Category: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

sunedrio_tzp_1

196943_458581940871534_1365746380_n

Μία μονάδα περίπου 200 τμ। μπορεί να δώσει μέχρι 3.200 κοτόπουλα τον χρόνο. Κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής και κοκοράκια έρχονται να στηρίξουν το εισόδημά σας.

Η εκτροφή σε μία μεσαία μονάδα παραγωγής (εσωτερικού χώρου και εμβαδού 200 τ.μ.) μπορεί να αυξήσει το ετήσιο σας εισόδημα κατά 7.000 ευρώ, ενώ, αν δραστηριοποιηθείτε στην εκτροφή πουλερικών ελεύθερης βοσκής, το έσοδο μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Μάλιστα, σήμερα οι μεγάλες πτηνοτροφικές εταιρείες -όπως είναι ΠΙΝΔΟΣ, ΜΙΜΙΚΟΣ, ΑΡΤΑ- «κλείνουν» συμβάσεις με πτηνοπαραγωγούς για να τους προμηθεύουν κοτόπουλα. Στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή ανά κιλό για τα κοτόπουλα που εκτρέφονται σε εσωτερικούς χώρους και αυξάνεται για τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής και τα κοκοράκια.
Μάλιστα, οι εταιρείες αναλαμβάνουν να προμηθεύσουν τους παραγωγούς με τους νεοσσούς αλλά και την τροφή. Ετσι ο παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει μόνο τον απαραίτητο στεγασμένο χώρο ή ανοικτή έκταση, ανάλογα με το είδος της εκτροφής που θα επιλέξει.
Τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος ονομάζονται κοτόπουλα πάχυνσης και αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτρεφομένων ζώων στην ΕΕ.
Ας σημειωθεί ότι μία μεσαία μονάδα (περίπου 200 τ.μ.) μπορεί να δώσει μέχρι 3.200 κοτόπουλα τον χρόνο. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εκτροφής, ανά τετραγωνικό μέτρο αναλογούν 4 πουλιά. Κάθε εκτροφή διαρκεί περίπου 2,5 με 3 μήνες, οπότε μέσα στον χρόνο έχουμε 3 με 4 εκτροφές (ήτοι 200 τ.μ.Χ 4 κοτόπουλα= 800 κοτόπουλα Χ 4 εκτροφές= 3.200 κοτόπουλα).
Μόλις τα κοτόπουλα αποκτήσουν το επιθυμητό βάρος, που σήμερα κυμαίνεται στο 1,5 με 1,8 κιλά, ο παραγωγός τα παραδίδει στην εταιρεία. Στη συνέχεια, προχωρά στην απολύμανση της μονάδας, διαδικασία που διαρκεί συνήθως 20 μέρες, ώστε ο χώρος να είναι καθαρός να υποδεχθεί τον νέο πληθυσμό πουλιών.
Συστήματα εκτροφής
Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα εκτροφής για τα κοτόπουλα πάχυνσης.
Τα περισσότερα εκτρέφονται σε εσωτερικούς χώρους πτηνοτροφείων, πάνω σε μια στρωμνή από ψιλοκομμένο σανό ή ροκανίδια, η οποία ονομάζεται αχυρόστρωμα. Υπάρχουν επίσης τα λεγόμενα κοτόπουλα διευρυμένων χώρων που εκτρέφονται επίσης σε εσωτερικούς χώρους, όμως έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χώρο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων.
Εδαφος κερδίζει το τελευταίο διάστημα η εκτροφή ελευθέρας βοσκής.
Αυτοί οι τύποι εκτροφής πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς εμπορίας της ΕΕ και δηλώνονται στις ετικέτες των προϊόντων πτηνοτροφίας.
Εχουμε λοιπόν τα κοτόπουλα πάχυνσης ελεύθερης βοσκής. Δηλαδή, τα πουλερικά έχουν πρόσβαση στο ύπαιθρο καθημερινά και τρέφονται από τη βλάστηση της περιοχής. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις για τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, ανάλογα με το πόσες ώρες μένουν καθημερινά στο ύπαιθρο και το είδος τροφής που λαμβάνουν.
Σημειώνεται ακόμα ότι για να φτάσουν τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής στο επιθυμητό βάρος (2-2,5 κιλά) απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (σε σχέση με τα κοτόπουλα που εκτρέφονται συμβατικά).
Η κοκκιδίωση και πώς αντιμετωπίζεται
Προσοχή στην κοκκιδίωση. Είναι μια αρρώστια των κοτόπουλων που προκαλείται από ένα παράσιτο το οποίο μεταφέρεται με τις κουτσουλιές. Η καλή υγιεινή βοηθάει στην πρόληψή του. Αν δείτε αίμα στις κουτσουλιές των κοτόπουλων είναι το πρώτο που πρέπει να ελέγξετε. Τα φάρμακα στην τροφή βοηθούν στην πρόληψη, αλλά αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε φάρμακα, μπορείτε να σταματήσετε αρκετά γρήγορα την ασθένεια βάζοντας ξύδι στο νερό που πίνουν τα πουλιά – μια κουταλιά της σούπας ξύδι σε κάθε λίτρο νερό για τρεις ημέρες. Και φυσικά καθαρίστε καλά τον χώρο και αλλάξτε το αχυρόστρωμα.
Υγιεινό διαιτολόγιο, φρέσκο νερό και φωτισμός
Εκτός από την τροφή και το νερό, η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καλή υγεία των κοτόπουλων. Γενικά είναι ανθεκτικά πτηνά, ωστόσο ο πτηνοτρόφος θα πρέπει να προσέχει τα εξής:
Η τροφή πρέπει να βασίζεται σε υγιεινό διαιτολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει δημητριακά, όπως σιτάρι και καλαμπόκι, πρόσθετες βιταμίνες και μέταλλα. Απαραίτητη είναι η συνεχής πρόσβαση σε φρέσκο καθαρό νερό.
Η θερμοκρασία (για τις εκτροφές εσωτερικού χώρου) πρέπει να είναι σταθερή για την άνετη διαβίωση των πτηνών. Τα κοτόπουλα είναι ευαίσθητα στις ακραίες θερμοκρασίες, όταν συνδυάζονται με υψηλή υγρασία, και μπορεί να πεθάνουν από υπερθέρμανση.
Ο καλός εξαερισμός του πτηνοτροφείου είναι επίσης βασικός για να αποτραπεί η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, αμμωνίας και σκόνης που παράγονται από τα πτηνά και να αποφευχθούν τα αναπνευστικά προβλήματα στα κοτόπουλα.
Το αχυρόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό. Το υγρό αχυρόστρωμα μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα στα κοτόπουλα και επηρεάζει την ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, το αχυρόστρωμα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ξηρό, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σκόνης στον ορνιθώνα.
Τα κοτόπουλα πρέπει επίσης να μπορούν να κινούνται άνετα στον χώρο και να μην είναι στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο.
Το πτηνοτροφείο πρέπει να διαθέτει καλό φωτισμό, ενώ είναι απαραίτητο το σκοτάδι για 8 συνεχόμενες ώρες, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή ανάπτυξή τους.
Αν και ανθεκτικά, τα κοτόπουλα φοβούνται εξαιρετικά εύκολα και στην προσπάθειά τους να κρυφτούν μπορεί να τραυματιστούν ή να ποδοπατηθούν από άλλα। Για τον λόγο αυτόν είναι καλό να αποφεύγονται οι θόρυβοι. Επίσης τα κοτόπουλα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για πιθανά προβλήματα.

