Category: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ


Νέα δεδομένα δημιουργεί πρόταση της Κομισιόν στους κτηνιατρικούς ελέγχους που γίνονται στο σφαγείο. Η πρόταση τροποποιεί τους Κανονισμούς 853 και 854 του 2004 και τον 2074 του 2005. Ο νέος Κανονισμός οδεύει προς την τελική του μορφή και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήθηκε από ομάδα Ευρωβουλευτών της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και κατέθεσαν ψήφισμα στο οποίο υποστήριζαν ότι θα οδηγούσε σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα απορρίφθηκε το ψήφισμα. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής: 

Στον 853/2004: 

– Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του εν λόγω κανονισμού οι υπεύθυνοι των σφαγείων απαιτείται να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Αυτό που θα προστεθεί με το νέο κανονισμό, είναι ότι στις πληροφορίες που θα παρέχονται στο σφαγείο θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ανίχνευση Trichinella στο κρέας στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού.

– Στον κανονισμό θεσπίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή εκτός σφαγείου, είναι κατάλληλο για κατανάλωση για τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το κρέας των ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή και το οποίο έχει επιτυχώς διέλθει από υγειονομική επιθεώρηση, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, η απαίτηση για ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο περιορισμός στην εθνική αγορά θα πρέπει να διαγραφεί από τον εν λόγω κανονισμό.

Στον 854/2004: 

– Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.

Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.

– Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

 Στον 2074/2005: 

– Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.

 Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από όσα αναφέρονται για τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Advertisements

sunedrio_tzp_1

24-26 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2010

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΤΕΛΕΥΕΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (300 ΛΕΞΕΩΝ) : 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 50 ΕΥΡΩ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 ΕΥΡΩ).

Στα ίχνη κυκλώματος που φέρνει παράνομα στη χώρα μας ζωντανά ζώα, τα σφάζει και στη συνέχεια τα προωθεί στην αγορά ως ελληνικά, βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας, έχοντας ήδη στα χέρια τους μία τουλάχιστον «καραμπινάτη» περίπτωση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Ο (γνωστός για τις επιδόσεις του στην έρευνα και τεκμηρίωση σκανδάλων από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση) υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλης Καρχιμάκης από τη στιγμή που ανέλαβε τις αρμοδιότητες των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων έχει «ταρακουνήσει» τον υπηρεσιακό μηχανισμό που ήταν εν πολλοίς αδρανοποιημένος. Στο πλαίσιο αυτό έφτασε στο υπουργείο στις 21 Δεκεμβρίου εμπιστευτική πληροφορία για παράνομη εισαγωγή χοιριδίων από το τελωνείο των Ευζώνων. Την επόμενη ημέρα, τριμελές κλιμάκιο από κτηνιάτρους των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο στον Σταθμό Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) Ευζώνων.

Ωστόσο, επειδή όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολο είναι να προειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι, το κλιμάκιο δήλωσε… παραπλανητικό δρομολόγιο για Κατερίνη. Ο αιφνιδιασμός πέτυχε και στον έλεγχο που διενεργήθηκε στους Ευζώνους, μεταξύ πολλών άλλων παρατυπιών και αντικανονικών πρακτικών, αποκαλύφθηκε ότι στις 16 Δεκεμβρίου είχαν μπεί παράνομα στη χώρα μας, 1100 χοιρίδια για πάχυνση, προέλευσης Ουγγαρίας μέσω Σερβίας και Σκοπίων.

Η πρώτη παρανομία έγκειται στο γεγονός ότι, όπως ορίζει ο νόμος «η διαμετακόμιση χοιροειδών, τα οποία έχουν αποσταλεί από ένα κράτος – μέλος και προορίζονται για άλλο κράτος – μέλος μέσω Σερβίας και FYROM επιτρέπεται μόνον για άμεση σφαγή και όχι για πάχυνση», πραγματοποιείται δε, από ειδικά σφραγισμένα οχήματα και υπό ειδικές συνθήκες.

