Category: ΛΟΙΜΩΔΗ – ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ


sunedrio_tzp_1

Advertisements

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Του Ζωοτεχνολόγου Β. Σελέκου

Η Σαλμονέλλα ανήκει σε μια ομάδα βακτηρίων, τα εντεροβακτηριοειδή, η οποία περιλαμβάνει τα πλέον παθογόνα gram αρνητικά βακτήρια, όπως η E. Coli, η Klebsiella, o Proteus και η Yersinia (που προκαλεί την πανούκλα). Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την μόλυνση είναι η παραγωγή ενδοτοξινών στον οργανισμό του πτηνού.
Είναι μικροοργανισμοί με μορφολογία σε σχήμα ράβδου, διαστάσεων 0,6 Χ 2-3μm, που βρίσκονται συνήθως μεμονωνομένα. Είναι επίσης αερόβια και προαιρετικά αναερόβια, ασπορογόνα και χρωματίζονται με την gram χρώση, κόκκινα (αρνητικά).Αναπτύσσονται σε ειδικά θρεπτικά υλικά στα οποία δεν αναπτύσσονται οι εσερίχιες και τα άλλα εντεροβακτηρικά. Τέτοια υλικά είναι το άγαρ με δεσοξυχολικό (DCA), το Wilson – Blair,το S.S – άγαρ κ.α.
Η Σαλμονέλλωση των πτηνών είναι μια παλιά και αρκετά γνωστή ασθένεια.Συναντάται με πολλά ονόματα (pullorum disease), τύφος των πτηνών, παράτυφος, παράλυση των πτερύγων και των ποδιών, κ.τ.λ.) διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ενα σύνολο ασθενειών παρά για μια μόνο ασθένεια. Όλες οι μορφές αυτών των διαφορετικών νόσων προκαλούνται από βακτήρια του γένους Salmonella το οποίο συμπεριλαμβάνει, ανάλογα με τον τύπο, τρία είδη, αλλά πάνω από 2000 ορότυπους (οι μικροβιολόγοι δημιουργούν ορότυπους, ή ονόματα για τους μικροοργανισμούς εξετάζοντας τους συνδιασμούς των αντιγόνων επιφανείας των βακτηριακών κυττάρων).
Δυο απο τα είδη Σαλμονέλλας είναι ακίνητα (S.pullorum και S.gallinarum) και προσβάλουν κυρίως όρνιθες και ινδόρνιθες. Η ασθένεια που ονομάζεται pullorum disease, είναι επίσης γνωστή σαν λευκή διάρροια, προκαλείται απο την Salmonella pollorum και προσβάλλει κυρίως νεαρά ορνίθια και ινδορνίθια μικρότερα των τεσσάρων εβδομάδων. Είναι αρκετά ασυνήθιστο για κατοικίδια πουλιά ή άλλα αγρια πτηνά να εμφανίζουν αυτή την ασθένεια.
Ο τύφος των πτηνών, που προκαλείται απο την Salmonella gallinarum, προσβάλλει επίσης κυρίως τα πουλερικά αλλά μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά και σε θηραματικά και άγρια πτηνά. Παρατηρείται σε πτηνά όλων των ηλικιών αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη θνησιμότητα στα νεαρά πτηνά. Εμφανίζεται στα κατοικίδια πουλιά σπανιότερα ακόμα και απο την λευκή διάρροια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα κατοικίδια πτηνά όσον αφορά όλες αυτές τις ασθένειες είναι η παράλληλη διατήρηση πουλερικών της αυλής. Τα κατοικίδια πουλερικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για την επώαση αυγών παπαγάλων εκτός αν είναι απαλλαγμένα και ελεγμένα από αυτές ή και άλλες ασθένειες των πτηνών.
Η ασθένεια η οποία έρχεται συνήθως στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων όταν σκέφτονται τη Σαλμονέλλα είναι ο παράτυφος ή η Σαλμονέλλωση, η οποία στα πτηνά συντροφιάς προκαλείται κυρίως από κινητές σαλμονέλες του είδους Salmonella Typhi-murium. Αυτoί οι τύποι Σαλμονελλών προσβάλλουν όλα τα θερμόαιμα και ψυχρόαιμα θηλαστικά συμπεριλαμβανομένων και των κατοικίδιων πτηνών, αλλά και τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι τύποι Σαλμονελλών που προσβάλλουν τα πτηνά συντροφιάς δεν προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο.Τα μικρά παιδιά όμως και οι ηλικιωμένοι, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η πρόληψη των κρουσμάτων Σαλμονέλλωσης είναι υπευθυνότητα των ζωοτεχνών και των κτηνιάτρων, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν και να προλαμβάνουν την Σαλμονέλλωση στα πτηνά όχι μόνο από οικονομική πλευρά, αλλά και σαν μια ουσιαστική προσπάθεια στην μείωση της εμφάνισης ανθρώπινων μολύνσεων. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την ασθένεια.