ΠΗΓΗ : ETHOS

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Του Ζωοτεχνολόγου Β. Σελέκου

Η Σαλμονέλλα ανήκει σε μια ομάδα βακτηρίων, τα εντεροβακτηριοειδή, η οποία περιλαμβάνει τα πλέον παθογόνα gram αρνητικά βακτήρια, όπως η E. Coli, η Klebsiella, o Proteus και η Yersinia (που προκαλεί την πανούκλα). Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την μόλυνση είναι η παραγωγή ενδοτοξινών στον οργανισμό του πτηνού.
Είναι μικροοργανισμοί με μορφολογία σε σχήμα ράβδου, διαστάσεων 0,6 Χ 2-3μm, που βρίσκονται συνήθως μεμονωνομένα. Είναι επίσης αερόβια και προαιρετικά αναερόβια, ασπορογόνα και χρωματίζονται με την gram χρώση, κόκκινα (αρνητικά).Αναπτύσσονται σε ειδικά θρεπτικά υλικά στα οποία δεν αναπτύσσονται οι εσερίχιες και τα άλλα εντεροβακτηρικά. Τέτοια υλικά είναι το άγαρ με δεσοξυχολικό (DCA), το Wilson – Blair,το S.S – άγαρ κ.α.
Η Σαλμονέλλωση των πτηνών είναι μια παλιά και αρκετά γνωστή ασθένεια.Συναντάται με πολλά ονόματα (pullorum disease), τύφος των πτηνών, παράτυφος, παράλυση των πτερύγων και των ποδιών, κ.τ.λ.) διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ενα σύνολο ασθενειών παρά για μια μόνο ασθένεια. Όλες οι μορφές αυτών των διαφορετικών νόσων προκαλούνται από βακτήρια του γένους Salmonella το οποίο συμπεριλαμβάνει, ανάλογα με τον τύπο, τρία είδη, αλλά πάνω από 2000 ορότυπους (οι μικροβιολόγοι δημιουργούν ορότυπους, ή ονόματα για τους μικροοργανισμούς εξετάζοντας τους συνδιασμούς των αντιγόνων επιφανείας των βακτηριακών κυττάρων).
Δυο απο τα είδη Σαλμονέλλας είναι ακίνητα (S.pullorum και S.gallinarum) και προσβάλουν κυρίως όρνιθες και ινδόρνιθες. Η ασθένεια που ονομάζεται pullorum disease, είναι επίσης γνωστή σαν λευκή διάρροια, προκαλείται απο την Salmonella pollorum και προσβάλλει κυρίως νεαρά ορνίθια και ινδορνίθια μικρότερα των τεσσάρων εβδομάδων. Είναι αρκετά ασυνήθιστο για κατοικίδια πουλιά ή άλλα αγρια πτηνά να εμφανίζουν αυτή την ασθένεια.
Ο τύφος των πτηνών, που προκαλείται απο την Salmonella gallinarum, προσβάλλει επίσης κυρίως τα πουλερικά αλλά μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά και σε θηραματικά και άγρια πτηνά. Παρατηρείται σε πτηνά όλων των ηλικιών αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη θνησιμότητα στα νεαρά πτηνά. Εμφανίζεται στα κατοικίδια πουλιά σπανιότερα ακόμα και απο την λευκή διάρροια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα κατοικίδια πτηνά όσον αφορά όλες αυτές τις ασθένειες είναι η παράλληλη διατήρηση πουλερικών της αυλής. Τα κατοικίδια πουλερικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για την επώαση αυγών παπαγάλων εκτός αν είναι απαλλαγμένα και ελεγμένα από αυτές ή και άλλες ασθένειες των πτηνών.
Η ασθένεια η οποία έρχεται συνήθως στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων όταν σκέφτονται τη Σαλμονέλλα είναι ο παράτυφος ή η Σαλμονέλλωση, η οποία στα πτηνά συντροφιάς προκαλείται κυρίως από κινητές σαλμονέλες του είδους Salmonella Typhi-murium. Αυτoί οι τύποι Σαλμονελλών προσβάλλουν όλα τα θερμόαιμα και ψυχρόαιμα θηλαστικά συμπεριλαμβανομένων και των κατοικίδιων πτηνών, αλλά και τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι τύποι Σαλμονελλών που προσβάλλουν τα πτηνά συντροφιάς δεν προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο.Τα μικρά παιδιά όμως και οι ηλικιωμένοι, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η πρόληψη των κρουσμάτων Σαλμονέλλωσης είναι υπευθυνότητα των ζωοτεχνών και των κτηνιάτρων, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν και να προλαμβάνουν την Σαλμονέλλωση στα πτηνά όχι μόνο από οικονομική πλευρά, αλλά και σαν μια ουσιαστική προσπάθεια στην μείωση της εμφάνισης ανθρώπινων μολύνσεων. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την ασθένεια.