Το σοβαρότερο ωστόσο μέρος της υπόθεσης αποκαλύφθηκε στη συνέχεια των ελέγχων που διέταξε ο κ. Καρχιμάκης, όχι πλέον στα σύνορα, αλλά στα Μέγαρα, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της χοιροτροφικής μονάδας που εμφανιζόταν ως παραλήπτης των 1100 χοιριδίων. Όπως ίσως μπορεί κανείς να φανταστεί, τα χοιρίδια δεν βρέθηκαν πουθενά, καθώς, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οδηγήθηκαν αμέσως για σφαγή και, με ελληνική πλέον ταυτότητα, προωθήθηκαν στην χριστουγεννιάτικη αγορά, στην οποία υπάρχει πάντα ζήτηση για μικρά χοιρίδια που πωλούνται με το δέρμα. Το όφελος για το κύκλωμα των λαθρεμπόρων είναι σημαντικό, καθώς τα ελληνικά χοιρίδια πωλούνται σήμερα στην αγορά περί τα 8 ευρώ το κιλό, τη στιγμή που τα εισαγόμενα «πιάνουν» τη μισή τιμή, περί τα 4 ευρώ το κιλό.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Γεωργίας θα συνεχίσει τους ελέγχους, σε συνεργασία μάλιστα με το ΣΔΟΕ και θα διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση μέσω της διαδικασίας αμοιβαίας συνδρομής με τις Ουγγρικές αρχές. Επιπλέον, δόθηκε ήδη γραπτή εντολή στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας να ερευνήσουν στα σφαγεία των περιοχών τους, για να αναζητήσουν περιπτώσεις σφαγής χοιριδίων που θα μπορούσε να βοηθήσει τον εντοπισμό των «χαμένων» ζώων.

Το ερώτημα που επιδιώκει να απαντήσει το υπουργείο είναι αν πίσω από τη σαφή αυτή περίπτωση κρύβεται κύκλωμα που δρα συστηματικά και φέρνει όλο το χρόνο αρνιά, κατσίκια, χοιρινά και άλλα κρέατα που διοχετεύονται στην αγορά ως ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να «ξυπνήσουν» οι καθεύδουσες υπηρεσίες ελέγχου και, σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση του ΕΦΕΤ, να αποτελέσουν ένα δίχτυ προστασίας του καταναλωτή και του εισοδήματος του έλληνα παραγωγού.

Θοδωρής Παναγούλης

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Βελτιώσεις στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των χοίρων ήταν ο κύριος στόχος σχετικής ημερίδας που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλες.

Στο «Εργαστήριο για την ευζωία των χοίρων» ήρθαν σε επαφή εμπειρογνώμονες από τις εθνικές κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων για την καλή διαβίωση των ζώων ή που ενδιαφέρονται για την προώθηση υψηλών στάνταρς στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές που διευκολύνουν την καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των χοίρων και στις πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την ευζωία των χοίρων.

Η ημερίδα είχε στόχο να καταδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των κοινοτικών στάνταρς καλής μεταχείρισης των ζώων σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας του χοιρινού και να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες αγοράς που δημιουργούνται όταν σέβονται τις απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα φιλικά προς τα ζώα.

 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣΤο τελικό στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης για την εφαρμογή του ισοζυγίου κρέατος, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλη Παπαδόπουλου παρουσία του Γ.Γ. κ. Κωνσταντίνου Σκιαδά και του Προέδρου του ΕΛΟΓΑΚ κ. Πολυνείκη Φάσσα και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών και συζητήσεων, που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εκπρόσωποι των φορέων, είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, σχετικά με την εύρυθμη εφαρμογή και λειτουργία των ΚΥΑ:

 • «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τύποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος»

 • και «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή – προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά την λιανική πώληση του κρέατος»
 • Ο Υφυπουργός ΑΑ&Τ Μχάλης Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι: «Η προσπάθεια συνεχίζεται, παράγεται καθημερινά το απαιτούμενο έργο για την υλοποίηση των αποφάσεων, τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όσο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Ειδικότερα για την τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου, επανεπιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ. Δεν αποκλείστηκε βέβαια το ενδεχόμενο της λήψης διορθωτικών μέτρων, εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, συμμετείχαν:

 • ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Σκιαδάς
 • ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ), κ. Πολυνείκης Φάσσας,
 • Εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ, κ. Ράικος Αθανάσιος
 • ο Πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, κ. Εμμανουηλίδης Νικόλαος
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας, κ. Λαμπρόπουλος Γιώργος,
 • ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασταματαρχών Κρεοπωλών, κ. Δημητρίου Πέτρος,
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας-Θράκης & Θεσσαλίας, κ. Τσερνός Ιωάννης

 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Αθηνών, κ. Παντελίδης Ελευθέριος
 • ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Πειραιά κ. Νικόλαος Οικονόμου

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δυσκολίες έχει προκαλέσει σε ορισμένα σφαγεία της χώρας η υλοποίηση της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με την οποία από 1ης Ιουλίου επιτρέπεται η σφαγή των χοίρων μόνο αφού εξετασθούν για τη νόσο της τριχινίασης.Με την απόφαση…..

εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας του 2005 (εξέταση σφάγιων χοιρινού κρέατος για τη νόσο της τριχινίασης με τη μέθοδο της τεχνητής πέψης).

Όμως, ορισμένα σφαγεία, όπως για παράδειγμα τα 4 που λειτουργούν στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, δεν διαθέτουν μέχρι τώρα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, με συνέπεια να έχει σταματήσει η σφαγή των χοίρων.

ΠΗΓΗ : AGRONEWS

Φόβοι γρίπης...

Να καθησυχάσουν και να ενημερώσουν τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τα αίτια της εμφάνισης της νέας γρίπης, προσπαθούν οι ειδικοί. Επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής καθώς και της έγκαιρης ενημέρωσης των αρχών ή γιατρού σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρουσιάζει συμπτώματα δυνατού κρυολογήματος ή γρίπης σε συνδυασμό με πυρετό.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον ο ιός που προκαλεί τη συγκεκριμένη ασθένεια, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την απειλή που εδώ και χρόνια φοβάται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ακολουθούν μια σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις, με βάση τις μέχρι τώρα επιστημονικές γνώσεις για το νέο ιό, με βάση δημοσιεύματα του BBC, του New Scientist και του Live Science.

Τι είναι η γρίπη των χοίρων

Μια αναπνευστική ασθένεια που πλήττει τα γουρούνια και προκαλείται από γρίπη τύπου Α. Είναι γνωστή από παλιά, περιοριζόταν στα κοπάδια των χοίρων και σπάνια ήταν θανατηφόρα. Συνήθως ξεσπά το φθινόπωρο και το χειμώνα, αλλά είναι παρούσα όλο τον χρόνο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές της γρίπης των χοίρων και, όπως συμβαίνει με την ανθρώπινη γρίπη, ο τύπος της μόλυνσης συνεχώς μεταβάλλεται.

Μπορούν να την κολλήσουν οι άνθρωποι;

Κανονικά όχι, αν και σποραδικά αυτό είχε συμβεί, συνήθως σε όσους είχαν στενή επαφή με χοίρους. Η γρίπη αυτή κολλά όπως η ανθρώπινη γρίπη, με το βήχα και το φτάρνισμα, μέσα από αερομεταφερόμενα υγρά σταγονίδια. Στο ξέσπασμα που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ξεκάθαρο ότι η νέα γρίπη περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα δεν διαφέρουν από την κοινή εποχική γρίπη (πυρετός, πόνος στο σώμα και το λαιμό, κόπωση, βήχας κλπ.). Ένας ενήλικος μπορεί να εξαπλώσει τον ιό μια μέρα πριν και μέχρι επτά μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ενώ τα παιδιά πιθανώς για ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ποιες είναι οι κατάλληλες προφυλάξεις;

Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι, αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και το στόμα, αποστάσεις ασφαλείας από αρρώστους, μάσκα προσώπου κλπ.

