Category: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

Σε φορέα διαχείρισης του γάλακτος των μελών του μετεξελίσσεται ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτροφίας στη Β.Ελλάδα.

Στόχος του Προμηθευτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Ελληνικής Αγελαδοτροφίας Μακεδονίας – Θράκης θα είναι η προάσπιση των συμφερόντων των γαλακτοπαραγωγών μελών του και της εγχώριας παραγωγής γάλακτος.

 

Στόχος του Προμηθευτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Ελληνικής Αγελαδοτροφίας Μακεδονίας – Θράκης θα είναι η προάσπιση των συμφερόντων των γαλακτοπαραγωγών μελών του και της εγχώριας παραγωγής γάλακτος.

Σε συσπείρωση των κτηνοτρόφων της Κεντρικής κι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάτω από την «ομπρέλα» ενός νέου φορέα προάσπισης των συμφερόντων τους οδηγούν οι αναταράξεις που προκαλούνται εσχάτως στο χώρο της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας, με «καταλύτη» την περίπτωση της βορειοελλαδικής ΑΓΝΟ.

 

Το σχετικό εγχείρημα προωθείται από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Ελληνικής Αγελαδοτροφίας ο οποίος από το περασμένο Σάββατο 12 Ιανουαρίου με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσής του μετεξελίσσεται και σε φορέα διαχείρισης γάλακτος των συνεταιριστών μελών του, εκτός από το να τους υποστηρίζει στην προμήθεια εφοδίων και άλλων προϊόντων που τους ήταν απαραίτητα.

Η ιδέα -ιδιαίτερα μετά τα επιτυχημένα παραδείγματα όπως αυτό του ΘΕΣγάλα στη Θεσσαλαία- απασχολούσε τον προμηθευτικό συνεταιρισμό ήδη από τον Ιανουάριο του 2012, φαίνεται όμως πως έπρεπε να σφίξει ο κλοιός γύρω από τους κτηνοτρόφους, με κρούσματα όπως αυτό της Αγνό, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Έτσι, προχθές το Σάββατο στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης όπου και πραγματοποιήθηκε η συνέλευση παρέστησαν περίπου 40 κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Έβρο, οι οποίοι δήλωσαν ότι εκπροσωπούσαν και άλλους περίπου 40 συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα στη δυναμικότητα του Συνεταιρισμού, πλέον, εντάσσονται μεγάλες, μεσαίες αλλά και μικρές μονάδες, από το Βορειοελλαδικό χώρο, ενώ πολύ σημαντικός συνεργάτης – μέλος της και πρωτεργάτης στη δημιουργία του, είναι ο φορέας Ένωση Φυλής Χολστάϊν Ελλάδος.

 Όπως έγινε γνωστό στο Agronews, κάποιοι απο τους συμμετέχοντες διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με ημερήσια παραγωγή 1,5 τόνους γάλα, ενώ άλλοι παράγουν έως και 15 τόνους, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγική τους δυναμικότητα, σε ημερήσια βάση, να κυμαίνεται μεταξύ 200–250 τόνων, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος

 

Μετά την εξέλιξη αυτή ο συνεταιρισμός εφεξής θα ονομάζεται Προμηθευτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισός Ελληνικής Αγελαδοτροφίας Μακεδονίας – Θράκης, ενώ βασικός του στόχος θα είναι η προάσπιση των συμφερόντων των γαλακτοπαραγωγών μελών του και της εγχώριας παραγωγής γάλακτος.

 Επίσης, θέτει τα θεμέλια για τη συνολική διαχείριση του παραγόμενου γάλακτος, από τις αγελαδοτροφικές μονάδες των συνεταιριστών μελών του, για την απευθείας πώλησή του και σε ενιαία τιμή στις βιομηχανίες γάλακτος, ενώ παράλληλα, διατηρεί και επεκτείνει τη δράση του σε ότι αφορά στις συμφωνίες για μαζικές προμήθειες, στις καλύτερες δυνατές τιμές, των απαραίτητων εφοδίων για τη λειτουργία των αγελαδοτροφικών μονάδων.

 Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο

 Από τις αρχαιρεσίες της γενικής συνέλευσης του Προμηθευτικού –Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Ελληνικής Αγελαδοτροφίας Μακεδονίας – Θράκης, εκλέχθηκε το πρώτο της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και ανέλαβε, έως και τη συνεδρίασή του στις 26 Ιανουαρίου 2013, να πραγματοποιήσει, ενημερωτικές συγκεντρώσεις στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη του, προκειμένου να διευρύνει τη βάση των μελών και να καθορίσει, επίσης, ζητήματα οπως αυτά για τους όρους (π.χ. την τιμή μερίδας) με τους οποίους κάποιος θα μπορεί να συμμετάσχει.

Να σημειωθεί πως το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού, συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, Ηλίας Κοτόπουλος (Ξάνθη)

Αντιπρόεδρος, Κώστας Μουρατίδης (Θεσσαλονίκη)

Γραμματέας, Χρήστος Βουλγαρέλης (Ξάνθη)

Ταμίας, Στέλιος Χαριζάνης (Θεσσαλονίκη) και

Μέλη, Στέφανος Μπακαρτζάκης (Κιλκίς), Σβεντζίδης Θεόδωρος (Σέρρες), Αντώνης Κούτρας (Κομοτηνή), Βαγγέλης Σαραντόπουλος (Λευκαδιά Νάουσας), Γιώργος Τουμπέλης (Κιλκίς), ως τακτικά και Θεοδόσης Αδαμάκης (Έβρος), Κώστας Κεφαλάς (Θεσσαλονίκη) και Σάκης Παπάζης (Λητή Θεσσαλονίκης), ως αναπληρωματικά.