Η Σαλμονέλλωση μπορεί να προκαλέσει πολύ υψηλή νοσηρότητα και μεγάλη θνησιμότητα στα πτηνά. Εμφανίζεται σε όλους τους τύπους πουλιών συντροφιάς, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ασυμπτωματικούς φορείς, πράγμα που σημαίνει ότι ένα πτηνό μπορεί να φέρει τα βακτήρια αλλά να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της ασθένειας. Απο αυτό το γεγονός προέρχεται ο όρος «Typhoid Mary», που υποδηλώνει ένα φορέα ο οποίος τριγυρίζει διαδίδοντας την ασθένεια χωρίς καν να το γνωρίζει. Τα άγρια περιστέρια και πτηνά είναι γνωστό ότι αποτελούν ευκαιριακούς φορείς, γι’ αυτό πολλές επιδημίες Σαλμονέλλας παρουσιάζονται σε υπαίθρια εκτροφεία πτηνών και περιστεριών.
Οι μολύνσεις των πτηνών από Σαλμονέλλα προκαλούν γενικά την εμφάνιση μιας ασθένειας της οποίας η διάγνωση είναι δύσκολη διότι τα συμπτώματά της δεν είναι ειδικά, με άλλα λόγια, πολλές άλλες ασθένειες προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν την απάθεια, τη δυσκινησία και την μειωμένη ζωτικότητα του πτηνού, το οποίο συνήθως σταματάει να τρώει, αλλά μπορεί να πίνει πολύ νερό και να εμφανίζει σοβαρή, βλεννώδη και υδαρή διάρροια. Το λερωμένο πτέρωμα γύρω από την αμάρα είναι μερικές φορές το μοναδικό σύμπτωμα που παρατηρεί ο ανήσυχος ιδιοκτήτης. Μερικές φορές παρατηρείται επιπεφυκίτιδα (μόλυνση των ματιών). Αυτές οι οξείες περιπτώσεις (ταχείας εξέλιξης) συχνά απολήγουν στο θάνατο ενός ή πολλών πτηνών. Η θνησιμότητα μπορεί να φτάσει και το 100%!, ιδιαίτερα σε νεαρά πτηνά.
Σε άλλες περιπτώσεις, η ασθένεια εκδηλώνεται σταδιακά και αυτές καλούνται υποξείες ή χρόνιες όπου η ασθένεια διαρκεί πολύ περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά παρατηρούνται συμπτώματα που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα πτηνά μπορεί να κρατούν τα κεφάλια τους σε περίεργες θέσεις, όπως σκυμμένα (ραϊβόκρανο), ή μπορεί να φαίνεται ότι κοιτούν συνεχώς ψηλά, ή ότι έχουν μειωμένη αίσθηση της ισορροπίας, διότι παραπατούν σα μεθυσμένα. Αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στην είσοδο των Σαλμονελλών στην αιματική κυκλοφορία (θυμηθείτε ότι είναι κινητές και έτσι μπορούν να μετακινούνται) και τη μετανάστευση και εγκατάστασή τους στον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη. Συχνά επίσης εντοπίζονται στις αρθρώσεις των πτηνών και στη συνέχεια προκαλούν αρθρίτιδες και χωλότητα, με πολλές φορές σοβαρή εξοίδηση των αρθρώσεων. Εαν η νόσος έχει προχωρήσει σε κάποιο απο αυτά τα στάδια συνήθως είναι ήδη προσβεβλημένα και τα άλλα όργανα του σώματος.
Η εργαστηριακή διάγνωση στην οξεία μορφή εμφανίζει χαρακτηριστικές αλλοιώσεις οξείας σηψαιμικής ασθένειας, δηλαδή υπερτροφία του ήπατος και του σπλήνα, νεκρωτικές εστίες ή οζίδια στο συκώτι, στο σπλήνα, στα νεφρά, στους πνέυμονες, στο πάγκρεας, καθώς και οξεία εντερίτιδα.
Στην υποξεία και στην χρόνια μορφή παρατηρούνται επίσης νεκρωτικές εστίες οι οποίες σε χρόνιες καταστάσεις έχουν μέγεθος κεχριού. Στον εγκέφαλο και στους όρχεις επίσης είναι δυνατό να βρεθούν φλεγμονώδης εστίες.
Οι αλλοιώσεις στα έντερα είναι χαρακτηριστικές στις υποξείες ή στις χρόνιες μορφές. Στον βλενογόνο τους μπορούν να παρατηρηθούν λευκόφαιες πλάκες (υπερπλασία λεμφοζιδίων). Οι αρθρώσεις επίσης κατα την διάνοιξή τους παρουσιάζουν πυκνόρευστη βλέννα.
Μερικά πτηνά πεθαίνουν μετά απο μία περισσότερο ή λιγότερο παρατεταμένη νόσηση απο την ασθένεια, αλλά μερικά μπορεί να αναρρώσουν και στην συνέχεια γίνονται φορείς και διασπείρουν συνεχώς τα βακτήρια με τα κόπρανα ή τις εκκρίσεις τους, τα οποία μπορεί να μολύνουν άλλα πτηνά. Λόγω της μετάδοσης μέσω των κοπράνων συχνά εκτίθενται και οι ανθρώποι στον κίνδυνο μόλυνσης.
Στα πτηνά που διατηρούμε σαν κατοικίδια, η μετάδοση παρατυφοειδών μικροοργανισμών γίνεται κυρίως απο την πεπτική οδό, αν και συμβαίνει επίσης και μετάδοση μέσω του αέρα (αποξήρανση και διασπορά στον αέρα) των μικροοργανισμών που υπάρχουν στα κόπρανα. Η κατανάλωση τροφής ή νερού που έχει μολυνθεί απο ποντικούς, μύγες ή άλλα παράσιτα αποτελεί την σημαντικότερη αιτία. Η μόλυνση περνά εύκολα απο τα θηλυκά πτηνά στα αυγά τους όταν αυτά γεννηθούν. Επιπλέον μετά την γέννησή τους τα αυγά μπορούν να μολυνθούν απο μολυσμένα κόπρανα και να προκληθεί η νόσος. Είναι πραγματικά καλύτερα για αυτά τα έμβρυα να πεθαίνουν πριν την εκκόλαψη διότι εάν προσαρμοστούν στη Σαλμονέλλα μπορούν να τη μεταδώσουν στους χώρους ανάπτυξης των νεοσσών. Ακόμα ένας τρόπος με τον οποίο οι νεοσσοί μπορεί να μολυνθούν απο τους γονείς τους είναι κατα τη λήψη του μολυσμένου «γάλακτος του προλόβου».