Πρόκειται για ένα νέο άγνωστο είδος γρίπης;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει ότι, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τώρα στελέχους Η1Ν1 της γρίπης τύπου Α. Το Η1Ν1 προκαλεί τα περιοδικά ξεσπάσματα της συνηθισμένης γρίπης στους ανθρώπους. Το νέο στέλεχος Η1Ν1 είναι διαφορετικό επειδή περιέχει ανάμικτο γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στα στελέχη του ιού που μολύνουν ανθρώπους, πουλιά και χοίρους. Οι ιοί γρίπης έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα εκδοχή του Η1Ν1 προέκυψε, κάποια στιγμή, από την ανάμιξη διαφορετικών στελεχών του ιού (τα οποία συνήθως μολύνουν διαφορετικά είδη έμβιων οργανισμών), μέσα στον ίδιο χοίρο, που αποτέλεσε το ‘εργαστήρι’ για τη γενετική ανταλλαγή και τη δημιουργία του νέου στελέχους. Στην πραγματικότητα, ο νέος ιός δεν έχει ποτέ ανιχνευτεί αυτούσιος σε χοίρους στο παρελθόν, απλώς μια από τις πρωτεϊνες του είναι όμοια με τον ιό που συνήθως μολύνει τους χοίρους.

Είναι ασφαλής η κατανάλωση χοιρινού κρέατος;

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η γρίπη των χοίρων μεταδίδεται τρώγοντας χοιρινό από μολυσμένα ζώα. Όμως είναι απαραίτητο το κρέας να είναι καλά μαγειρεμένο, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 βαθμών κελσίου, ώστε να σκοτωθεί ο ιός αν υπάρχει.

Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο στέλεχος γρίπης (όπως φαίνεται πως συμβαίνει και τώρα), το οποίο έχει αποκτήσει την ικανότητα να ‘πηδά’ από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες και τις αρμόδιες αρχές υγείας μήπως έχει τη δυνατότητα να εξελιχτεί σε επιδημία ή και σε πανδημία. Η πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1918 (που προκλήθηκε από μια μετάλλαξη του Η1Ν1) ήταν η πιο φονική της σύγχρονης εποχής, μόλυνε περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και σκότωσε πάνω από 50 εκατ. ανθρώπους, ιδίως νέους. Το 1957 η Ασιατική γρίπη (μια μετάλλαξη του ιού Η2Ν2 της ανθρώπινης γρίπης, σε συνδυασμό με μια μετάλλαξη της γρίπης των άγριων παπιών) σκότωσε 2 εκατ. άτομα, ιδίως ηλικιωμένους. Το 1968 μια μετάλλαξη γνωστή ως Η3Ν2, που ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ, σκότωσε 1 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως, ιδίως άνω των 65 ετών.

Για την νέα περίπτωση της γρίπης των χοίρων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι είναι σοβαρή και ότι δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια πανδημία. Τονίζει όμως ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί σωστά η εξέλιξη της κατάστασης. Είναι ενθαρρυντικό ότι, αντίθετα με τα φονικά κρούσματα στο Μεξικό, σε άλλες χώρες (ιδίως τις ΗΠΑ που έχουν και τα περισσότερα λόγω γειτνίασης) τα συμπτώματα των ασθενών είναι πιο ήπια, γεγονός που ίσως σημαίνει ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει στο Μεξικό. Πιθανώς υπάρχει σε αυτή τη χώρα εν δράσει ένας δεύτερος άσχετος τοπικός ιός, που όμως δεν θα επηρεάσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ένδειξη πάντως ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει, είναι ότι η νέα γρίπη πλήττει κυρίως νέους (που έχουν λιγότερα αντισώματα) και όχι ηλικιωμένους, όπως η συνήθης περιοδική γρίπη.

