Tag Archive: Μελισσοκομία


Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος πληρωμής και οι ελέγχοι της επιχορήγησης των δράσεων της «Αντικατάστασης κυψελών») και της «Οικονομικής στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» καθορίζει απόφαση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 580/Β/13-4- 2011।

Πρόκειται για την με αριθμό 153181 απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιχορηγούνται οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και οι μελισσοκόμοι, κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου με τουλάχιστον 150 παραγωγικά μελίσσια, για την κάλυψη ποσοστού των εξόδων μετακίνησης των μελισσιών τους.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:

Δράση «Αντικατάσταση Κυψελών»: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης οι οποίοι φέρουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/14−5−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «καθιέρωσης Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1της ΚΥΑ , εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται.

Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα «επαγγελματίες αγρότες» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 Παρ. 1α του Ν. 3874/2010, ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον εκατόν πενήντα παραγωγικά μελίσσια, oι οποίοι φέρουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 370910/14−5−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Καθιέρωσης Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση (υπόδειγμα 1), εντός της καθορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 4.1 της παρούσας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την δράση «Αντικατάστασης Κυψελών» επιλέξιμες δαπάνες είναι ο εμβρυοθάλαμος κυψέλης τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με βάση κινητή ή σταθερή, καπάκι τύπου Standard ή Αυστραλίας, τα αντίστοιχα πλαίσια, συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση. Οι κυψέλες μπορεί να διαθέτουν κινητή ή σταθερή βάση κατ’ επιλογή του δικαιούχου. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανά κυψέλη, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 27,5 ευρώ και ενισχύεται το 80% της επιλέξιμης δαπάνης.

Για την δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση μετακίνησης, με τη χρήση ιδιόκτητων (Φ।Ι।Χ।) μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (προμήθεια καυσίμων, διόδια κ.λπ.) ή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) (φορτωτικές), και οχηματαγωγών πλοίων (εισιτήρια φεριμπότ) τουλάχιστον πενήντα μελισσιών από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή :

http://178.77.78.247/content-api/paseges/contentObject/b4f3e0bd-da95-4d2b-aade-54e96c737ec8/attachedFiles

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Advertisements

Στα 3 ευρώ ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται η επιχορήγηση από το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2010, όπως προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, διατίθεται ποσό ύψους 1.607.430 ευρώ για την στήριξη των μελισσοκόμων και καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη σε 3 ευρώ.

Επίσης υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο, ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται να διατεθεί ποσό ύψους 5.600.000 ευρώ για ενέργειες και προγράμματα του κλάδου της μελισσοκομίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων την τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων και την καταπολέμηση του βαρρόα, παρασίτου που μολύνει τις αποικίες μελισσών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Χώρος καθημερινής προσέλευσης των μελισσοκόμων της Αττικής έχει γίνει το Μελισσοκομικό Κέντρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, τόσο για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «για την βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2008-2010», όσο και για κάθε ενημέρωση που αφορά τον μελισσοκομικό κλάδο. Παράλληλα, οι επόπτριες του Κέντρου επισκέπτονται Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Μελισσοκομικούς Συλλόγους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο την πληροφόρηση των μελισσοκόμων και την άριστη υλοποίηση του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος «για την βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2008-2010», η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει τη λειτουργία Μελισσοκομικού Κέντρου, το οποίο έχει ζώνη ευθύνης την Αττική.

Οι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μελισσοκόμοι είναι:

 • Αντικατάσταση κυψελών
 • Καταπολέμηση της βαροϊκής ακαρίασης
 • Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων
 • Εξοπλισμός μελισσοκομικών οργανώσεων
 • Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας
 • Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων

Οι επόπτριες του Κέντρου ενημερώνουν τους μελισσοκόμους καθημερινά, ενώ παράλληλα γίνονται μετακινήσεις σε Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Μελισσοκομικούς Συλλόγους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με στόχο την πληροφόρηση των μελισσοκόμων και την άριστη υλοποίηση του Προγράμματος.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνει η ενημέρωση, είναι τα εξής:

 • Ετικέτα- Σήμανση του μελιού, στα πλαίσια των κοινοτικών και
  εθνικών απαιτήσεων.
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών (βαρροϊκή ακαρίαση, νοσεμίαση,
  σηψιγονίες κ.λ.π.)
 • Η ορθή χρήση των φαρμάκων, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του
  μελιού με υπολείμματα.
 • Η νομοθεσία σχετικά με τις αποστάσεις των μελισσοσμηνών από
  κατοικημένες περιοχές και δημόσιους δρόμους.
 • Η ασφάλιση των μελισσοσμηνών από τον ΕΛΓΑ.
 • Οι διαδικασίες έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου, χορήγησης άδειας
  κυκλοφορίας φορτηγού μελισσοκομικού αυτοκινήτου, χορήγησης
  άδειας πωλητή – παραγωγού λαϊκών αγορών.
 • Βιολογική μελισσοκομία στα πλαίσια του Κανονισμού 834/2007.
 • Διάφορες χρήσιμες για τους μελισσοκόμους πληροφορίες σχετικά με
  εκπαιδεύσεις, μελισσοκομικά βιβλία, περιοδικά, μελισσοκομικά
  εργαστήρια για αποστολή δειγμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών
  των μελισσιών καθώς και εργαστήρια που κάνουν αναλύσεις μελιού.

Διανέμεται επίσης στους μελισσοκόμους, έντυπο το οποίο ετοίμασε το Κέντρο με πληροφορίες για ευρεία γκάμα μελισσοκομικών θεμάτων το οποίο με συνοπτικό τρόπο δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο, και περιλαμβάνει θέματα κοινοτικής και εθνικής πολιτικής.

Το Μελισσοκομικό Κέντρο επίσης προετοιμάζει την έκδοση των παρακάτω αφιερωμάτων:

 • «Η μελισσοκομία στην Αττική από την αρχαιότητα έως σήμερα» Τα στοιχεία
  συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής
  Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,την αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά και με τη συμβολή των μελισσοκόμων της Αττικής.
 • Μέλι ΠΟΠ – ΠΓΕ.
 • Βιολογική μελισσοκομία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο του Μελισσοκομικού Κέντρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε doc μορφή, πιέζοντας εδώ:

 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Αρχαίο μελισσοκομείο με 10.000 πήλινες κυψέλες ανακαλύφθηκε στο Αγαθονήσι, νότια της Σάμου, μετά από συστηματική ανασκαφική έρευνα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο αρχαιολόγος Παύλος Τριανταφυλλίδης «από το πλήθος των ευρημάτων ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα θραύσματα πήλινων κυψελών που ανέρχονται συνολικά σε 10.000 και αποδεικνύουν ότι στο Αγαθονήσι υπήρξε μια μελισσοκομική δραστηριότητα που δικαιολογείται εύλογα από την πλούσια μέχρι σήμερα μελισσοκομική νομή της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής». Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το αρχαίο μελισσοκομείο στο νησάκι της Δωδεκανήσου έχει ηλικία πάνω από 2.000 χρόνια. Όπως επισημαίνει, μάλιστα, ο κ. Τριανταφυλλίδης, «από τα θραύσματα δεν έχουν ακόμη συγκολληθεί ακέραιες κυψέλες, αλλά είναι σαφές ότι μπορούν να ενταχθούν στους δύο γνωστούς τύπους τροχήλατων κυψελών της αρχαιότητας, δηλαδή στην κάθετη καλαθόσχημη με λαβές και στην οριζόντια κυλινδρική, διαμπερή ή μη».
Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο εντοπίστηκαν επίσης αρχαίες δεξαμενές μέσα στις οποίες υπήρχαν, εκτός από θραύσματα πήλινων κυψελών, πολλά κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα μολύβδινο σταθμίο για τη μέτρηση του βάρους που ανάγεται στον 2ο π.Χ. αιώνα και βολβόσχημα μυροδοχεία.
Στο εσωτερικό των οριζόντιων κυψελών σώζονται επίσης υπολείμματα οργανικών υλών, όπως γύρη, μέλι, κερί. Βρέθηκε επίσης πήλινη σφραγίδα που κατά τον κ. Τριανταφυλλίδη φαίνεται ότι θα αποτυπωνόταν στο εσωτερικό του χείλους της κυψέλης, όπως αντίστοιχο ενεπίγραφο σφράγισμα που σώζεται σε κυψέλη ελληνιστικών χρόνων από την Αθηναϊκή Αγορά.