Το καλύτερο που μπορεί να γίνει για τη θεραπεία της Σαλμονέλλωσης είναι η πρόληψη. Αυτά που απαιτούνται απαραιτήτως είναι η καλή υγιεινή κατάσταση, η απολύμανση και η καθαριότητα. Όλες οι τροφές που προορίζονται για τα πουλιά θα πρέπει να φυλάσσονται καταλλήλως, μακριά από ποντίκια, μύγες και έντομα. Οι ανοιχτές συσκευασίες “βιταμινών” με βάση το αυγό ή τα μπισκότα (αυγοτροφές) , που πωλούνται σε πολλά pet-shops, είναι επιρρεπείς στις μολύνσεις. Οι συσκευασμένες και κυρίως οι βιομηχανοποιημένες τροφές (extruded) σε μορφή κροκέτας ή ξηρής αυγοτροφής, είναι απίθανο να φέρουν μικροοργανισμούς Σαλμονέλλας εξαιτίας της διαδικασίας θέρμανσης που υπόκεινται κατα την παρασκευή τους. Άρα μπορούν να χορηγούνται άφοβα στην διατροφή των πτηνών συντροφιάς.
Τα δοχεία της τροφής επίσης, τα κλουβιά και οι χώροι ανάπτυξης των νεοσσών θα πρέπει να απολυμαίνονται συχνά. Τα περιττώματα δεν θα πρέπει να συσσωρεύονται στα κλουβιά ή στις φωλιές. Τα υλικά των φωλιών θα πρέπει να φυλάσσονται καθαρά και στεγνά και να αντικαθίστανται όποτε αυτό απαιτείται. Η βιομηχανία των πουλερικών πλένει ή καπνίζει τα αυγά, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι εφικτή στα κατοικίδια πτηνά.
Φυσικά τα νέα πτηνά που εισάγονται στην εκτροφή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα και ελεγμένα από Σαλμονέλλα. Ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιήται με ετήσιες κτηνιατρικές εξετάσεις ιδιαίτερα στα πτηνά που στεγάζονται σε εξωτερικό χώρο συνεχώς, ή έρχονται σε επαφή με άλλα πτηνά (επιδείξεις, εκθέσεις, παζάρια πουλιών κ.λ.π.). Σε υπαίθρια εκτροφεία ή στους περιστερώνες, θα πρέπει να αποφεύγεται η επίσκεψη άγριων πτηνών ή περιστεριών(η λεπτή σίτα παρέχει προστασία και από τα έντομα),καθόσον αυτά μπορεί να είναι φορείς Σαλμονελλών. Οποιοδήποτε πτηνό δώσει θετικά αποτελέσματα στις καλλιέργειες θα πρέπει να θεραπεύεται ή να απομακρύνεται απο το σμήνος. Αυτά τα πτηνά δεν θα πρέπει να πωλούνται σε καμία περίπτωση, εκτός και εαν ο αγοραστής είναι πλήρως ενημερωμένος για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία τόσο των ίδιων των πτηνών όσο και τη δική του. Αλλά και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των κατοικίδιων πτηνών θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Αυτό έχει αποδειχθεί σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες μόλυναν οι ίδιοι τα δικά τους πτηνά!
Η θεραπεία της Σαλμονέλλωσης φαρμακευτικά γίνεται μόνο με το κατάλληλο αντιβιοτικό. Ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι η φαρμακευτική θεραπεία απομακρύνει τη μόλυνση, γι’αυτό συνιστάται να γίνονται καλλιέργειες σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αγωγή. Για να διαγνωστεί η Σαλμονέλλα, το βακτήριο πρέπει να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί. Η παρατήρηση μερικών συμπτωμάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν δεν σημαίνει ότι το πουλί πάσχει από Σαλμονέλλωση. Η Σαλμονέλλα απαιτεί ειδικά υποστρώματα για να ταυτοποιηθεί σωστά και στη συνέχεια πρέπει να γίνει αντιβιόγραμμα για να επιβαιβεωθεί εάν το αντιβιοτικό που θα χορηγηθεί πρόκειται πράγματι να θεραπεύσει τη λοίμωξη. Συνήθως χρησιμοποιείται Spectinomycin (ενέσιμη), Οxytetracycline (στοματικά ή ενέσιμη), Furazolidone ή nitrofurazone (στοματικά), Chloramphenicol (στοματικά ή ενέσιμη), Sulfadiazine + trimethoprime (στοματικά), Sulfadimidine (στοματικά) κ.τ.λ.
Δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε όμως την αντοχή που αναπτύσσουν τα βακτήρια προς τα αντιβιοτικά. Οι Σαλμονέλλες άρχισαν να εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιοτικά εδώ και 25 πλέον χρόνια. Οι τετρακυκλίνες και η αμπικιλλίνη ήταν από τις πρώτες στις οποίες οι Σαλμονέλλες άρχισαν να αναπτύσσουν ανθεκτικά στελέχη.

