Category: ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

sunedrio_tzp_1

28 – 30 ΜΑΪΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :

– ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

– ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

stru1

Η εκτροφή στρουθοκαμήλων στην Ελλάδα είναι μία πονεμένη ιστορία. Ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, αλλά η
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Όμως, η διοργάνωση του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Στρουθοκαμήλων στην
Αθήνα σηματοδοτεί την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος που ανακύπτει σε όλη την Ευρώπη για νέα είδη
πουλερικών.
Η Agrenda παρουσιάζει σήμερα, τα στοιχεία από τις εισηγήσεις των ειδικών για τα λάθη που δεν πρέπει να
επαναληφθούν και τις νέες βάσεις του εγχειρήματος, με οδηγό τις εμπειρίες από τη Λατινική Αμερική. Σε όλο
τον κόσμο αυξάνεται το ενδιαφέρον για εναλλακτικά προϊόντα κρέατος, τα οποία αποσπούν και υψηλότερες
τιμές αγοράς, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα – βοδινό, χοιρινό, κοτόπουλο. Είτε πρόκειται για ελάφι και
αγριογούρουνο είτε για νέα είδη κρεοπαραγωγικών πουλερικών, η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, όπως και οι
τιμές.
Μία κορεσμένη αγορά, όπως η ευρωπαϊκή, είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει την υψηλότερη ζήτηση,
ιδιαίτερα μετά από τις διατροφικές κρίσεις που έχουν αντιμετωπίσει τα βασικά είδη μαζικής παραγωγής
κρέατος. Το τελευταίο ελπιδοφόρο παράδειγμα -που όμως δεν είχε την ανάλογη επιτυχία- ήταν το κρέας των
στρουθοκαμήλων και ο λόγος είναι ότι έγινε ανοργάνωτα και χωρίς εμπορική πολιτική. Εκτός από την
αναγέννηση της εκτροφής των στρουθοκαμήλων στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά προϊόντα
ελληνικά και ευρωπαϊκά να συναντούν έντονο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές από αντίστοιχα προϊόντα της
Λατινικής Αμερικής, όπως πρόβειο κρέας, κρασί κ.λπ.
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και στην Ευρώπη την παραγωγή προϊόντων της Λατινικής Αμερικής, ιδίως σε
χώρες όπως η Ελλάδα, με κλίμα παρόμοιο με της Αργεντινής και της Χιλής. Το πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών
χωρών είναι ότι μιλάμε ακόμη για παρθένες αγορές σε εναλλακτικές εκτροφές, καθώς και το γεγονός ότι οι
πτηνοτρόφοι έχουν ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθουν στα αυστηρά πλαίσια υγιεινής και
ασφάλειας που επιβάλει η Ε.Ε.. Εξάλλου, οι αναπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν και το κοινό που
ζητά διαφορετικές προτάσεις στο τραπέζι του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πληρώσει ακριβά.

Περισσότερα   ΕΔΩ :

http://www.agronews.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3

http://www.minagric.gr/Greek/2.8.4.2.html