Η Σαλμονέλλωση μπορεί να προκαλέσει πολύ υψηλή νοσηρότητα και μεγάλη θνησιμότητα στα πτηνά. Εμφανίζεται σε όλους τους τύπους πουλιών συντροφιάς, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ασυμπτωματικούς φορείς, πράγμα που σημαίνει ότι ένα πτηνό μπορεί να φέρει τα βακτήρια αλλά να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της ασθένειας. Απο αυτό το γεγονός προέρχεται ο όρος «Typhoid Mary», που υποδηλώνει ένα φορέα ο οποίος τριγυρίζει διαδίδοντας την ασθένεια χωρίς καν να το γνωρίζει. Τα άγρια περιστέρια και πτηνά είναι γνωστό ότι αποτελούν ευκαιριακούς φορείς, γι’ αυτό πολλές επιδημίες Σαλμονέλλας παρουσιάζονται σε υπαίθρια εκτροφεία πτηνών και περιστεριών.
Οι μολύνσεις των πτηνών από Σαλμονέλλα προκαλούν γενικά την εμφάνιση μιας ασθένειας της οποίας η διάγνωση είναι δύσκολη διότι τα συμπτώματά της δεν είναι ειδικά, με άλλα λόγια, πολλές άλλες ασθένειες προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν την απάθεια, τη δυσκινησία και την μειωμένη ζωτικότητα του πτηνού, το οποίο συνήθως σταματάει να τρώει, αλλά μπορεί να πίνει πολύ νερό και να εμφανίζει σοβαρή, βλεννώδη και υδαρή διάρροια. Το λερωμένο πτέρωμα γύρω από την αμάρα είναι μερικές φορές το μοναδικό σύμπτωμα που παρατηρεί ο ανήσυχος ιδιοκτήτης. Μερικές φορές παρατηρείται επιπεφυκίτιδα (μόλυνση των ματιών). Αυτές οι οξείες περιπτώσεις (ταχείας εξέλιξης) συχνά απολήγουν στο θάνατο ενός ή πολλών πτηνών. Η θνησιμότητα μπορεί να φτάσει και το 100%!, ιδιαίτερα σε νεαρά πτηνά.
Σε άλλες περιπτώσεις, η ασθένεια εκδηλώνεται σταδιακά και αυτές καλούνται υποξείες ή χρόνιες όπου η ασθένεια διαρκεί πολύ περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά παρατηρούνται συμπτώματα που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα πτηνά μπορεί να κρατούν τα κεφάλια τους σε περίεργες θέσεις, όπως σκυμμένα (ραϊβόκρανο), ή μπορεί να φαίνεται ότι κοιτούν συνεχώς ψηλά, ή ότι έχουν μειωμένη αίσθηση της ισορροπίας, διότι παραπατούν σα μεθυσμένα. Αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στην είσοδο των Σαλμονελλών στην αιματική κυκλοφορία (θυμηθείτε ότι είναι κινητές και έτσι μπορούν να μετακινούνται) και τη μετανάστευση και εγκατάστασή τους στον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη. Συχνά επίσης εντοπίζονται στις αρθρώσεις των πτηνών και στη συνέχεια προκαλούν αρθρίτιδες και χωλότητα, με πολλές φορές σοβαρή εξοίδηση των αρθρώσεων. Εαν η νόσος έχει προχωρήσει σε κάποιο απο αυτά τα στάδια συνήθως είναι ήδη προσβεβλημένα και τα άλλα όργανα του σώματος.
Η εργαστηριακή διάγνωση στην οξεία μορφή εμφανίζει χαρακτηριστικές αλλοιώσεις οξείας σηψαιμικής ασθένειας, δηλαδή υπερτροφία του ήπατος και του σπλήνα, νεκρωτικές εστίες ή οζίδια στο συκώτι, στο σπλήνα, στα νεφρά, στους πνέυμονες, στο πάγκρεας, καθώς και οξεία εντερίτιδα.
Στην υποξεία και στην χρόνια μορφή παρατηρούνται επίσης νεκρωτικές εστίες οι οποίες σε χρόνιες καταστάσεις έχουν μέγεθος κεχριού. Στον εγκέφαλο και στους όρχεις επίσης είναι δυνατό να βρεθούν φλεγμονώδης εστίες.
Οι αλλοιώσεις στα έντερα είναι χαρακτηριστικές στις υποξείες ή στις χρόνιες μορφές. Στον βλενογόνο τους μπορούν να παρατηρηθούν λευκόφαιες πλάκες (υπερπλασία λεμφοζιδίων). Οι αρθρώσεις επίσης κατα την διάνοιξή τους παρουσιάζουν πυκνόρευστη βλέννα.
Μερικά πτηνά πεθαίνουν μετά απο μία περισσότερο ή λιγότερο παρατεταμένη νόσηση απο την ασθένεια, αλλά μερικά μπορεί να αναρρώσουν και στην συνέχεια γίνονται φορείς και διασπείρουν συνεχώς τα βακτήρια με τα κόπρανα ή τις εκκρίσεις τους, τα οποία μπορεί να μολύνουν άλλα πτηνά. Λόγω της μετάδοσης μέσω των κοπράνων συχνά εκτίθενται και οι ανθρώποι στον κίνδυνο μόλυνσης.
Στα πτηνά που διατηρούμε σαν κατοικίδια, η μετάδοση παρατυφοειδών μικροοργανισμών γίνεται κυρίως απο την πεπτική οδό, αν και συμβαίνει επίσης και μετάδοση μέσω του αέρα (αποξήρανση και διασπορά στον αέρα) των μικροοργανισμών που υπάρχουν στα κόπρανα. Η κατανάλωση τροφής ή νερού που έχει μολυνθεί απο ποντικούς, μύγες ή άλλα παράσιτα αποτελεί την σημαντικότερη αιτία. Η μόλυνση περνά εύκολα απο τα θηλυκά πτηνά στα αυγά τους όταν αυτά γεννηθούν. Επιπλέον μετά την γέννησή τους τα αυγά μπορούν να μολυνθούν απο μολυσμένα κόπρανα και να προκληθεί η νόσος. Είναι πραγματικά καλύτερα για αυτά τα έμβρυα να πεθαίνουν πριν την εκκόλαψη διότι εάν προσαρμοστούν στη Σαλμονέλλα μπορούν να τη μεταδώσουν στους χώρους ανάπτυξης των νεοσσών. Ακόμα ένας τρόπος με τον οποίο οι νεοσσοί μπορεί να μολυνθούν απο τους γονείς τους είναι κατα τη λήψη του μολυσμένου «γάλακτος του προλόβου».