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου από τα ερευνητικά εργαστήρια τροφών και φαρμάκων για πτηνά συντροφιάς για την καταπολέμηση των Σαλμονελλών. Οι extruded τροφές και αυγοτροφές που παρασκευάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες, εξαφανίζουν τα περισσότερα βακτήρια και τα σπόρια τους. Επίσης ορισμένες εταιρείες παρασκευής φυτικών φαρμάκων παρασκεύασαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά φυτικά φάρμακα, βασισμένα στις αντιμικροβιακές ιδιότητες που παρουσιάζουν ορισμένες φυτικές ουσίες όπως η αλυσίνη. Το πλεονέκτημα αυτών των φαρμάκων είναι η δημιουργία φυσικής άμυνας και καταστολής των βακτηρίων της Σαλμονέλλας, χωρίς τον κίνδυνο της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών και άλλων ανεπιθύμητων παρενεργειών που προκαλεί η χρήση των αντιβιοτικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρτοποιός Ε. Παθολογία πτηνών. Θεσσαλονίκη, 1986.
2. Burr E. Diseases of cage birds. Ames: lowa State University Press, 1987.
3. Eυσταθίου Λ. Μικρή Κτηνιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα.
4. Hawley B. Avian Research Center. Chilton U.S.A.
5. Σπαής Α. Νοσολογία πτηνών. Θεσσαλονίκη, 1979.
6. Σελέκος Β. Σαλμονελλώσεις πτηνών. Πτυχιακή εργασία. Φλώρινα, 1992.
7. Χαριτόπουλος Δ. Σημειώσεις Μικροβιολογίας. Φλώρινα, 1987.

