μειώσεις των τιμών των γαλακτομικών προϊόντων στα ράφια, η ΕΒΟΛ σημείωσε αύξηση τζίρου 17% και 15% στις πωλήσεις ενώ την τελευταία πενταετία ο τζίρος της τριπλασιάστηκε και στόχος είναι το 2010 να ξεπεράσει το 20%. «Είμαστε μία υγιής συνεταιριστική οργάνωση, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα δάνειο και η άνοδός μας είναι συνεχής τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τα 4 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών το 2004, αγγίξαμε τα 14 εκ. ευρώ» τόνισε ο κ. Πρίντζος. Πριν πέντε χρόνια πωλούσε 17.000 γιαούρτια το μήνα ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τις 250.000 κομμάτια το 2010 αν ευοδωθούν οι συμφωνίες που έχει στα σκαριά, τη στιγμή που είναι και Leader στην αγορά των βιολογικών προϊόντων και δη στις συσκευασίες γίδινου γάλακτος, τυριού και γιαουρτιού.

Η ΕΒΟΛ έδωσε 2,5 εκ. ευρώ σε αποζημιώσεις προσωπικού που αποχώρησε, (70 άτομα) από ίδιους πόρους καθώς είχε την οικονομική δυνατότητα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε το εργοστάσιο ζωοτροφών μία επένδυση της τάξης των 1,5 εκ ευρώ από ίδιους πόρους ενώ τα εγκαίνια θα γίνουν την Άνοιξη του 2010.

Στόχος είναι το 2010 να ολοκληρωθεί η επέκταση του εργοστασίου της ΕΒΟΛ καθώς πλέον δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στη ζήτηση των προϊόντων της. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 8 εκ. ευρώ και ήδη έχει υποβληθεί για έγκριση η χρηματοδότησή της από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Ο κ. Πρίντζος ανέφερε ότι σε 15 μέρες θα γίνει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος 2.500 τ.μ. με σύγχρονο εξοπλισμό για την παραλαβή της πρώτης ύλης, την επεξεργασία και παστερίωση και την εμφιάλωση του γάλακτος ενώ στο παλιό εργοστάσιο θα λειτουργήσουν τα τμήματα γιαουρτιού και τυροκομίας. Μέσα στο 2010 θα ολοκληρωθεί και το εργοστάσιο παρασκευής φιαλών ώστε πλέον η παραγωγή του εργοστασίου να είναι πλήρως καθετοποιημένη.

Παράλληλα προγραμματίζεται η κατασκευή ενός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων σε οικόπεδο της ΕΑΣ Βόλου στο Βελεστίνο ενώ εντός των ημερών η διοίκηση της συνεταιριστικής οργάνωσης θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εθνικής Οικονομίας Λούκα Κατσέλη για την έγκριση της επένδυσης κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στα Κανάλια δυναμικότητας 200 ΚW. «Στόχος μας είναι και η κατασκευή μίας μονάδας βιοενέργειας με τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή θέρμανσης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ενός χωριού που θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι» δήλωσε ο κ. Πρίντζος. Η δαπάνη είναι πλήρως επιλέξιμη και επιδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξάλλου, πρωτοβουλίες για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου αναλαμβάνει η ΕΑΣ Βόλου και προγραμματίζει εκδήλωση το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας. «Τα προβλήματα είναι δυσθεώρητα πλέον και κάτι πρέπει να γίνει καθώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας» τόνισε ο κ. Πρίντζος.

Ειδικότερα το 2009 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους αγρότες με τις τιμές των προϊόντων να έχουν πέσει σημαντικά ενώ δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τη διάθεση των σιτηρών παρά τους επανειλημμένους διαγωνισμούς που έγιναν. Αυτή τη στιγμή 8000 τόνοι σιτάρια είναι στις αποθήκες της Ένωσης όπως και 8000 τόνοι κριθάρι και καλαμπόκι από την παραγωγή του 2008. Η παραγωγή της ελιάς ήταν μειωμένη, ενώ ζημιές υπέστη η βιομηχανική ντομάτα και δενδρώδεις καλλιέργειες αλλά και η παραγωγή του βαμβακιού. Η κρίση στην αγελαδοτροφία είναι πολύ μεγάλη κι οι κτηνοτρόφοι έχουν πάρει μόνο το 60% των δικαιωμάτων τους και με περικοπές και είναι άγνωστο πότε θα λάβουν το υπόλοιπο 40%.

Ο κ. Πρίντζος δήλωσε ότι η ΕΑΣ Βόλου συμπαρίσταται στον όποιο αγώνα αποφασίσουν να δώσουν οι αγρότες και θα είναι δίπλα τους στις κινητοποιήσεις που θα κάνουν ενώ ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει η ενασχόληση με το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει «Καλλικράτη».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τίτλος: BIOVAK 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
· Φορέας Διοργάνωσης:
· Ημ/νία Έναρξης: 20/01/2010
· Ημ/νία Λήξης: 21/01/2010
· Χώρος: ZWOLLE ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Πληροφορίες
info@biovak.nl
http://www.biovak.n

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Image

Έρευνα που ρίχνει φως στην αγορά των βιολογικών προϊόντων, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της γενικότερης έλλειψης δεδομένων και πληροφοριών για τον κλάδο των βιολογικών τροφίμων, συνέταξε πρόσφατα το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA).