Το καλύτερο που μπορεί να γίνει για τη θεραπεία της Σαλμονέλλωσης είναι η πρόληψη. Αυτά που απαιτούνται απαραιτήτως είναι η καλή υγιεινή κατάσταση, η απολύμανση και η καθαριότητα. Όλες οι τροφές που προορίζονται για τα πουλιά θα πρέπει να φυλάσσονται καταλλήλως, μακριά από ποντίκια, μύγες και έντομα. Οι ανοιχτές συσκευασίες “βιταμινών” με βάση το αυγό ή τα μπισκότα (αυγοτροφές) , που πωλούνται σε πολλά pet-shops, είναι επιρρεπείς στις μολύνσεις. Οι συσκευασμένες και κυρίως οι βιομηχανοποιημένες τροφές (extruded) σε μορφή κροκέτας ή ξηρής αυγοτροφής, είναι απίθανο να φέρουν μικροοργανισμούς Σαλμονέλλας εξαιτίας της διαδικασίας θέρμανσης που υπόκεινται κατα την παρασκευή τους. Άρα μπορούν να χορηγούνται άφοβα στην διατροφή των πτηνών συντροφιάς.
Τα δοχεία της τροφής επίσης, τα κλουβιά και οι χώροι ανάπτυξης των νεοσσών θα πρέπει να απολυμαίνονται συχνά. Τα περιττώματα δεν θα πρέπει να συσσωρεύονται στα κλουβιά ή στις φωλιές. Τα υλικά των φωλιών θα πρέπει να φυλάσσονται καθαρά και στεγνά και να αντικαθίστανται όποτε αυτό απαιτείται. Η βιομηχανία των πουλερικών πλένει ή καπνίζει τα αυγά, αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι εφικτή στα κατοικίδια πτηνά.
Φυσικά τα νέα πτηνά που εισάγονται στην εκτροφή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα και ελεγμένα από Σαλμονέλλα. Ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιήται με ετήσιες κτηνιατρικές εξετάσεις ιδιαίτερα στα πτηνά που στεγάζονται σε εξωτερικό χώρο συνεχώς, ή έρχονται σε επαφή με άλλα πτηνά (επιδείξεις, εκθέσεις, παζάρια πουλιών κ.λ.π.). Σε υπαίθρια εκτροφεία ή στους περιστερώνες, θα πρέπει να αποφεύγεται η επίσκεψη άγριων πτηνών ή περιστεριών(η λεπτή σίτα παρέχει προστασία και από τα έντομα),καθόσον αυτά μπορεί να είναι φορείς Σαλμονελλών. Οποιοδήποτε πτηνό δώσει θετικά αποτελέσματα στις καλλιέργειες θα πρέπει να θεραπεύεται ή να απομακρύνεται απο το σμήνος. Αυτά τα πτηνά δεν θα πρέπει να πωλούνται σε καμία περίπτωση, εκτός και εαν ο αγοραστής είναι πλήρως ενημερωμένος για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία τόσο των ίδιων των πτηνών όσο και τη δική του. Αλλά και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των κατοικίδιων πτηνών θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Αυτό έχει αποδειχθεί σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες μόλυναν οι ίδιοι τα δικά τους πτηνά!
Η θεραπεία της Σαλμονέλλωσης φαρμακευτικά γίνεται μόνο με το κατάλληλο αντιβιοτικό. Ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι η φαρμακευτική θεραπεία απομακρύνει τη μόλυνση, γι’αυτό συνιστάται να γίνονται καλλιέργειες σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αγωγή. Για να διαγνωστεί η Σαλμονέλλα, το βακτήριο πρέπει να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί. Η παρατήρηση μερικών συμπτωμάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν δεν σημαίνει ότι το πουλί πάσχει από Σαλμονέλλωση. Η Σαλμονέλλα απαιτεί ειδικά υποστρώματα για να ταυτοποιηθεί σωστά και στη συνέχεια πρέπει να γίνει αντιβιόγραμμα για να επιβαιβεωθεί εάν το αντιβιοτικό που θα χορηγηθεί πρόκειται πράγματι να θεραπεύσει τη λοίμωξη. Συνήθως χρησιμοποιείται Spectinomycin (ενέσιμη), Οxytetracycline (στοματικά ή ενέσιμη), Furazolidone ή nitrofurazone (στοματικά), Chloramphenicol (στοματικά ή ενέσιμη), Sulfadiazine + trimethoprime (στοματικά), Sulfadimidine (στοματικά) κ.τ.λ.
Δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε όμως την αντοχή που αναπτύσσουν τα βακτήρια προς τα αντιβιοτικά. Οι Σαλμονέλλες άρχισαν να εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιοτικά εδώ και 25 πλέον χρόνια. Οι τετρακυκλίνες και η αμπικιλλίνη ήταν από τις πρώτες στις οποίες οι Σαλμονέλλες άρχισαν να αναπτύσσουν ανθεκτικά στελέχη.