Νέα γαλακτοκομικά προϊόντα αλά και το επενδυτικό πρόγραμμα της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, κ. Νικήτας Πρίντζος, το Σάββατο 11 Ιουλίου, τονίζοντας το γεγονός πως «παρά την οικονομική κρίση η γαλακτοβιομηχανία διαγράφει ανοδική πορεία και οι εγκαταστάσεις της δεν θα επαρκούν να καλύψουν την καταναλωτική ζήτηση των επομένων ετών».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΑΣ και της ΕΒΟΛ, ανέφερε πως παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση η γαλακτοβιομηχανία διαγράφει ανοδική πορεία, καθώς παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία προτιμούν οι καταναλωτές. Τονίζοντας χαρακτηριστικά πως κυρίως τα βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα είναι στα ράφια των Σουπερ Μάρκετ Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης και σε 150 επιπλέον άλλα καταστήματα.

Όσο για το νέο γάλα με την ονομασία «Διαλεχτό» κυκλοφορεί ήδη στην Αθήνα και από την προσεχή εβδομάδα θα είναι και στα ράφια των καταστημάτων του Βόλου. Όπως εξήγησε ο κ. Πρίντζος είναι ένα γάλα από τα παλιά, σε γυάλινη συσκευασία που χρησιμοποιείτο πριν 35 χρόνια, με το πλήρες να έχει 3,7 λιπαρά και το ελαφρύ 1,5. Το συγκεκριμένο γάλα έχει ιχνηλασιμότητα και συγκεντρώνεται από διαλεχτές κτηνοτροφικές μονάδες του νομού. Επίσης σε νέες γυάλινες συσκευασίες κυκλοφορούν τα βιολογικά αγελαδινά και κατσικίσια γάλατα, καθώς και τα βιολογικά αγελαδινά, πρόβεια και γίδινα γιαούρτια.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ σημείωσε ότι η γαλακτοβιομηχανία παρουσιάζει το α’ 6μηνο του 2009 10% άνοδο τόσο του τζίρου όσο και της ποσότητας προϊόντων που διαθέτει. Επίσης ανέφερε ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ίδρυση ενός νέου εργοστασίου για το γάλα, ενώ στο υφιστάμενο θα παραμείνουν το τυροκομείο και το παρασκευαστήριο γιαουρτιού καθώς και οι ψυκτικοί χώροι.

