Category: ΣΠΟΥΔΕΣ


196943_458581940871534_1365746380_n

Advertisements

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Φλώρινας, υπό την καθοδήγηση της έμπειρης ερευνητικής ομάδας που διαθέτει, προβαίνει σε σειρά ερευνητικών εργασιών με τη αθρόα συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μεταφοράς σημαντικών για την υγεία του καταναλωτή ιδιοτήτων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο αυγό και στο κρέας πουλερικών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ήδη έχουν ολοκληρωθεί (άνοιξη- φθινόπωρο 2012) οι εργασίες, στις οποίες μελετήθηκε η επίδραση των φλοιών σπόρων σουσαμιού στην ποιότητα των πτηνοτροφικών προϊόντων και τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών θα ανακοινωθούν, μεταξύ άλλων και στο 4ο Τεχνολογικό Συνέδριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη (ανακοίνωση συνεδρίου στο site Ζωικής Παραγωγής http://ap.florina.teikoz.gr), ενώ την περίοδο αυτή (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2012), έχουν εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος της Φλώρινας, νέα πειραματικά προγράμματα στα οποία μελετάται η επίδραση των φύλλων της ρίγανης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτηνοτροφικών προϊόντων. Την αμέσως επόμενη περίοδο πρόκειται οι ερευνητικές αυτές εργασίες να εφαρμοστούν και στα υπόλοιπα αγροτικά ζώα που διαθέτει το αγρόκτημα (χοίροι, μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά).

Τόσο ο σπόρος του σουσαμιού όσο και το φυτό της ρίγανης περιέχουν σημαντικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, οι οποίοι όπως αποδεικνύεται πειραματικά, είναι δυνατό να περάσουν στα πτηνοτροφικά προϊόντα και μέσω αυτών στη διατροφική αλυσίδα των καταναλωτών, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της υγείας τους. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται στον οργανισμό των καταναλωτών και προκαλούν σημαντικές βλάβες στη λειτουργία του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πειραματικές αυτές εργασίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής έχουν αυστηρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτούνται, σε αντίθεση με την αθρόα χρηματοδότηση άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αποτελούν μια πραγματικά καινοτόμο δράση, που συμβάλλει θετικά στην ακόμη μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, του οποίου το επίπεδο σπουδών, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από την έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης, κατατάσσεται δικαίως μεταξύ των πρώτων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας».Στην πρόσληψη 36 συμβασιούχων με σύμβαση έως 8 μήνες προχωρά ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν τόσο στην έδρα του ΕΛΟΓΑΚ στη Θεσσαλονίκη όσο και τα περιφερειακά του τμήματα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι 36 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ

  • 1 Θέση Οικονομικού, με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών στην Κεντρική Υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • 6 θέσεις Γεωπονικού, με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών: στη Θεσσαλονίκη (1 θέση), την Αθήνα (2 θέσεις), τα Ιωάννινα (1 θέση), την Ξάνθη (1 θέση) και την Πάτρα (1 θέση).
  • 14 θέσεις Κτηνιατρικού, με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών: στη Θεσσαλονίκη (3 θέσεις), την Αθήνα (5 θέσεις), τα Ιωάννινα (1 θέση), τη Λάρισα (1 θέση), την Ξάνθη (1 θέση), την Πάτρα (1 θέση) και το Ρέθυμνο (2 θέσεις)
  • 1 θέση Γεωπονικού- Κτηνιατρικού, Υπεύθυνου Εργαστηρίου Ρεθύμνου με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών

Κατηγορία ΤΕ

  • 5 θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων – Γεωπονίας Ζωικής παραγωγής με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών στη Θεσσαλονίκη (4 θέσεις) και το Ρέθυμνο (1 θέση)

Κατηγορία ΔΕ

  • 8 Θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών στη Θεσσαλονίκη
  • 1 Θέση ΔΕ Γραμματέων με διάρκεια απασχόλησης 8 μηνών στη Θεσσαλονίκη

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει 10 ημέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΓΕΓΕΣ

Τμήματα :
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α.
Στόχοι Προγράμματος Σπουδών :
Στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, εκτός από το εκπαιδευτικό έργο, διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ζωικής παραγωγής και την ποιοτική βελτίωση των παραγομένων ζωικών προϊόντων. Το Τμήμα για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πληρέστερη κατάρτιση εξειδικευμένων νέων επιστημόνων οργάνωσε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έως και σήμερα
Απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους εξής τομείς (κατευθύνσεις): α) Ζωική Παραγωγή, β) Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στους εξής τομείς (κατευθύνσεις): α) Ζωική Παραγωγή, β) Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών
Προϋποθέσεις Εισαγωγής Υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. και συναφών Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι:
1. Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών:
Για την Ειδίκευση «Ζωική Παραγωγή» στα γνωστικά αντικείμενα: α) Γενετική Βελτίωση, β) Φυσιολογία Θρέψεως
2. Ο βαθμός του πτυχίου.
3. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική κλπ.
4. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
5. Αντικείμενο και βαθμός πτυχιακής μελέτης.
6. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
7. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.
8. Προσωπική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή.
Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία κτλ).

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα

Απαιτείται κατοχή Μ.Δ.Ε. Η φοίτηση είναι διετής τουλάχιστον και κατά διάρκειά της εκπονείται η Διδακτορική Διατριβή και η επιτυχής διαδικασία περατώνεται με την απονομή του Δ.Δ.
Πληροφορίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΔΕ «Ζωική Παραγωγή»: Γεώργιος Ζέρβας, Καθηγητής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 529 4411, Φαξ: 210 529 4413, gzervas@aua.gr
Γραμματεία: Ελισσάβετ Χατζημπάρμπα, Γεωργία Πρωτεκδίκου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Τηλ.: 210 529 4426, Φαξ: 210 529 4414
ginap@aua.gr
Προσφερόμενες κατευθύνσεις και τομείς
//echo
Προσφερόμενα μαθήματα και κατευθύνσεις :
Το πρόγραμμα είναι μονοετές (full-time). Κατά το πρώτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν κύκλο μαθημάτων τεσσάρων υποχρεωτικών γνωστικών αντικειμένων και δύο επιλογής για την κατεύθυνση «Ζωική Παραγωγή».
Κατά το δεύτερο εξάμηνο οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί σπουδαστές στις προηγηθείσες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, υποχρεούνται στην παρακολούθηση σεμιναρίων εξειδικευμένου περιεχομένου, στη συμμετοχή εκπαιδευτικών εκδρομών, καθώς και στην εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, της οποίας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αναπτύσσονται δημόσια. Η επιτυχής εκπόνηση και δημόσια ανάπτυξη της εργασίας σηματοδοτούν το τέλος του δευτέρου εξαμήνου αλλά και της συνολικής περιόδου της μονοετούς διάρκειας μεταπτυχιακών σπουδών.

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
– Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
– Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
– Πειραματικός Σχεδιασμός -Ανάλυση Δεδομένων
– Οικονομία της Ζωικής Παραγωγής

Μαθήματα επιλογής (δύο από τα κατωτέρω):
– Διατροφή Αγροτικών Ζώων
– Υγεία Αγροτικών Ζώων
– Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

Εργαστηριακή εκπαίδευση
Σύνολο ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 24

Β΄ Εξάμηνο
Σειρά σεμιναρίων
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 16

Μεταπτυχιακή Διατριβή
Κάθε Μ.Φ. υποχρεούται να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διατριβή ερευνητικού ή συνθετικού περιεχομένου.