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου από τα ερευνητικά εργαστήρια τροφών και φαρμάκων για πτηνά συντροφιάς για την καταπολέμηση των Σαλμονελλών. Οι extruded τροφές και αυγοτροφές που παρασκευάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες, εξαφανίζουν τα περισσότερα βακτήρια και τα σπόρια τους. Επίσης ορισμένες εταιρείες παρασκευής φυτικών φαρμάκων παρασκεύασαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά φυτικά φάρμακα, βασισμένα στις αντιμικροβιακές ιδιότητες που παρουσιάζουν ορισμένες φυτικές ουσίες όπως η αλυσίνη. Το πλεονέκτημα αυτών των φαρμάκων είναι η δημιουργία φυσικής άμυνας και καταστολής των βακτηρίων της Σαλμονέλλας, χωρίς τον κίνδυνο της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών και άλλων ανεπιθύμητων παρενεργειών που προκαλεί η χρήση των αντιβιοτικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αρτοποιός Ε. Παθολογία πτηνών. Θεσσαλονίκη, 1986.
2. Burr E. Diseases of cage birds. Ames: lowa State University Press, 1987.
3. Eυσταθίου Λ. Μικρή Κτηνιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα.
4. Hawley B. Avian Research Center. Chilton U.S.A.
5. Σπαής Α. Νοσολογία πτηνών. Θεσσαλονίκη, 1979.
6. Σελέκος Β. Σαλμονελλώσεις πτηνών. Πτυχιακή εργασία. Φλώρινα, 1992.
7. Χαριτόπουλος Δ. Σημειώσεις Μικροβιολογίας. Φλώρινα, 1987.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να χορηγήσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση στα προγράμματα εμβολιασμού για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου που έχουν εκπονήσει διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ και ενέκρινε, επίσης, σειρά ειδικών μέτρων στήριξης που θα βοηθήσουν την Κύπρο να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα της τρομώδους νόσου στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι…… ο εμβολιασμός είναι το κύριο μέσο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού και, κατ’ επέκταση, για τη μείωση της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι και των προβλημάτων που προκαλεί η νόσος στο εμπόριο. Το πρόσθετο ποσό που θα διατεθεί στα κράτη-μέλη για τον εμβολιασμό είναι περίπου 59 εκατ. ευρώ. Τα ειδικά μέτρα στήριξης για την καταπολέμηση της τρομώδους νόσου στην Κύπρο θα πλαισιώσουν πρόγραμμα διετούς διάρκειας που έχουν υποβάλει οι κυπριακές αρχές. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν το 2009 για την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλει η Κύπρος για την καταπολέμηση της τρομώδους νόσου. Η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την υγεία, δήλωσε: «Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προστασία της υγείας των ζώων ανήκει στις προτεραιότητές μου. Είναι γνωστό ότι η καλή υγεία των ζώων μπορεί να έχει μόνο απτά και πραγματικά οφέλη για τα ίδια τα ζώα αλλά και για τους κτηνοτρόφους και την οικονομία συνολικότερα. Σήμερα, αποδείξαμε ότι έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στον αγώνα τους για την καταπολέμηση σημαντικών ασθενειών των ζώων».