Υπάρχει θεραπεία;

Δύο συνήθη αντι-γριπικά φάρμακα φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των μέχρι τώρα περιστατικών, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Επειδή όμως ο ιός μπορεί να αναπτύξει αντίσταση, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για πόσο καιρό τα φάρμακα αυτά θα είναι αποτελεσματικά. Είναι εξάλλου ακόμα αβέβαιο κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικά τα αντι-γριπικά εμβόλια κατά του νέου στελέχους, το οποίο είναι γενετικά διαφορετικό από άλλα στελέχη γρίπης. Από την άλλη, δεν υπάρχουν αποθέματα εμβολίων για το νέο ιό. Αμερικανοί επιστήμονες ήδη ετοιμάζουν ένα νέο εμβόλιο, όμως θα πάρει χρόνο για να τελειοποιηθεί και για να παραχθεί σε αρκετές ποσότητες από τις φαρμακευτικές εταιρίες, ώστε να καλύψει την τεράστια παγκόσμια ζήτηση – αν χρειαστεί. Αν πάντως ο ιός εμφανίσει διαδοχικά κύματα έξαρσης και υποχώρησης, όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις, τότε θα υπάρχει περισσότερος χρόνος προετοιμασίας.

Έχει σχέση η νέα γρίπη με το κοινό κρυολόγημα;

Πολύ συχνά δημιουργείται σύγχυση, επειδή τόσο η γρίπη όσο και το κρυολόγημα προκαλούνται από ιούς που φέρνουν παρόμοια συμπτώματα, οπότε είναι σχεδόν αδύνατη η διάκρισή τους με βάση μόνο τα συμπτώματα. Πάντως η γρίπη έχει πιο έντονα συμπτώματα (ιδίως πυρετό και αίσθημα εξάντλησης) και κυρίως μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές.

Μπορεί η νέα γρίπη να φθάσει σε οποιαδήποτε χώρα;

Από τη στιγμή που τα ταξίδια είναι πια τόσο διαδεδομένα, είναι πιθανό ένας φορέας να τη μεταφέρει σε άλλη χώρα. Ο βαθμός επικινδυνότητας εξαρτάται από το τόσα εύκολα ο ιός μεταδίδεται σε άλλο άνθρωπο. Τα συμπτώματα χρειάζεται μερικές μέρες για να εκδηλωθούν και στο μεταξύ ο ιός μπορεί να έχει εξαπλωθεί πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Μπορεί τελικά να υπάρξει κάποια στιγμή πανδημία;

Κάθε νέος ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων προκαλεί τέτοιο φόβο, επειδή το ανοσοποιητικό σώμα των ανθρώπων δεν έχει κατάλληλα αντισώματα. Οι περισσότερες χώρες έχουν στα συρτάρια τους σχέδια για μια τέτοια περίπτωση, που περιλαμβάνουν φάρμακα, εμβόλια και μέτρα απομόνωσης των φορέων, απαγορεύοντας τις δημόσιες συγκεντρώσεις, κλείνοντας τα σχολεία κ.α.

Πηγή : http://www.tech-culture.com

Στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων σύγχρονων σφαγείων του δήμου Γρεβενών. Τα σφαγεία, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος κ. Γιώργος Νούτσος, θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία του δήμου, αφού ο δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε για την ανεύρεση ανάδοχου ιδιώτη απέβη άγονος.

Τα νέα σφαγεία βρίσκονται στη Μυρσίνα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Γρεβενών. Είναι δυναμικότητας 800 τόνων κρέατος ανά έτος. Ειδικότερα μπορούν να γίνει επεξεργασία ανά ώρα σε 4 έως 6 βοοειδή, 20 έως 30 χοιρινά και 80 έως 100 αιγοπρόβατα.

Τα σφαγεία διαθέτουν άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό και σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Επίσης διαθέτουν χώρους αναμονής και σφαγής των ζώων, χώρους επεξεργασίας των παραπροϊόντων, χώρο απορριπτόμενων υποπροϊόντων, ψυκτικούς θαλάμους, γραφείο κτηνιατρικού ελέγχου και αποδυτήρια προσωπικού.