ΠΗΓΗ : ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης μελισσοκόμων του νομού Δράμας θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουνίου μέχρις και τις 30 του μήνα.
Η εκπαίδευση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας του μελιού στη χώρα μας.
Είναι ένα ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών ημερών, ήτοι συνολικά 18 ωρών και θα το παρακολουθήσουν όσοι από τους μελισσοκόμους του Νομού μας το επιθυμούν.
Η εκπαίδευση θα είναι απογευματινή και θα ξεκινά στις 15.00’. Θα υλοποιηθεί δε σε αίθουσα του Κέντρου «Δήμητρα» Δράμας (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.).
Οι εκπαιδευτές θα είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του ΑΠΘ και του ΕΘΙΑΓΕ.

Από το Κέντρο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης ανακοινώνεται ότι από τις 1 έως τις 3 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου (πρώην ΚΕΓΕ Ξάνθης), πρόκειται να πραγματοποιηθεί τριήμερο σεμινάριο με γενικό θέμα : Σύγχρονη Μελισσοκομία.

Εκπαιδευτές θα είναι ο κ. Λιάκος Βασίλειος και η κα. Λαζαρίδου Ελισάβετ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ξάνθης «Αρισταίο» (τηλ. 254…) ή με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης (τηλ. 254…), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.

Οι μελισσοκομικοί Σύλλογοι Λάρισας κ. Ελασσόνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας διοργανώνουν 3 ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων διάρκειας 3 ημερών, με θεματολόγιο εκπαιδεύσεων εχθροί και ασθένειες μελισσών, μελισσοκομικοί χειρισμοί -Βιολογική μελισσοκομία, παραγωγή προϊόντων κυψέλης και μελισσοκομικά φυτά, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΑΝ. Ε.Ε797/04. Τα σεμινάρια θα γίνουν στις παρακάτω περιοχές: Λάρισα: Αβερώφειος Γεωργική Σχολή. 15,16, 17 Ιουνίου Ελασσόνα: Κέντρο Δήμητρα Στεφανοβούνου. 18, 19,20 Ιουνίου Φάρσαλα: Κτίριο Ένωσης Γεωργ. Συν/σμών Φαρσάλων, 22, 23, 24 Ιουνίου Θα διδάξουνοι παρακάτω ειδικοί σε θέματα μελισσοκομίας. 1 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ: Καθηγητής Εργαστηρίου Μελισσοκομίας Α.Π.Θ. 2. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Π. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 3. ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Γεωπόνος Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ 4. ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Τεχνολ. Γεωπόνος-Υπεύθυνος Μελισσοκομίας στη Δ/νση Αγροτικής Αν/ξης Ν. Λάρισας. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν πρωινές ώρες από 8.30 έως 14.30 και μπορεί να τις παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται: Αβερώφειος Γεωργική Σχολή-Τηλ. 2410 -611 092,93 Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας-Τηλ. 2410-549724Μελισσοκομικός Σύλλογος Ελασσόνας-Τηλ. 6976-708458 Δ/νση Αγρ. Αν/ξης Λάρισας- Τηλ. 2413-511213

Αναρτήθηκαν από την Τρίτη 2-6-2009 στις Διεύθυνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης οι καταστάσεις δικαιούχων επιχορήγησης του προγράμματος αντικατάστασης κυψελών που συντάχθηκαν από το Μελισσοκομικό Κέντρο Θεσσαλίας. Οι καταστάσεις θα παραμείνουν στον πίνακα ανακοινώσεων για 15 ημέρες μέχρι 18-6-2009 και εντός αυτής της προθεσμίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εφόσον έχουν αντίρρηση για τον αριθμό των κυψελών που δικαιούνται επιχορήγησης.

Από τους ιδανικότερους νομούς για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας αποδεικνύεται ο Νομός Καρδίτσας γι’ αυτό και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπαθεί να ενθαρρύνει τους πολίτες της να ασχοληθούν με αυτή. Σ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου σχετική ημερίδα προκειμένου να φωτίσει τις απορίες των ενδιαφερομένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Οργανισμού ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Αντινομάρχης Πρωτογενούς Παραγωγής Γεώργιος Παπάρας, που είχε και την πρωτοβουλία για την διοργάνωσή της και στη συνέχεια ανέλαβαν αξιόλογοι εισηγητές όπου ανέπτυξαν διάφορα θέματα σχετικά με την επιστήμη της μελισσοκομίας. Συγκεκριμένα:

* Ο Δ/ντης Αγροτικής Ανάπτυξης το θέμα «Η συμβολή της μελισσοκομίας στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας»,
* ο Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γαλούσης Αθανάσιος εισηγήθηκε για την «Υφιστάμενη κατάσταση μελισσοκομίας, παράγωγα και προσφορές της μέλισσας, βιολογικές μορφές της μέλισσας».
* Επίσης, η Κτηνίατρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας Καρατάσου Κατερίνα ανέπτυξε το θέμα «Μεταποίηση μελισσοκομικών προϊόντων».
* Ο Γεωπόνος του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας Σαμαράς Γεώργιος εισηγήθηκε τον «Πολλαπλασιασμό μελισσοσμηνών, σμηνουργία και βασιλοτροφία»,
* η Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γαλαρηνιώτου- Σακελλαρίου Μαρία για τις ομάδες παραγωγών και τέλος
* ο κτηνίατρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λιάκος Βασίλειος ανέπτυξε το θέμα «Εχθροί και ασθένειες των μελισσοσμηνών- πρόληψη, αντιμετώπιση».

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Νομάρχης Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος και παραβρέθηκαν ο Ντούρας Βασίλης, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, ο Κολοβός Βασίλης Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Καρδίτσας και ο Καραγιώργος Θωμάς Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας.

Τέλος, την ημερίδα παρακολούθησαν Γεωπόνοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Βιομηχανικών Φυτών και ΟΣΔΕ καθώς και του Τοπικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνίατροι της Δ/νσης Κτηνιατρικής Καρδίτσας και πλήθος επαγγελματιών και ερασιτεχνών μελισσοκόμων όπως και ενδιαφερόμενοι να ασχοληθούν μελλοντικά.

Από τους ιδανικότερους νομούς για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας αποδεικνύεται ο Νομός Καρδίτσας γι’ αυτό και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπαθεί να ενθαρρύνει τους πολίτες της να ασχοληθούν με αυτή. Σ’ αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου σχετική ημερίδα προκειμένου να φωτίσει τις απορίες των ενδιαφερομένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Οργανισμού ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Αντινομάρχης Πρωτογενούς Παραγωγής Γεώργιος Παπάρας, που είχε και την πρωτοβουλία για την διοργάνωσή της και στη συνέχεια ανέλαβαν αξιόλογοι εισηγητές όπου ανέπτυξαν διάφορα θέματα σχετικά με την επιστήμη της μελισσοκομίας. Συγκεκριμένα:

 • Ο Δ/ντης Αγροτικής Ανάπτυξης το θέμα «Η συμβολή της μελισσοκομίας στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας»,
 • ο Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γαλούσης Αθανάσιος εισηγήθηκε για την «Υφιστάμενη κατάσταση μελισσοκομίας, παράγωγα και προσφορές της μέλισσας, βιολογικές μορφές της μέλισσας».
 • Επίσης, η Κτηνίατρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας Καρατάσου Κατερίνα ανέπτυξε το θέμα «Μεταποίηση μελισσοκομικών προϊόντων».
 • Ο Γεωπόνος του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας Σαμαράς Γεώργιος εισηγήθηκε τον «Πολλαπλασιασμό μελισσοσμηνών, σμηνουργία και βασιλοτροφία»,
 • η Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γαλαρηνιώτου- Σακελλαρίου Μαρία για τις ομάδες παραγωγών και τέλος
 • ο κτηνίατρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λιάκος Βασίλειος ανέπτυξε το θέμα «Εχθροί και ασθένειες των μελισσοσμηνών- πρόληψη, αντιμετώπιση».

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Νομάρχης Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος και παραβρέθηκαν ο Ντούρας Βασίλης, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, ο Κολοβός Βασίλης Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Καρδίτσας και ο Καραγιώργος Θωμάς Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας.


Τέλος, την ημερίδα παρακολούθησαν Γεωπόνοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Βιομηχανικών Φυτών και ΟΣΔΕ καθώς και του Τοπικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνίατροι της Δ/νσης Κτηνιατρικής Καρδίτσας και πλήθος επαγγελματιών και ερασιτεχνών μελισσοκόμων όπως και ενδιαφερόμενοι να ασχοληθούν μελλοντικά.