ΠΗΓΗ : ΑΠΕ

Φόβοι γρίπης...

Να καθησυχάσουν και να ενημερώσουν τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τα αίτια της εμφάνισης της νέας γρίπης, προσπαθούν οι ειδικοί. Επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής καθώς και της έγκαιρης ενημέρωσης των αρχών ή γιατρού σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρουσιάζει συμπτώματα δυνατού κρυολογήματος ή γρίπης σε συνδυασμό με πυρετό.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον ο ιός που προκαλεί τη συγκεκριμένη ασθένεια, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την απειλή που εδώ και χρόνια φοβάται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ακολουθούν μια σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις, με βάση τις μέχρι τώρα επιστημονικές γνώσεις για το νέο ιό, με βάση δημοσιεύματα του BBC, του New Scientist και του Live Science.

Τι είναι η γρίπη των χοίρων

Μια αναπνευστική ασθένεια που πλήττει τα γουρούνια και προκαλείται από γρίπη τύπου Α. Είναι γνωστή από παλιά, περιοριζόταν στα κοπάδια των χοίρων και σπάνια ήταν θανατηφόρα. Συνήθως ξεσπά το φθινόπωρο και το χειμώνα, αλλά είναι παρούσα όλο τον χρόνο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές της γρίπης των χοίρων και, όπως συμβαίνει με την ανθρώπινη γρίπη, ο τύπος της μόλυνσης συνεχώς μεταβάλλεται.

Μπορούν να την κολλήσουν οι άνθρωποι;

Κανονικά όχι, αν και σποραδικά αυτό είχε συμβεί, συνήθως σε όσους είχαν στενή επαφή με χοίρους. Η γρίπη αυτή κολλά όπως η ανθρώπινη γρίπη, με το βήχα και το φτάρνισμα, μέσα από αερομεταφερόμενα υγρά σταγονίδια. Στο ξέσπασμα που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ξεκάθαρο ότι η νέα γρίπη περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα δεν διαφέρουν από την κοινή εποχική γρίπη (πυρετός, πόνος στο σώμα και το λαιμό, κόπωση, βήχας κλπ.). Ένας ενήλικος μπορεί να εξαπλώσει τον ιό μια μέρα πριν και μέχρι επτά μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ενώ τα παιδιά πιθανώς για ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ποιες είναι οι κατάλληλες προφυλάξεις;

Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι, αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και το στόμα, αποστάσεις ασφαλείας από αρρώστους, μάσκα προσώπου κλπ.

Πρόκειται για ένα νέο άγνωστο είδος γρίπης;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει ότι, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τώρα στελέχους Η1Ν1 της γρίπης τύπου Α. Το Η1Ν1 προκαλεί τα περιοδικά ξεσπάσματα της συνηθισμένης γρίπης στους ανθρώπους. Το νέο στέλεχος Η1Ν1 είναι διαφορετικό επειδή περιέχει ανάμικτο γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στα στελέχη του ιού που μολύνουν ανθρώπους, πουλιά και χοίρους. Οι ιοί γρίπης έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα εκδοχή του Η1Ν1 προέκυψε, κάποια στιγμή, από την ανάμιξη διαφορετικών στελεχών του ιού (τα οποία συνήθως μολύνουν διαφορετικά είδη έμβιων οργανισμών), μέσα στον ίδιο χοίρο, που αποτέλεσε το ‘εργαστήρι’ για τη γενετική ανταλλαγή και τη δημιουργία του νέου στελέχους. Στην πραγματικότητα, ο νέος ιός δεν έχει ποτέ ανιχνευτεί αυτούσιος σε χοίρους στο παρελθόν, απλώς μια από τις πρωτεϊνες του είναι όμοια με τον ιό που συνήθως μολύνει τους χοίρους.

Είναι ασφαλής η κατανάλωση χοιρινού κρέατος;

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η γρίπη των χοίρων μεταδίδεται τρώγοντας χοιρινό από μολυσμένα ζώα. Όμως είναι απαραίτητο το κρέας να είναι καλά μαγειρεμένο, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 βαθμών κελσίου, ώστε να σκοτωθεί ο ιός αν υπάρχει.

Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο στέλεχος γρίπης (όπως φαίνεται πως συμβαίνει και τώρα), το οποίο έχει αποκτήσει την ικανότητα να ‘πηδά’ από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες και τις αρμόδιες αρχές υγείας μήπως έχει τη δυνατότητα να εξελιχτεί σε επιδημία ή και σε πανδημία. Η πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1918 (που προκλήθηκε από μια μετάλλαξη του Η1Ν1) ήταν η πιο φονική της σύγχρονης εποχής, μόλυνε περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και σκότωσε πάνω από 50 εκατ. ανθρώπους, ιδίως νέους. Το 1957 η Ασιατική γρίπη (μια μετάλλαξη του ιού Η2Ν2 της ανθρώπινης γρίπης, σε συνδυασμό με μια μετάλλαξη της γρίπης των άγριων παπιών) σκότωσε 2 εκατ. άτομα, ιδίως ηλικιωμένους. Το 1968 μια μετάλλαξη γνωστή ως Η3Ν2, που ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ, σκότωσε 1 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως, ιδίως άνω των 65 ετών.

Για την νέα περίπτωση της γρίπης των χοίρων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι είναι σοβαρή και ότι δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια πανδημία. Τονίζει όμως ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί σωστά η εξέλιξη της κατάστασης. Είναι ενθαρρυντικό ότι, αντίθετα με τα φονικά κρούσματα στο Μεξικό, σε άλλες χώρες (ιδίως τις ΗΠΑ που έχουν και τα περισσότερα λόγω γειτνίασης) τα συμπτώματα των ασθενών είναι πιο ήπια, γεγονός που ίσως σημαίνει ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει στο Μεξικό. Πιθανώς υπάρχει σε αυτή τη χώρα εν δράσει ένας δεύτερος άσχετος τοπικός ιός, που όμως δεν θα επηρεάσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ένδειξη πάντως ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει, είναι ότι η νέα γρίπη πλήττει κυρίως νέους (που έχουν λιγότερα αντισώματα) και όχι ηλικιωμένους, όπως η συνήθης περιοδική γρίπη.

Υπάρχει θεραπεία;

Δύο συνήθη αντι-γριπικά φάρμακα φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των μέχρι τώρα περιστατικών, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Επειδή όμως ο ιός μπορεί να αναπτύξει αντίσταση, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για πόσο καιρό τα φάρμακα αυτά θα είναι αποτελεσματικά. Είναι εξάλλου ακόμα αβέβαιο κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικά τα αντι-γριπικά εμβόλια κατά του νέου στελέχους, το οποίο είναι γενετικά διαφορετικό από άλλα στελέχη γρίπης. Από την άλλη, δεν υπάρχουν αποθέματα εμβολίων για το νέο ιό. Αμερικανοί επιστήμονες ήδη ετοιμάζουν ένα νέο εμβόλιο, όμως θα πάρει χρόνο για να τελειοποιηθεί και για να παραχθεί σε αρκετές ποσότητες από τις φαρμακευτικές εταιρίες, ώστε να καλύψει την τεράστια παγκόσμια ζήτηση – αν χρειαστεί. Αν πάντως ο ιός εμφανίσει διαδοχικά κύματα έξαρσης και υποχώρησης, όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις, τότε θα υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας.

Έχει σχέση η νέα γρίπη με το κοινό κρυολόγημα;

Πολύ συχνά δημιουργείται σύγχυση, επειδή τόσο η γρίπη όσο και το κρυολόγημα προκαλούνται από ιούς που φέρνουν παρόμοια συμπτώματα, οπότε είναι σχεδόν αδύνατη η διάκρισή τους με βάση μόνο τα συμπτώματα. Πάντως η γρίπη έχει πιο έντονα συμπτώματα (ιδίως πυρετό και αίσθημα εξάντλησης) και κυρίως μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές.

Μπορεί η νέα γρίπη να φθάσει σε οποιαδήποτε χώρα;

Από τη στιγμή που τα ταξίδια είναι πια τόσο διαδεδομένα, είναι πιθανό ένας φορέας να τη μεταφέρει σε άλλη χώρα. Ο βαθμός επικινδυνότητας εξαρτάται από το τόσα εύκολα ο ιός μεταδίδεται σε άλλο άνθρωπο. Τα συμπτώματα χρειάζεται μερικές μέρες για να εκδηλωθούν και στο μεταξύ ο ιός μπορεί να έχει εξαπλωθεί πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Μπορεί τελικά να υπάρξει κάποια στιγμή πανδημία;

Κάθε νέος ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων προκαλεί τέτοιο φόβο, επειδή το ανοσοποιητικό σώμα των ανθρώπων δεν έχει κατάλληλα αντισώματα. Οι περισσότερες χώρες έχουν στα συρτάρια τους σχέδια για μια τέτοια περίπτωση, που περιλαμβάνουν φάρμακα, εμβόλια και μέτρα απομόνωσης των φορέων, απαγορεύοντας τις δημόσιες συγκεντρώσεις, κλείνοντας τα σχολεία κ.α.