Όπως ανέφερε ο κ. Πρίντζος, κρίθηκε πως το υπάρχον εργοστάσιο δεν θα καλύπτει τις ανάγκες σε δύο χρόνια, καθώς ο τζίρος συνεχώς αυξάνει. «Το 2003 είχαμε τζίρο 5 εκ. ευρώ και το 2009 θα ξεπεράσει τα 15 εκ. ευρώ» είπε χαρακτηριστικά. Το νέο εργοστάσιο θα αναγερθεί στο οικόπεδο της ΕΑΣ στη βιομηχανική περιοχή που λειτουργεί και το υπάρχον. Ήδη εκπονείται η σχετική μελέτη και θα είναι έτοιμη σε 20 ημέρες βάσει της οποίας το κόστος κατασκευής του νέου εργοστασίου κυμαίνεται στα 6-7 εκ. ευρώ.

Η μελέτη θα υποβληθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ενταθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με ποσοστό 45%-47%. Τέλος του έτους, σύμφωνα με τον κ. Πρίντζο, αναμένεται η έγκριση και σε νέα Γενική Συνέλευση θα εγκριθεί ηέναρξη των εργασιών.

Επίσης μέχρι 15 Αυγούστου 2009 θα είναι έτοιμο το εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών της ΕΑΣ Βόλου ώστε από τον Σεπτέμβριο οι κτηνοτρόφοι να προμηθεύονται ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές.

Τέλος τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει και η μονάδα παραγωγής φιαλών για το γάλα.