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και ο Θανάσης Βασιλέκας (Καβάλα) , ως πρόεδρος της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας.

 

 Του Λεωνίδα Λιάμη

//

sunedrio_tzp_1

196943_458581940871534_1365746380_n

24-26 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2010

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΤΕΛΕΥΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (300 ΛΕΞΕΩΝ) : 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 50 ΕΥΡΩ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ΕΥΡΩ).

28 – 30 ΜΑΪΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

– ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Μερίδιο 1.581.891 ευρώ αντιστοιχεί στους έλληνες αγελαδοτρόφους, ως έκτακτη ενίσχυση λόγω της παγκόσμιας κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα, από συνολικότερο «πακέτο» ενισχύσεων 300 εκατ. ευρώ που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 15 Δεκεμβρίου, για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα με την απόφαση, το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει έως τιε 31 Μαρτίου 2010 να γνωστοποιήσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγήσει τις εν λόγω ενισχύσεις στους αγελαδοτρόφους.

Επίσης, θα πρέπει έως τις 30 Αυγούστου 2010 να κοινοποιήσει τα συνολικώς καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης, καθώς και τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων.

Η εν λόγω απόφαση της επιτροπής με την μορφή κανονισμού, με αριθμό 1233/2009, δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο φύλο L 330/70 της Επίσημης Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το πλήρες κείμενο του κανονισμού, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σειρά κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από τις 24 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και οι εκπρόσωποι όλων των αγελαδοτροφικών οργανώσεων της χώρας. Σκοπός είναι να διαμαρτυρηθούν για την απαράδεκτη μεθόδευση της αναβολής της αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης, και να ευαισθητοποιήσουν το Ελληνικό κοινό στην απορρόφηση φρέσκου νωπού αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ και όλων των αγελαδοτροφικών οργανώσεων της χώρας, που βρέθηκαν στις 10 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, αναφέρουν τα εξής:

«Καταγγέλλουμε ότι αποτελεί καταστροφικό πλήγμα για την ελληνική γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφεία, η αναβολή με ενδεχόμενη ματαίωση της εφαρμογής του μέτρου της αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος και της προέλευσης των συστατικών του, στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η «ύποπτη» αναβολή για ακόμα μια φορά του κρίσιμου αυτού θέματος στις 31 Οκτωβρίου μια ημέρα πριν αρχίσει να ισχύει η αγορανομική διάταξη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας και το παρασκήνιο που έχει διαρρεύσει δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στους Έλληνες γαλακτοπαραγωγούς-αγελαδοτρόφους και γενικά στους γαλακτοπαραγωγούς της χώρας.

Γι αυτό αποφασίστηκε να προβούμε σε σειρά κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από της 24 Νοεμβρίου 2009 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης και να ευαισθητοποιήσουμε το Ελληνικό κοινό στην απορρόφηση φρέσκου νωπού αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στη χώρα μας».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση τονίζει πως «Ο έλληνας καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρίζει την προέλευση του γάλακτος που δίνει στα παιδιάτου»

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι:

Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Πενταλόφου

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Λάρισας

Πανελλήνιος αγελαδοτροφικός σύλλογος

Ένωση φυλής Χολσταιν

Σύλλογος αγελαδοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας

Σύνδεσμος παραγωγών Βιβάρτια

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Στις τιμές του 1993 έχουν επανέλθει οι τιμές παραγωγού για το αγελαδινό γάλα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές και αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις COPA και COGECA.H κατάσταση αυτή, όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των δύο οργανώσεων, δεν μπορεί ….. να συνεχιστεί και γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνουν οι COPA και COGECA συγκαταλέγονται και ενίσχυση της κατανάλωσης αγελαδινού γάλακτος στα κράτη μέλη, καθώς και η εξασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στην γαλακτοκομική αγορά.

ΠΗΓΗ : AGROCHANNEL


«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ κατά τη διάρκεια του 2008 εισήχθησαν 329.798.344 κιλά αγελαδινού γάλακτος, σε διάφορες μορφές, από την ΕΕ και 48.000 κιλά από τρίτες χώρες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε εισαγωγές 5.680.479 κιλά αιγοπρόβειου γάλακτος από την ΕΕ, ενώ οι εταιρίες μεταποίησης που έκαναν τις εισαγωγές ανέρχονται σε 32» αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων για προστασία των Π.Ο.Π. γαλακτοκομικών και των συμφερόντων των ελλήνων κτηνοτρόφων.

Η αναφορά του κ. Πεβερέτου έγινε με αφορμή την αποστολή σχετικών επιστολών προς τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, κ. Ζαμπέλα Αντώνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΟΓΑΚ, κ Φάσσα Πολυνίκη, τον πρόεδρο του ΟΠΕΓΕΠ, κ. Φιλιώτη Ιωάννη-Διονύσιο, και τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Βλάχο Γεώργιο. Στις εν λόγω επιστολές τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως επειδή είναι «πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν τα γάλατα εισαγωγής για την παρασκευή προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά ως ελληνικά, και αυτό αφορά και τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν οι εποπτευόμενες υπηρεσίες σας πραγματοποίησαν ελέγχους στις παραπάνω εταιρίες και τι αποτελέσματα υπήρξαν από τους ελέγχους»

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΣΕΚ επισημαίνει πως «Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, προασπίζοντας τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων μελών του, έχει άμεσο ενδιαφέρον για τα Π.Ο.Π. γαλακτοκομικά προϊόντα και την προστασία τους. Επειδή οι εισαγωγές γάλακτος συνεχίζονται ασφαλώς μέχρι σήμερα και η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον γαλακτοκομικό τομέα, παρακαλούμε να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους για την προστασία των ελληνικών προϊόντων».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