Πηγή : http://www.tech-culture.com

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η »ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ» ;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο σύγκλησης μίας επείγουσας συνάντησης, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η αύξηση των κρουσμάτων σε ανθρώπους της “νόσου των χοίρων” στο Μεξικό και στις ΗΠΑ σημαίνει την απαρχή μίας πανδημίας. Η “νόσος των χοίρων” δεν είναι μία καινούργια ασθένεια. Αντίθετα καταγραφόταν, συνήθως στις ΗΠΑ, ένα με δύο κρούσματα τον χρόνο, και αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι ερχόταν σε άμεση επαφή με χοίρους. Διάφορα στελέχη της νόσου έχουν απομονωθεί και έχουν αναγνωριστεί. Ο Η1Ν1, Η1Ν2, Η2Ν3 κλπ. Τα πρόσφατα κρούσματα φαίνεται ότι είναι ένα πρωτοφανές μίγμα από τους τύπους του ιού της “νόσου των χοίρων” Α Η1Ν1 και Η2Ν3 με στοιχεία από νόσους των πτηνών, αλλά και ανθρώπινες νόσους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν επτά περιπτώσεις ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τη “νόσο των χοίρων” στο Τέξας και στην Καλιφόρνια. Εμβόλιο για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια δεν υπάρχει για τους ανθρώπους, υπάρχει μόνο για τους χοίρους. Οι επιδημιολόγοι πάντως, συνεχίζουν να χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου και να λένε προς κάθε κατεύθυνση ότι το ξέσπασμα μίας πανδημίας είναι θέμα χρόνου. Άλλωστε, στην ιστορία της ανθρωπότητας ξεσπούν κατά μέσο όρο τρεις πανδημίες κάθε αιώνα. Στο Μεξικό πάντως, η Κυβέρνηση με τωρινή της ανακοίνωση ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών από τη “νόσο των χοίρων” στους 61, από τους αρχικά ανακοινωθέντες 16, ενώ μία άλλη πληροφορία ανεβάζει τον αριθμό των κρουσμάτων στο Μεξικό σε 1.000. Σύμφωνα με ανταποκρίσεις από την πόλη του Μεξικό μέχρι και η κυκλοφοριακή κίνηση ήταν ανύπαρκτη και όλα αυτά σε μία πόλη 20 εκατ. κατοίκων.

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για την εμφάνιση και την επανεμφάνιση ασθενειών των ζώων, ορισμένες από τις οποίες μεταδίδονται στον άνθρωπο, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζεται σήμερα στο Παρίσι από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας των Ζώων.

Οι τρεις ζωονόσοι που εμφανίζονται συχνότερα και καταγράφονται από τις χώρες μέλη του ΔΟΥ, 126 από τις οποίες συμμετείχαν στην έρευνα, είναι ο καταρροϊκός πυρετός ή νόσος της κυανής γλώσσας, ο πυρετός της Κοιλάδας του Ριφτ και ο ιός του δυτικού Νείλου


«Όλο και περισσότερες χώρες αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή την εμφάνιση τουλάχιστον μίας ανερχόμενης ή επανεμφανιζόμενης νόσου που πλήττει ή έχει πλήξει το έδαφός τους», δήλωσε ο Μπερνάρ Βαγιά, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας των Ζώων, μη κυβερνητικού οργανισμού ο οποίος πραγματοποιεί την εβδομάδα αυτή την 77η γενική της συνέλευση.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 71% των χωρών που συμμετέχουν «έχουν δηλώσει εξαιρετικά ανήσυχες ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασθένειες των ζώων»

Για την αντιμετώπιση της κατάσταση αυτής, οι 174 χώρες μέλη του Οργανισμού προτείνουν την ενίσχυση των μέσων επικοινωνίας για «την πρόληψη ή τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ζωική παραγωγή και στις ασθένειες, περιλαμβανομένων εκείνων που μεταδίδονται στον άνθρωπο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Έξαρση κρουσμάτων λοιμώδους αναιμίας των ιπποειδών (Equine Infectious Anaemia) παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα σε άλογα στη νοτιοδυτική Σλοβενία, σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Από ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι μόνο στην κοιλάδα Βίπαβα, 12 άλογα έχουν προσβληθεί από τη νόσο.


Όπως δήλωσε στο σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA, ο Άντον Λάβρεντσιτς από την κτηνιατρική κλινική της Λίπαβα, η ασθένεια εντοπίστηκε πριν από μία εβδομάδα, στη διάρκεια τακτικού ελέγχου σε άλογο αγροκτήματος της περιοχής.


Αμέσως υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και τα υπόλοιπα 35 άλογα του αγροκτήματος και διαπιστώθηκε ότι τα 11 είχαν προσβληθεί από τη νόσο.


Τα αποτελέσματα εστάλησαν στην εθνική κτηνιατρική διεύθυνση, η οποία ανέλαβε την υπόθεση και θα αποφασίσει τι θα γίνει με τα 12 άλογα που έχουν νοσήσει.


«Συνήθως τα ζώα που προσβάλλονται από τη νόσο θανατώνονται», ανέφερε ο κ. Λάβρεντσιτς σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου και σε άλλα εκτροφεία αλόγων.