Κριτική και στην κυβέρνηση

Στο περιθώριο της παρουσίασης των νέων γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΒΟΛ, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου Νικήτας Πρίντζος άσκησε για άλλη μια φορά, σκληρή, αλλά καλόπιστη όπως εξήγησε, κριτική στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε αδιανόητη την καταβολή υπέρογκων ποσών για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων των αγροτών τα οποία πληρώνουν κυρίως οι μικροί σε εισόδημα αγρότες και τόνισε πως αυτό είναι πρωτάκουστο, απαράδεκτο και άδικο και πως φέρει βαριά ευθύνη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης χαρακτήρισε μνημείο ρουσφετολογίας την απόφαση του ΥΠΕΘΟ για ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων και αγρότες, μέχρι 31/12/08 οι οποίοι δανειοδοτούνται με πολύ ευνοϊκούς όρους. Διότι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εντάσσονται μόνο οι νομοί Πιερίας Γρεβενών, Καρδίτσας και Τρικάλων και οι Δήμοι Φαρσάλων, Ναρθακίου και Πολυδάμαντα. «Με την πολιτική αυτή βαθαίνουν την κοινωνική αδικία, την κρίση, σπάνε την κοινωνική συνοχή και φουντώνουν την οργή του λαού» επισήμανε ο κ. Πρίντζος και πρόσθεσε ότι οι αγρότες της Μαγνησίας δεν πήραν ούτε ένα ευρώ αποζημίωση από τα 500 εκ. που διέθεσε η κυβέρνηση και προοριζόταν για τους αγρότες

Εξάλλου είπε ότι θα πρέπει το υπουργείο να ασχοληθεί με την τροποποίηση της ΚΑΠ καθώς και με το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις μετά το 2013.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δυσκολίες έχει προκαλέσει σε ορισμένα σφαγεία της χώρας η υλοποίηση της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με την οποία από 1ης Ιουλίου επιτρέπεται η σφαγή των χοίρων μόνο αφού εξετασθούν για τη νόσο της τριχινίασης.Με την απόφαση…..

εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας του 2005 (εξέταση σφάγιων χοιρινού κρέατος για τη νόσο της τριχινίασης με τη μέθοδο της τεχνητής πέψης).

Όμως, ορισμένα σφαγεία, όπως για παράδειγμα τα 4 που λειτουργούν στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, δεν διαθέτουν μέχρι τώρα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, με συνέπεια να έχει σταματήσει η σφαγή των χοίρων.

ΠΗΓΗ : AGRONEWS

Στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων σύγχρονων σφαγείων του δήμου Γρεβενών. Τα σφαγεία, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος κ. Γιώργος Νούτσος, θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία του δήμου, αφού ο δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε για την ανεύρεση ανάδοχου ιδιώτη απέβη άγονος.

Τα νέα σφαγεία βρίσκονται στη Μυρσίνα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Γρεβενών. Είναι δυναμικότητας 800 τόνων κρέατος ανά έτος. Ειδικότερα μπορούν να γίνει επεξεργασία ανά ώρα σε 4 έως 6 βοοειδή, 20 έως 30 χοιρινά και 80 έως 100 αιγοπρόβατα.

Τα σφαγεία διαθέτουν άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό και σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Επίσης διαθέτουν χώρους αναμονής και σφαγής των ζώων, χώρους επεξεργασίας των παραπροϊόντων, χώρο απορριπτόμενων υποπροϊόντων, ψυκτικούς θαλάμους, γραφείο κτηνιατρικού ελέγχου και αποδυτήρια προσωπικού.

Να παραταθεί και πέραν του τέλους του τρέχοντος έτους η προθεσμία για τη νομιμοποίηση πτηνό-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η διαδικασία αδειοδότησής τους, ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη. Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η κ. Σχοιναράκη, η νομιμοποίηση των αυθαίρετων πτηνό-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποτελεί βασική παράμετρο για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας στη χώρα μας και η διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις απαιτήσεις για τη νομιμοποίηση και την αδειοδότηση των πτηνό-κτηνοτροφικών κτισμάτων – διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα και έντονα γραφειοκρατική – η παράταση που δόθηκε μέχρι τις 31.12.2009 δεν επαρκεί κατά την γνώμη της Νομάρχου Ηρακλείου για την ολοκλήρωση του προγράμματος, γιατί οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν την εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών για γνωμοδότηση ή έκδοση αποφάσεων (διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, διεύθυνση Πολεοδομίας, διεύθυνση Περιβάλλοντος, διεύθυνση Υγείας, Δήμοι αρμοδιότητας, διεύθυνση ΠΕΧΩ, Πυροσβεστική, Επιτροπή Σταυλισμού κ.α.) και τη συγκέντρωση πολλαπλάσιου αριθμού δικαιολογητικών.

logotopi

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ :

http://www.agromasters.gr/gr/index.php?catid=4

http://www.engineer.gr/materials/company.php?company_id=9579

http://www.promex.gr/site.php?&PHPSESSID=1783286a82d71c30758f8f770aa56d9e&file=index.xml