Ενώ οι εκτάσεις με βιολογική γεωργία έχουν διπλασιαστεί στις ΗΠΑ από το 1997, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων έχουν πενταπλασιαστεί μέσα στην ίδια περίοδο, αγγίζοντας τα 21,1 δις δολάρια την περυσινή χρονιά. Ωστόσο, η νέα έκθεση του USDA επισημαίνει πως ο τρόπος πώλησης των βιολογικών τροφίμων έχει περάσει μέσα από δραματικές αλλαγές.

Ενώ το 1997 η συντριπτική πλειοψηφία των βιολογικών προϊόντων πωλούνταν στις ΗΠΑ μέσα από αλυσίδες καταστημάτων με «φυσικά» και οικολογικά προϊόντα, το 2008 πάνω από το 50% των βιολογικών προϊόντων πωλούνταν σε συμβατικά, μεγάλα καταστήματα, γεγονός που συνεπάγεται πόσο έχει αλλάξει πλέον το λιανεμπόριο των βιολογικών σε σχέση με τα τέλη του ’90.

Συγχρόνως, φαίνεται να έχει διευρυνθεί και η γκάμα των βιολογικών προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βιολογικών τροφίμων που πωλούνται στις ΗΠΑ παραμένουν τα οπωροκηπευτικά – ήτοι 37% – τα βιολογικά γαλακτοκομικά, σιτηρά, ροφήματα και έτοιμα γεύματα αντιστοιχούν στο 63% των πωλούμενων βιολογικών τροφίμων, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού του 1997, που ήταν 54%.

Σύμφωνα με την έκθεση, η όρεξη των Αμερικανών καταναλωτών για βιολογικά τρόφιμα επέφερε μία ριζική ανανέωση στον τρόπο εμπορίας των βιολογικών τροφίμων, καθώς τα καταστήματα που πωλούσαν βιολογικά βρέθηκαν ξαφνικά αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από συμβατικές εταιρείες του εμπορίου.

Πλέον, συνολικά 19% των ενηλίκων καταναλωτών στις ΗΠΑ αγοράζει κάθε εβδομάδα βιολογικά προϊόντα, έναντι του 3% των τελών του ’90. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των βιολογικών παραμένουν ένα πρόβλημα για πολλούς καταναλωτές, με το 73% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν για λογαριασμό της έρευνας να αναφέρουν πως τα βιολογικά είναι υπερβολικά ακριβά, παράγοντας που είναι λιγότερο ανασταλτικός στην αγορά φρέσκων οπωροκηπευτικών και παιδικών τροφών. Συνολικά 1.107 διαφορετικές ετικέτες βιολογικών προϊόντων λανσαρίστηκαν το 2007, τη στιγμή που το 1997 ο ίδιος αριθμός ανερχόταν στις 270.

ΠΗΓΗ : AGRONEWS

Στις 6 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε ο πολυαναμενόμενος κανονισμός που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών.

Με τον εν λόγω κανονισμό τροποποιείτε ο καν. 889/08 και καθορίζονται ποιες μονάδες υδατοκαλλιέργειας μπορούν να προβούν στο βιολογικό τρόπο εκτροφής, τι απαιτείται για τη λειτουργία τους, ποιος πρέπει να είναι ο εξοπλισμός τους και ποιες πρακτικές πρέπει να τηρούν στην παραγωγή τους.

Έτσι θα πάψουν πλέον να υπάρχουν και οι όποιες ασάφειες και παραλείψεις υπήρχαν μέχρι σήμερα στην αγορά βιολογικών ψαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πλήρες κείμενο του κανονισμού στην ιστοσελίδα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:EL:PDF

___________________________________________________

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Διευθυντής Ανάπτυξης

———————————————————————
QWays-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε
ΕΛ-04-ΒΙΟ

Φορέας Ελέγχου & Πιστοποίησης Προϊόντων
και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Το Environmental Working Group, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των ΗΠΑ υπέρμαχος πολιτικών που προστατεύουν την υγεία σε ατομικό και γενικό επίπεδο, εκδίδει έναν οδηγό σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων στις τροφές και βασίζεται σε 43.000 τεστ.

http://www.qlif.org/

Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά εξ ορισμού καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, η μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει ποτέ σχετικά με τις βιολογικές τροφές – ένα 4ετές πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. ονομάζεται: Ποιοτική Χαμηλού Συντελεστή Παραγωγής Τροφή. (QLIF project) – βρήκε ότι οι βιολογικές τροφές είναι ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ πιο θρεπτικές από αυτές της συμβατικής καλλιέργειας. Για παράδειγμα, αυτή η μελέτη βρήκε ότι τα βιολογικά τρόφιμα:

• Περιέχουν μέχρι και 40% περισσότερα αντιοξειδωτικά

• Περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ωφέλιμων μεταλλικών στοιχείων όπως ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος

• Το βιολογικό γάλα περιέχει 90% περισσότερα αντιοξειδωτικά.

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