«Η μολυσματική ασθένεια μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος από κουνούπια και μύγες και ο κίνδυνος είναι μεγάλος τώρα που έρχεται η άνοιξη», δήλωσε ο κ. Λάβρεντσιτς.

429_1

Όσο…παράξενος και αν ακούγεται ο όρος «επίθεση αγνώστων σκουληκιών», αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα της Λιβερίας και της Γουϊνέας, στη Δυτική Αφρική.

Σε ένα περιστατικό άνευ προηγουμένου, ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος σκουληκιού έχει καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών και μολύνει τους υδάτινους πόρους της περιοχής, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή 400.000 κατοίκων. Το εν λόγω σκουλήκι, αν και στην αρχή είχε θεωρηθεί πως πρόκειται για “armyworm” (ένα πιο «σκληροτράχηλο» είδος σαρανταποδαρούσας), σύμφωνα με ανακοίνωση της επιστημονικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών που κατέφτασε στην περιοχή (και ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), ανήκει σε ένα νέο είδος, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ξανά στους καταλόγους των βιολόγων. Παρόλα αυτά, οι ντόπιοι αγρότες λένε πως το έχουν ξανασυναντήσει: πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σκληρό αντίπαλο, ο οποίος αντιμετωπίζεται μόνο με ακραία μέτρα, όπως την καύση τεραστίων εκτάσεων, με σκοπό την εξόντωση των σκουληκιών μέσω ασφυξίας. Ωστόσο, ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε λάβει χώρα τόσο μαζική «εισβολή».

Ο άγνωστος εισβολέας αρέσκεται να καταβροχθίζει τα φύλλα δέντρων Dohama (συναντάται πάρα πολύ στην Αφρική γενικότερα)  και αφήνει τα αυγά του πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Το παράδοξο είναι πως, παρά τις διαφορετικές συνήθειες σε σχέση με τα γνωστά είδη σκουληκιών, η διαπίστωση πως πρόκειται για τελείως νέο είδος έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ομάδα που είχε σταλεί από τα Ηνωμένα Έθνη (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) προχώρησε σε βιοψίες. Δείγματα έχουν σταλεί στο Διεθνές Ινστιτούτο Τροπικής Γεωργίας στο Μπενίν και στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

________

Κώστας Μαυραγάνης

Σαφή προειδοποίηση για την αποφυγή βόσκησης στις επικίνδυνες περιοχές στη Λήμνο απηύθυνε, την Παρασκευή, το Επαρχείο και συγκεκριμένα το Τμήμα Κτηνιατρικής. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε δείγματα από νεκρά αγριοκούνελα τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Ρεπανιδίου και προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας από τη Θηροφυλακή, ανιχνεύτηκε η παρουσία καρβαμιδικών εστέρων. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και είναι τοξικές για τα ζώα και τον άνθρωπο, η δε αλόγιστη χρήση τους επιβαρύνει το περιβάλλον και καθιστά τοξικά τα φυτά, έχουν δε αθροιστική δράση στους οργανισμούς. Εφιστούμε την προσοχή των κτηνοτρόφων ώστε να αποφεύγουν τη βόσκηση στις ύποπτες περιοχές για αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων των ζώων τους ή επιβάρυνσης του παραγόμενου γάλακτος».

Η έκταση στην οποία έχουν βρεθεί νεκρά αγριοκούνελα είναι 20 περίπου στρέμματα από το Ρεπανίδι έως το Βάρος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί άλλη περιοχή στην οποία να έχει γίνει χρήση των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Η ανησυχία όμως που εκφράζεται έχει να κάνει με το ενδεχόμενο μεταφοράς των ουσιών αυτών σε άλλες περιοχές, λόγω διασποράς τους με τον αέρα. Αναφέραμε στο φύλλο της Παρασκευής για το θάνατο ενός μικρού σκυλιού, το οποίο είχε πιάσει στα δόντια του ένα κουνέλι.

Απέτυχαν τα μέτρα
Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί αγρότες στη Λήμνο οι οποίοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους συμφωνούν με την κίνηση που έγινε. Κι αυτό επειδή τα ειδικά συνεργεία κυνηγιού των αγριοκούνελων που έγιναν δεν έφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα και έτσι η απόγνωση επανήλθε σε μεγάλη μερίδα του αγροτικού κόσμου του νησιού.
Η κατάσταση, δυστυχώς, μοιάζει μη αναστρέψιμη. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε όταν έπρεπε στην αρχή της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού των αγριοκούνελων, με αποτέλεσμα η καταστροφή που υφίσταται τώρα η αγροτική παραγωγή να είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, κανείς υγιώς σκεπτόμενος νους δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα δηλητηριασμένων ζώων. Πολύ περισσότερο όταν αυτή συνδυάζεται με κίνδυνο της δημόσιας υγείας.