Δεν φοβάμαι να το πω δημόσια, ότι η κτηνοτροφία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την προσοχή που της άρμοζε. Αυτό όμως έχει αλλάξει και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιχάλης Παπαδόπουλος από το βήμα του Παμφωκικού Κτηνοτροφικού Συνεδρίου, κάνοντας……. ταυτόχρονα ένα μίνι απολογισμό της πεντάμηνης παρουσίας του στο υπουργείο. «Το θέμα της ομιλίας μου σήμερα τόνισε , αφορά την σημερινή πολιτική του ΥΠΑΑΤ για την κτηνοτροφία. Και το τονίζω αυτό, για να ξεκαθαρίσω για άλλη μία φορά, ότι η κτηνοτροφία όλης της Ελλάδας, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. «Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο λόγω του ότι πρόκειται για έναν κλάδο από τον οποίο τρέφονται και ζουν χιλιάδες οικογένειες στην ελληνική επαρχία. Συμβαίνει γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η εγχώρια παραγωγή των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων όπως το γάλα, τα τυροκομικά, το κρέας, το μέλι αποτελούν έναν διατροφικό θησαυρό, με μοναδική ποότητα και διατροφική αξία. Πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο για το οποίο λίγες χώρες στον κόσμο μπορούν να υπερηφανεύονται.» «Επιπλέον γνωρίζουμε και δεν φοβάμαι να το πω δημόσια, ότι η κτηνοτροφία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την προσοχή που της άρμοζε. Αυτό όμως έχει αλλάξει και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.» «Μέχρι σήμερα, -πέντε μήνες μετά την ανάληψη μας της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, – έχουν δοθεί σημαντικές λύσεις σε θεσμικά και χρόνια προβλήματα του κλάδου».

«Και αναφέρω ενδεικτικά:

1) την εφαρμογή μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος,

2) τον καθορισμό των αναγραφόμενων στοιχείων σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών

3) την προαιρετική ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ» για το βoειο-μοσχαρίσιο κρέας

4) την μείωση του ΕΤΑΚ για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις


5) την ενίσχυση του κλάδου της Μελισσοκομίας»

«Και φυσικά, δεν επαναπαύομαστε και δεν σταματάμε εκεί.» «Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας και του διαλόγου με τα συνδικαλιστικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικά μέτρα που θα δώσουν σημαντική ανάσα στον κλάδο. Κεντρικές κατευθύνσεις των δράσεων μας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κτηνοτροφίας είναι: η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου με έμφαση στην ποιότητα και στην τυποποίηση των γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων και στην ενίσχυση των μηχανισμών προώθησης και προβολής τους. η ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των κατοίκων καθώς και με τις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις.» «Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι χρειάζεται να έχουν δυνατότητες οργανωμένης προώθησης των προϊόντων τους, το οποίο όμως δεν γίνεται αυτόματα. Η αγροτική ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές επιχειρηματικού χαρακτήρα. Αυτό αποτελεί και τη μεγάλη πρόκληση για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις νέου τύπου. Ο έλληνας κτηνοτρόφος πρέπει να αξιοποιήσει συλλογικές επιχειρηματικές προσπάθειες με σύγχρονες, μεγάλες και ενιαίες συνεταιριστικές ενώσεις, με δυναμικές επιχειρήσεις στην αγροτική μεταποίηση, με οργανωμένα δημοπρατήρια, με διεθνείς εκθέσεις για προβολή των προϊόντων.» «Για να διασφαλίζεται καλύτερα η σταθερότητα στο κτηνοτροφικό εισόδημα, ο έλληνας κτηνοτρόφος θα πρέπει να επεκταθεί και σε δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζουν εισοδήματα σε διαφορετικές περιόδους του χρόνου. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με άλλες πρωτοβουλίες είτε τουριστικού χαρακτήρα μέσα από τα προγράμματα αγροτουρισμού είτε παραγωγικού χαρακτήρα μέσα από την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συσκευάζουν, τυποποιούν και προωθούν τα αγροτικά προϊόντα.» «Το μήνυμα του σημερινού συνεδρίου είναι για εμένα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κερδίσει τη μάχη της ποιότητας, του ποιοτικού και διαφοροποιημένου προϊόντος, των εξειδικευμένων αγορών υψηλών απαιτήσεων, των καταναλωτών με υψηλότερο εισόδημα. Τα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να εμφανίσουν συνέχεια και βεβαιότητα στην ποιότητα.»